Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 103 367 380 € 1 939 747 021 € 1 196 655 341 € 1 248 998 595 € 1 338 635 337 € 1 401 288 544 € 1 464 770 382 € 1 506 879 928 € 1 550 192 356 € 1 561 565 314 € 1 577 204 067 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
288 720 933 € 278 666 159 € 264 132 268 € 258 208 662 € 263 153 502 € 269 915 662 € 262 715 982 € 259 757 101 € 255 815 572 € 247 931 891 € 236 516 619 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
1 608 133 € 743 818 € 734 888 € 690 788 € 873 642 € 1 600 999 € 2 215 767 € 3 153 491 € 1 258 687 € 2 187 423 € 2 441 070 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
14 440€ 60 414€ 106 689€ 153 388€ 379 222€ 1 038 832€ 1 733 993€ 2 509 775€ 906 152€ 1 614 807€ 1 689 427€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
173 820€ 257 331€ 326 401€ 109 529€ 59 383€ 130 864€ 253 538€ 382 329€ 138 384€ 402 749€ 632 378€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
95 081€ 129 656€ 9 494€ 118 394€ 228 332€ 338 270€ 134 611€ 180 766€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 324 792€ 296 417€ 292 304€ 309 477€ 206 705€ 93 033€ 93 625€ 80 621€ 214 151€ 169 866€ 119 265€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
184 723 789 € 174 535 988 € 159 071 319 € 152 293 660 € 156 213 421 € 161 296 468 € 152 443 623 € 147 091 361 € 143 340 113 € 134 144 100 € 120 323 772 €
012
A.II.1
Pozemky
1 876 433€ 1 889 672€ 2 051 992€ 2 048 135€ 2 047 888€ 2 047 888€ 2 034 160€ 2 034 159€ 2 034 160€ 2 035 580€ 2 031 229€
013
A.II.2
Stavby
56 888 090€ 60 261 010€ 55 856 875€ 60 126 763€ 65 276 199€ 49 057 717€ 46 196 040€ 46 156 568€ 39 730 872€ 27 493 623€ 27 366 119€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
45 121 620€ 50 938 325€ 52 350 603€ 55 938 372€ 64 578 301€ 67 297 266€ 71 035 167€ 75 616 694€ 77 422 698€ 62 821 010€ 66 425 071€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
11 469€ 12 468€ 12 494€ 12 494€ 12 494€ 12 494€ 12 494€ 12 494€ 12 494€ 12 850€ 13 471€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
80 826 177€ 61 434 513€ 48 454 331€ 33 822 872€ 23 631 897€ 41 911 510€ 32 573 932€ 21 563 824€ 22 878 764€ 39 868 444€ 22 503 606€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 345 024€ 345 024€ 666 642€ 969 593€ 591 830€ 1 707 621€ 1 261 125€ 1 912 592€ 1 984 277€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
102 389 011 € 103 386 353 € 104 326 061 € 105 224 214 € 106 066 439 € 107 018 195 € 108 056 592 € 109 512 249 € 111 216 772 € 111 600 368 € 113 751 776 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
102 389 011€ 103 386 353€ 104 326 061€ 105 224 214€ 106 066 439€ 107 018 195€ 108 056 592€ 109 512 249€ 111 216 772€ 111 600 368€ 113 751 776€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 808 341 921 € 1 650 999 817 € 927 703 391 € 987 083 840 € 1 073 102 903 € 1 127 477 881 € 1 198 303 152 € 1 244 722 864 € 1 291 327 814 € 1 310 771 978 € 1 336 929 308 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 111 601 € 735 102 € 716 927 € 1 109 665 € 1 365 558 € 1 413 621 € 1 350 321 € 1 457 723 € 1 538 035 € 1 902 192 € 1 100 306 €
035
B.I.1
Materiál
1 111 601€ 735 102€ 716 927€ 1 109 665€ 1 365 558€ 1 413 621€ 1 350 321€ 1 457 723€ 1 538 035€ 1 902 192€ 1 100 306€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 444 388 612 € 1 301 812 813 € 585 226 823 € 647 561 664 € 740 347 927 € 801 402 365 € 3 385 378 € 3 938 915 € 3 938 813 € 3 939 563 € 18 021 718 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
2 338 € 2 338 € 2 338 € 2 338 € 2 338 € 2 338 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 338€ 2 338€ 2 338€ 2 338€ 2 338€ 2 338€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 440 429 927€ 1 297 302 553€ 580 838 004€ 644 033 417€ 736 883 097€ 798 035 543€ 134 727€ 134 794€ 134 693€ 135 443€ 257 447€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 956 347€ 4 507 922€ 4 386 481€ 3 525 909€ 3 462 492€ 3 364 484€ 3 250 651€ 3 804 120€ 3 804 120€ 3 804 120€ 17 764 271€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
159 590 600 € 180 160 132 € 130 492 678 € 122 304 105 € 118 434 148 € 105 774 010 € 978 358 531 € 1 032 359 728 € 1 079 961 465 € 1 104 683 621 € 1 114 859 714 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
14 545 397 € 13 587 000 € 9 021 288 € 7 292 678 € 7 770 549 € 7 687 304 € 6 420 313 € 7 468 816 € 6 752 487 € 5 874 402 € 8 588 391 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
