Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01.01.2007
31.12.2007
01.01.2006
31.12.2006
01.01.2005
31.12.2005
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
24 711 506 € 24 491 880 € 25 986 301 € 35 240 332 € 45 952 172 € 42 346 826 € 35 957 118 € 29 689 518 € 78 897 728 € 87 599 590 € 117 632 368 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
21 976 909€ 22 319 987€ 24 054 315€ 33 196 177€ 43 669 345€ 40 547 965€ 34 019 767€ 27 805 053€ 76 490 501€ 85 001 378€ 114 822 671€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
2 734 597€ 2 171 893€ 1 931 986€ 2 044 155€ 2 282 827€ 1 798 861€ 1 937 351€ 1 884 465€ 2 407 227€ 2 598 212€ 2 809 697€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
68 030 987 € 75 819 130 € 45 028 905 € 39 315 477 € 44 932 697 € 55 059 628 € 42 150 641 € 35 761 442 € 17 218 919 € 24 614 658 € 33 198 375 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
9 163 742€ 6 843 229€ 6 670 522€ 7 975 931€ 8 105 386€ 6 934 304€ 7 189 553€ 7 214 956€ 5 441 065€ 6 296 765€ 9 223 221€
10
B.2
Služby
58 867 245€ 68 975 901€ 38 358 383€ 31 339 546€ 36 875 981€ 48 163 071€ 34 961 088€ 28 546 486€ 11 777 854€ 18 317 893€ 23 975 154€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-43 319 481 € -51 327 250 € -19 042 604 € -4 075 145 € 1 019 475 € -12 712 802 € -6 193 523 € -6 071 924 € 61 678 809 € 62 984 932 € 84 433 993 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
32 573 426 € 29 615 512 € 26 578 665 € 27 127 769 € 24 358 202 € 26 549 322 € 25 662 713 € 29 960 238 € 2 257 735 € 15 451 320 € 21 600 461 €
13
C.1
Mzdové náklady
20 673 211€ 18 536 649€ 17 509 909€ 17 109 912€ 16 764 528€ 16 180 693€ 16 658 769€ 18 077 141€ 4 932 859€ 9 353 462€ 15 612 084€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
283 476€ 294 309€ 308 834€ 265 184€ 249 171€ 216 794€ 218 593€ 232 769€ 174 381€ 197 300€ 172 917€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 511 793€ 8 057 851€ 7 376 139€ 7 228 451€ 6 722 275€ 6 894 897€ 6 936 440€ 8 155 413€ 2 070 082€ 3 286 655€ 5 346 761€
16
C.4
Sociálne náklady
3 104 946€ 2 726 703€ 1 383 783€ 2 524 221€ 622 228€ 3 256 939€ 1 848 911€ 3 494 915€ -4 919 587€ 2 613 903€ 468 699€
17
D
Dane a poplatky
2 817 659€ 2 619 254€ 2 532 356€ 2 571 260€ 2 687 478€ 2 585 001€ 2 585 853€ 2 708 594€ 1 452 873€ 2 415 242€ 3 445 288€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 872 239€ 18 159 562€ 18 086 659€ 15 502 229€ 14 341 655€ 14 321 771€ 14 352 010€ 17 961 024€ 32 061 403€ -41 401€ 17 779 400€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
34 861€ 343 598€ 667 142€ 186 181€ 1 046 252€ 3 330 602€ 1 587 213€ 718 179€ 1 121 877€ 263 096€ 1 546 747€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 840€ 69 310€ 24 110€ 583 532€ 154 857€ 13 874€ 218 203€ 1 615 469€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 0€ -50€ -2 202€ 3 636€ 863€ 112€ 112€ 10 728 057€ 25 187 139€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
114 420 468€ 116 606 297€ 114 441 479€ 95 296 105€ 151 380 437€ 173 849 815€ 206 931 409€ 103 530 999€ -2 644 411€ 18 941 501€ -9 528 246€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 358 627€ 4 495 398€ 37 317 852€ 28 641 119€ 89 554 276€ 101 226 600€ 143 504 293€ 47 560 690€ 5 398 397€ 21 423 418€ -7 332 642€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
11 513 897 € 10 732 919 € 11 550 535 € 17 566 125 € 22 431 607 € 19 759 947 € 15 636 586 € -168 261 € 8 243 936 € 17 535 608 € 39 344 518 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
254 147€ 233 425€ 289 474€ 808 927€ 850 228€ 1 165 053€ 1 280 395€ 2 269 523€ 2 814 370€ 1 359 999€ 1 730 576€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 437€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ -16€ 24€ 6€ 11€ 4€ 20€ 278€ 149€ 706€
41
O
Kurzové straty
61€ 167€ 169€ 303€ 49€ 109€ 210€ 77€ 728€ 212€ 360€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
38 468 340€ 42 848 226€ 0€ 0€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
42 818 715€ 47 107 724€ 1 594€ 1 932€ 21 944€ 7 431€ 1 461€ 1 399€ 1 173€ 981€ 1 035€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 096 289 € -4 026 256 € 287 735 € 806 698 € 828 246 € 1 157 516 € 1 278 724 € 2 268 067 € 2 812 747 € 1 358 518 € 1 729 887 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 417 608 € 6 706 663 € 11 838 270 € 18 372 823 € 23 259 853 € 20 917 463 € 16 915 310 € 2 099 806 € 11 056 683 € 18 894 126 € 41 074 405 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 812 282 € 2 813 570 € 4 137 102 € 5 470 203 € 9 063 923 € 8 857 339 € 5 177 430 € 503 505 € 3 153 600 € 4 388 213 € 8 930 106 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 910 290€ 2 927 403€ 3 583 633€ 5 470 203€ 9 063 923€ 8 857 339€ 5 053 064€ 503 505€ 9 057 021€ 7 030 861€ 11 030 846€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-98 008€ -113 833€ 553 469€ 0€ 0€ 124 366€ -5 903 421€ -2 642 648€ -2 100 740€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
4 605 326 € 3 893 093 € 7 701 168 € 12 902 620 € 14 195 930 € 12 060 124 € 11 737 880 € 1 596 301 € 7 903 083 € 14 505 913 € 32 144 299 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 417 608 € 6 706 663 € 11 838 270 € 18 372 823 € 23 259 853 € 20 917 463 € 16 915 310 € 2 099 806 € 11 056 683 € 18 894 126 € 41 074 405 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
4 605 326 € 3 893 093 € 7 701 168 € 12 902 620 € 14 195 930 € 12 060 124 € 11 737 880 € 1 596 301 € 7 903 083 € 14 505 913 € 32 144 299 €