Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 338 635 337 € 1 401 288 544 € 1 464 770 382 € 1 506 879 928 € 1 550 192 356 € 1 561 565 311 € 1 563 243 915 € 1 530 171 768 € 1 573 275 890 € 1 596 874 521 € 1 652 753 183 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
263 153 502 € 269 915 662 € 262 715 982 € 259 757 101 € 255 815 572 € 247 931 889 € 236 516 619 € 238 230 943 € 235 431 674 € 249 176 068 € 239 877 611 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
873 642 € 1 600 999 € 2 215 767 € 3 153 491 € 1 258 687 € 2 187 422 € 2 441 070 € 3 691 961 € 5 031 797 € 1 158 307 € -19 983 070 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
379 222€ 1 038 832€ 1 733 993€ 2 509 775€ 906 152€ 1 614 807€ 1 689 427€ 2 670 733€ 3 899 236€ 5 352 775€ 5 951 935€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
59 383€ 130 864€ 253 538€ 382 329€ 138 384€ 402 749€ 632 378€ 941 347€ 989 099€ 2 009 545€ 5 342 350€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -6 296 785€ -31 483 924€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
228 332€ 338 270€ 134 611€ 180 766€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
206 705€ 93 033€ 93 625€ 80 621€ 214 151€ 169 866€ 119 265€ 79 881€ 143 462€ 92 772€ 206 569€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
156 213 421 € 161 296 468 € 152 443 623 € 147 091 361 € 143 340 113 € 134 144 099 € 120 323 773 € 118 250 519 € 112 543 484 € 128 731 076 € 138 484 404 €
012
A.II.1
Pozemky
2 047 888€ 2 047 888€ 2 034 160€ 2 034 159€ 2 034 160€ 2 035 580€ 2 031 229€ 2 031 229€ 2 031 229€ 2 026 037€ 2 026 037€
013
A.II.2
Stavby
65 276 199€ 49 057 717€ 46 196 040€ 46 156 568€ 39 730 872€ 27 493 623€ 27 366 119€ 28 231 141€ 30 052 630€ 37 535 334€ 39 149 128€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 578 301€ 67 297 266€ 71 035 167€ 75 616 694€ 77 422 698€ 62 821 010€ 66 425 071€ 68 824 721€ 64 119 717€ 76 527 702€ 91 572 776€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
12 494€ 12 494€ 12 494€ 12 494€ 12 494€ 12 850€ 13 471€ 13 473€ 13 540€ 13 540€ 13 540€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
23 631 897€ 41 911 510€ 32 573 932€ 21 563 824€ 22 878 764€ 39 868 444€ 22 503 606€ 15 089 304€ 13 139 007€ 12 062 210€ 5 722 923€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
666 642€ 969 593€ 591 830€ 1 707 621€ 1 261 125€ 1 912 592€ 1 984 277€ 4 060 651€ 3 187 361€ 566 253€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
106 066 439 € 107 018 195 € 108 056 592 € 109 512 249 € 111 216 772 € 111 600 368 € 113 751 776 € 116 288 463 € 117 856 393 € 119 286 685 € 121 376 277 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
106 066 439€ 107 018 195€ 108 056 592€ 109 512 249€ 111 216 772€ 111 600 368€ 113 751 776€ 116 288 463€ 117 856 393€ 119 286 685€ 121 376 277€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 073 102 903 € 1 127 477 881 € 1 198 303 152 € 1 244 722 864 € 1 291 327 814 € 1 310 771 977 € 1 322 969 156 € 1 289 811 087 € 1 334 343 230 € 1 346 126 306 € 1 410 860 469 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 365 558 € 1 413 621 € 1 350 321 € 1 457 723 € 1 538 035 € 1 902 192 € 1 100 306 € 504 773 € 450 186 € 485 192 € 554 510 €
032
B.I.1
Materiál
1 365 558€ 1 413 621€ 1 350 321€ 1 457 723€ 1 538 035€ 1 902 192€ 1 100 306€ 504 773€ 450 186€ 485 192€ 554 510€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
034
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
740 347 927 € 801 402 365 € 3 385 378 € 3 938 915 € 3 938 813 € 3 939 563 € 4 061 567 € 4 291 533 € 4 306 632 € 6 142 970 € 6 016 268 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 338€ 2 338€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
736 883 097€ 798 035 543€ 134 727€ 134 794€ 134 693€ 135 443€ 257 447€ 363 047€ 378 146€ 6 142 970€ 6 016 268€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 462 492€ 3 364 484€ 3 250 651€ 3 804 120€ 3 804 120€ 3 804 120€ 3 804 120€ 3 928 486€ 3 928 486€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