132 029€ 11 354 523€ 5 584 962€ 5 609 475€ 5 945 299€ 6 522 858€ 5 746 920€ 4 266 627€ 4 165 439€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
14 413 368€ 2 232 477€ 3 436 326€ 1 683 203€ 1 825 250€ 1 164 446€ 673 393€ 3 202 188€ 2 587 048€ 5 874 402€ 8 588 391€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 25 096 575€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
3 558€ 3 558€ 223 664€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
145 010 898€ 141 439 932€ 121 227 767€ 114 996 782€ 110 635 466€ 98 063 953€ 971 923 032€ 1 024 875 755€ 1 073 189 251€ 1 098 792 514€ 1 106 257 214€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
30 747€ 33 067€ 19 959€ 14 645€ 28 133€ 22 753€ 15 186€ 15 157€ 19 727€ 16 705€ 14 109€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
22 325 € 21 681 € 21 385 € 21 016 € 20 806 € 21 042 € 21 297 € 34 882 € 345 € 571 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
22 325€ 21 681€ 21 385€ 21 016€ 20 806€ 21 042€ 21 297€ 34 882€ 345€ 571€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
203 228 783 € 168 270 089 € 211 245 578 € 216 087 390 € 212 934 464 € 218 866 843 € 215 187 625 € 206 931 616 € 205 889 156 € 200 246 031 € 202 947 570 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 672€ 2 994€ 89 549€ 90 590€ 17 448€ 23 264€ 11 335€ 66 098€ 50 932€ 38 249€ 48 436€
073
B.V.2.
Účty v bankách
203 223 111€ 168 267 095€ 211 156 029€ 215 996 800€ 212 917 016€ 218 843 579€ 215 176 290€ 206 865 518€ 205 838 224€ 200 207 781€ 2 028 999 133€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 304 526 € 10 081 045 € 4 819 682 € 3 706 093 € 2 378 932 € 3 895 001 € 3 751 248 € 2 399 964 € 3 048 970 € 2 861 445 € 3 758 140 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
147 237€ 147 237€ 147 237€ 147 237€ 147 551€ 135 304€ 135 304€ 135 304€ 140 599€ 156 158€ 156 824€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
157 493€ 192 403€ 292 811€ 276 706€ 303 583€ 151 015€ 217 415€ 248 921€ 302 122€ 66 209€ 52 696€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 999 796€ 9 741 405€ 4 379 634€ 3 282 150€ 1 927 798€ 3 608 682€ 3 398 529€ 2 015 739€ 2 606 249€ 2 639 077€ 3 548 620€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 103 367 380 € 1 939 747 021 € 1 196 655 341 € 1 248 998 595 € 1 338 635 337 € 1 401 288 544 € 1 464 770 382 € 1 506 879 928 € 1 550 192 356 € 1 561 565 314 € 1 577 204 067 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
213 169 112 € 211 707 838 € 213 506 590 € 216 374 962 € 218 399 135 € 224 087 770 € 228 275 912 € 228 074 590 € 224 344 485 € 217 427 374 € 219 856 091 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 € 36 446 940 €
082
A.I.1
Základné imanie
36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€ 36 446 940€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
8 422 685 € 8 422 685 € 8 422 685 € 8 422 685 € 8 422 685 € 8 422 684 € 8 422 684 € 8 422 685 € 8 422 685 € 8 422 685 € 8 422 685 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
8 422 685€ 8 422 685€ 8 422 685€ 8 422 685€ 8 422 685€ 8 422 684€ 8 422 684€ 8 422 685€ 8 422 685€ 8 422 685€ 8 422 685€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
28 954 463 € 28 969 463 € 28 954 463 € 29 988 833 € 32 146 574 € 35 395 686 € 34 737 357 € 31 821 041 € 29 466 919 € 27 112 796 € 27 112 797 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
28 954 463€ 28 969 463€ 28 954 463€ 29 988 833€ 32 146 574€ 35 395 686€ 34 737 357€ 31 821 041€ 29 466 919€ 27 112 796€ 27 112 797€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
96 104 035 € 97 101 377 € 98 041 084 € 98 939 238 € 99 781 462 € 100 733 219 € 101 771 615 € 103 227 273 € 104 931 796 € 105 315 392 € 107 466 800 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-18 987 266€ -17 989 924€ -17 050 216€ -16 152 062€ -15 309 838€ -14 358 081€ -13 319 685€ -11 864 028€ -10 159 505€ -9 775 909€ -7 624 501€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 300€ 115 091 300€ 115 091 300€ 115 091 300€ 115 091 300€ 115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 301€ 115 091 301€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
38 944 086 € 37 462 389 € 38 317 493 € 38 194 907 € 36 996 148 € 39 196 148 € 39 196 148 € 35 254 031 € 30 880 215 € 28 069 437 € 28 668 989 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
38 944 086€ 37 462 389€ 38 317 493€ 38 194 907€ 36 996 148€ 39 196 148€ 39 196 148€ 35 254 031€ 30 880 215€ 28 069 437€ 28 668 989€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
4 296 903 € 3 304 984 € 3 323 925 € 4 382 359 € 4 605 326 € 3 893 093 € 7 701 168 € 12 902 620 € 14 195 930 € 12 060 124 € 11 737 880 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 748 981 720 € 1 603 044 546 € 866 416 577 € 918 858 558 € 1 007 304 057 € 1 060 019 731 € 1 124 169 720 € 1 177 729 106 € 1 233 367 520 € 1 261 795 935 € 1 289 499 708 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 746 466 € 4 163 789 € 5 311 693 € 5 514 322 € 7 587 665 € 7 550 801 € 9 107 226 € 11 319 997 € 12 481 724 € 25 846 705 € 53 614 857 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
3 365 478€ 3 798 195€ 5 026 342€ 5 026 342€ 7 000 000€ 7 000 000€ 8 601 231€ 10 865 114€ 12 090 503€ 25 496 977€ 39 244 638€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
380 988€ 365 594€ 285 351€ 487 980€ 587 665€ 550 801€ 505 995€ 454 883€ 391 221€ 349 728€ 410 068€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 960 151€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 586 357 802 € 1 440 471 120 € 720 071 669 € 779 038 207 € 871 865 080 € 930 224 724 € 979 867 179 € 1 051 456 910 € 1 097 406 180 € 1 107 050 414 € 1 089 819 411 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 750€ 750€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 586 357 802€ 1 440 471 120€ 720 071 669€ 779 038 207€ 871 865 080€ 930 224 724€ 979 867 179€ 1 051 456 910€ 1 097 406 180€ 1 107 049 664€ 1 089 818 661€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
23 261 240 € 19 676 208 € 21 055 441 € 17 014 222 € 13 925 856 € 18 230 009 € 19 192 298 € 16 583 888 € 25 382 293 € 39 021 305 € 39 661 095 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
17 097 460 € 14 583 467 € 15 893 982 € 11 546 967 € 9 254 074 € 13 764 718 € 15 639 429 € 13 498 451 € 11 127 936 € 16 649 629 € 15 093 019 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
129 722€ 313 669€ 338 810€ 276 938€ 152 795€ 506 455€ 623 925€ 165 025€ 372 561€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
16 967 738€ 14 269 798€ 15 555 172€ 11 270 029€ 9 101 279€ 13 258 263€ 15 015 504€ 13 333 426€ 10 755 375€ 16 649 629€ 15 093 019€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
361 734€ 290 750€ 0€ 0€ 0€ 499 674€ 0€ 0€ 11 179 032€ 15 737 454€ 18 633 138€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 433 073€ 1 783 251€ 1 854 059€ 1 715 998€ 1 483 093€ 1 356 481€ 1 237 173€ 1 355 092€ 1 215 893€ 1 213 285€ 1 968 903€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 378 912€ 1 154 264€ 1 247 287€ 1 131 562€ 1 002 682€ 918 245€ 846 315€ 849 210€ 827 039€ 806 589€ 868 301€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
539 847€ 443 172€ 398 676€ 1 100 438€ 308 025€ 285 099€ 255 311€ 293 067€ 510 206€ 4 289 034€ 2 828 565€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 450 214€ 1 421 304€ 1 661 437€ 1 519 257€ 1 877 982€ 1 405 792€ 1 214 070€ 588 068€ 522 187€ 325 315€ 269 168€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
135 612 281 € 138 726 771 € 119 974 632 € 117 291 825 € 113 922 306 € 104 010 996 € 116 001 414 € 98 367 891 € 98 095 924 € 89 877 231 € 106 403 574 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
767 237€ 666 201€ 692 751€ 1 213 661€ 1 256 841€ 1 071 411€ 2 669 561€ 656 788€ 626 130€ 3 729 745€ 2 997 546€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
134 845 044€ 138 060 570€ 119 281 881€ 116 078 164€ 112 665 465€ 102 939 585€ 113 331 853€ 97 711 103€ 97 469 794€ 86 147 486€ 103 406 028€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 931€ 6 658€ 3 142€ -18€ 3 150€ 3 201€ 1 603€ 421€ 1 399€ 280€ 772€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
141 216 548 € 124 994 637 € 116 732 174 € 113 765 075 € 112 932 145 € 117 181 043 € 112 324 750 € 101 076 232 € 92 480 351 € 82 342 005 € 67 848 268 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
451€ 601€ 112€ 250€ 518€ 942€ 561€ 370€ 396€ 154€ 896€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
128 423 735€ 111 028 367€ 99 061 646€ 85 068 815€ 93 132 406€ 99 741 406€ 99 974 726€ 91 677 272€ 85 306 417€ 82 341 851€ 67 847 372€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 792 362€ 13 965 669€ 17 670 416€ 28 696 010€ 19 799 221€ 17 438 695€ 12 349 463€ 9 398 590€ 7 173 538€