118 434 148 € 105 774 010 € 978 358 531 € 1 032 359 728 € 1 079 961 465 € 1 104 683 621 € 1 114 859 714 € 1 063 568 428 € 1 141 633 458 € 1 163 742 939 € 1 247 893 979 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 770 549€ 7 687 304€ 6 420 313€ 7 468 816€ 6 752 487€ 5 874 402€ 8 588 391€ 4 675 053€ 76 607 143€ 12 891 133€ 15 611 033€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
110 635 466€ 98 063 953€ 971 923 032€ 1 024 875 755€ 1 073 189 251€ 1 098 792 514€ 1 106 257 214€ 1 058 874 199€ 1 065 009 418€ 1 150 821 786€ 1 231 664 473€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
28 133€ 22 753€ 15 186€ 15 157€ 19 727€ 16 705€ 14 109€ 19 176€ 16 897€ 30 020€ 618 473€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
212 955 270 € 218 887 885 € 215 208 922 € 206 966 497 € 205 889 501 € 200 246 601 € 202 947 569 € 221 446 353 € 187 952 954 € 175 755 205 € 156 395 712 €
056
B.IV.1
Peniaze
17 448€ 23 264€ 11 335€ 66 098€ 50 932€ 38 249€ 48 436€ 82 380€ 231 732€ 11 877€ 66 292€
057
B.IV.2
Účty v bankách
212 917 016€ 218 843 579€ 215 176 290€ 206 865 518€ 205 838 224€ 200 207 781€ 202 899 133€ 221 363 973€ 187 721 222€ 175 743 328€ 156 329 420€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
20 806€ 21 042€ 21 297€ 34 882€ 345€ 571€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
2 378 932 € 3 895 001 € 3 751 248 € 2 399 964 € 3 048 970 € 2 861 445 € 3 758 140 € 2 129 738 € 3 500 986 € 1 572 147 € 2 015 103 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
147 551€ 135 304€ 135 304€ 135 304€ 140 599€ 156 158€ 156 824€ 29 648€ 37 745€ 45 857€ 707 708€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
303 583€ 151 015€ 217 415€ 248 921€ 302 122€ 66 209€ 52 696€ 119 353€ 4 813€ 19 376€ 53 970€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 250€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 927 798€ 3 608 682€ 3 398 529€ 2 015 739€ 2 606 249€ 2 639 077€ 3 548 620€ 1 980 737€ 3 458 428€ 1 486 664€ 1 253 425€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 338 635 337 € 1 401 288 544 € 1 464 770 382 € 1 506 879 928 € 1 550 192 356 € 1 561 565 315 € 1 563 243 915 € 1 530 171 768 € 1 573 275 890 € 1 596 874 521 € 1 652 753 183 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
218 399 135 € 224 087 770 € 228 275 912 € 228 074 590 € 224 344 485 € 217 427 374 € 219 856 090 € 221 792 137 € 248 027 142 € 275 439 044 € 271 889 683 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 €
069
A.I.1
Základné imanie
36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
99 781 462 € 100 733 219 € 101 771 615 € 103 227 273 € 104 931 796 € 105 315 392 € 107 486 716 € 110 023 403 € 111 591 333 € 113 021 625 € 115 111 217 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-15 309 838€ -14 358 081€ -13 319 685€ -11 864 028€ -10 159 505€ -9 775 909€ -7 624 501€ -5 087 814€ -3 519 884€ -2 089 592€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
115 091 300€ 115 091 300€ 115 091 300€ 115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 301€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
40 569 259 € 43 818 370 € 43 160 041 € 40 243 726 € 37 889 604 € 35 535 481 € 35 515 565 € 35 056 504 € 33 416 797 € 28 200 439 € 15 938 521 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 422 685€ 8 422 684€ 8 422 684€ 8 422 685€ 8 422 685€ 8 422 685€ 8 402 768€ 8 402 768€ 8 402 768€ 8 402 768€ 5 188 338€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
32 146 574€ 35 395 686€ 34 737 357€ 31 821 041€ 29 466 919€ 27 112 796€ 27 112 797€ 26 653 736€ 25 014 029€ 19 797 671€ 10 750 183€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
36 996 148 € 39 196 148 € 39 196 148 € 35 254 031 € 30 880 215 € 28 069 437 € 28 668 989 € 38 668 989 € 58 668 989 € 83 264 127 € 72 248 706 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 996 148€ 39 196 148€ 39 196 148€ 35 254 031€ 30 880 215€ 28 069 437€ 28 668 989€ 38 668 989€ 83 264 127€ 72 248 706€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
4 605 326 € 3 893 093 € 7 701 168 € 12 902 620 € 14 195 930 € 12 060 124 € 11 737 880 € 1 596 301 € 7 903 083 € 14 505 913 € 32 144 299 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 007 304 057 € 1 060 019 731 € 1 124 169 720 € 1 177 729 106 € 1 233 367 520 € 1 261 795 936 € 1 275 539 557 € 1 244 974 689 € 1 269 346 244 € 1 254 508 449 € 1 328 925 639 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
985 787 386 € 1 034 235 720 € 1 095 868 593 € 1 149 824 801 € 1 195 502 104 € 1 196 927 645 € 1 196 222 985 € 1 137 361 975 € 1 162 544 415 € 1 233 458 858 € 1 272 195 468 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 750€ 750€ 11 426€ 36 680€ 111 469€ 0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 256 841€ 1 071 411€ 2 669 561€ 656 788€ 626 130€ 3 729 745€ 2 997 546€ 3 893 599€ 3 482 872€ 4 229 178€ 5 374 694€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
871 865 080€ 930 224 724€ 979 867 179€ 1 051 456 910€ 1 097 406 180€ 1 107 049 664€ 1 089 818 661€ 1 131 003 147€ 1 105 404 819€ 1 130 059 129€ 1 148 337 433€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
112 665 465€ 102 939 585€ 113 331 853€ 97 711 103€ 97 469 794€ 86 147 486€ 103 406 028€ 2 453 803€ 53 620 044€ 99 059 082€ 118 483 341€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
7 587 665 € 7 550 801 € 9 107 226 € 11 319 997 € 12 481 724 € 25 846 705 € 39 654 706 € 61 496 717 € 68 288 414 € 2 278 249 € 4 853 279 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
7 000 000€ 7 000 000€ 8 601 231€ 10 865 114€ 12 090 503€ 25 496 977€ 39 244 638€ 61 120 163€ 67 986 247€
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
587 665€ 550 801€ 505 995€ 454 883€ 391 221€ 349 728€ 410 068€ 376 554€ 302 167€ 303 314€ 235 696€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 974 935€ 4 617 583€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
13 925 856 € 18 230 009 € 19 192 298 € 16 583 888 € 25 382 293 € 39 021 306 € 39 661 094 € 46 113 549 € 38 513 415 € 18 771 342 € 51 876 892 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 254 074€ 13 764 718€ 15 639 429€ 13 498 451€ 11 127 936€ 16 649 629€ 14 191 234€ 16 227 793€ 19 234 625€ 15 254 269€ 31 539 675€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 499 674€ 0€ 0€ 11 179 032€ 15 737 454€ 18 633 138€ 6 890 385€ 4 626 321€ 606 650€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
901 785€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 483 093€ 1 356 481€ 1 237 173€ 1 355 092€ 1 215 893€ 1 213 285€ 1 968 903€ 1 677 843€ 1 367 137€ 2 012 537€ 5 923 961€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 002 682€ 918 245€ 846 315€ 849 210€ 827 039€ 806 589€ 868 301€ 800 229€ 804 071€ 751 767€ 782 157€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
308 025€ 285 099€ 255 311€ 293 067€ 510 206€ 4 289 034€ 2 828 565€ 344 628€ 12 120 327€ 418 807€ 12 373 901€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 877 982€ 1 405 792€ 1 214 070€ 588 068€ 522 187€ 325 315€ 269 168€ 20 172 671€ 360 934€ 333 962€ 650 548€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 150 € 3 201 € 1 603 € 421 € 1 399 € 280 € 772 € 2 448 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 150€ 3 201€ 1 603€ 421€ 1 399€ 280€ 772€ 2 448€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
112 932 145 € 117 181 043 € 112 324 750 € 101 076 232 € 92 480 351 € 82 342 005 € 67 848 268 € 63 404 942 € 55 902 504 € 66 927 028 € 51 937 861 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 506€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
518€ 942€ 561€ 370€ 396€ 154€ 896€ 56€ 125€ 177€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
93 132 406€ 99 741 406€ 99 974 726€ 91 677 272€ 85 306 417€ 82 341 851€ 62 225 972€ 56 635 669€ 50 757 835€ 53 538 493€ 47 134 050€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
19 799 221€ 17 438 695€ 12 349 463€ 9 398 590€ 7 173 538€ 5 621 400€ 6 769 217€ 5 144 544€ 13 388 029€ 4 803 634€