Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

 • Názov U. S. Steel Košice, s.r.o.
 • IČO 36199222
 • DIČ 2020052837
 • IČ DPH SK7020000119 podľa §4b
 • Sídlo Vstupný areál U. S. Steel , 044 54 Košice
 • Dátum vzniku 20. júna 2000, Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 11711/V
 • Základné imanie Podľa ORSR: 839 356 636 € / splatené 839 356 636 €
  Podľa účtovnej závierky: 839 357 000 €
 • Historický názov U.S. Steel Košice, s.r.o.
  (platné do 17. mája 2001 )
  STEEL Košice s.r.o.
  (platné do 14. decembra 2000 )
  STEEL Košice, s.r.o.
  (platné do 1. augusta 2000 )
 • Historické sídlo Vstupný areál VSŽ , 044 54 Košice
  (platné do 17. mája 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
JUDr. Elena Petrašková, LL.M Konateľ 393, 044 43 Budimír 1. marca 2011
RNDr. Miroslav Kiraľvarga, MBA Konateľ Nižné Chmeľníky 749/21, 040 16 Košice 1. októbra 2013
Ing. Marcel Novosad Konateľ Bratislavská 1650/70, 040 11 Košice - Západ 27. novembra 2014
David Earle Hathaway Konateľ Heritage Creek Drive 100, 16046 Mars, Spojené štáty americké 1. augusta 2015
Ing. Silvia Gaálová, FCCA Konateľ Paulínyho 726/56, 040 11 Košice - Juh 12. januára 2018
James Edward Bruno Konateľ Oakmont Drive 9328, 48348 Clarkston, Spojené štáty americké 1. októbra 2018
Karl George Kocsis Konateľ Stonebridge Drive 4336, 15044 Gibsonia, Spojené štáty americké 1. apríla 2019
Ing. Július Lang Konateľ 602, 044 58 Seňa 1. júla 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 4. novembra 2004] Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Spoločníci
Osoba Funkcia Podiel Adresa Obdobie
U. S. Steel Global Holdings VI B.V. Spoločník 100 % (839 356 636 €) Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, Holandské kráľovstvo
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba a predaj: koks, surové železo, oceľové plechy, plechy pre elektroniku, pásová oceľ, štrkopiesky a drvná hmota, výrobky z dechtu, priemyselné hnojivá, pitná a úžitková voda, chemické činidlá, drobné kovové obaly, kovové trubky, stroje a zariadenia pre všeobecné účely, stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca cirkulačná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda, technické plyny 20.6.2000
veľkoobchod a maloobchod: železná ruda, energetické palivá, hutnícke, železiarenské, strojárenské a keramické výrobky, technológie a technologické celky, kovy a kovové rudy, stroje pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, surové železo, oceľ, valcované plechy, kovové výrobky, kovové konštrukcie, rúry, vykurovacie inštalatérske telesá, ventilačné zariadenia, kovové odliatky, koks a koksochemické výrobky, žiaruvzdorný materiál, žiaruvzdorné hmoty a stavivá, stroje a zariadenia, rudy, uhlie, farebné kovy a ich zliatiny, legovacie prísady, suroviny pre výrobu magnezitodolomitových šamotových stavív a špeciálnu keramiku, špeciálna keramika, kazivec, piesky, cement, vápno, oceliarska vysokopecná hmota, liace prášky, tepelnoizolačné výrobky, iontomeničové hmoty, výrobky z plastov a dreva, plasty, guma, sklo, drahé kovy, meď, zinok, cín, farebné kovy, chemikálie a plyny /okrem jedov a žieravín/, smola, magnezit, laky, oleje, mazivá, hydraulické zariadenia a prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, pohonné hmoty, prostriedky požiarnej ochrany, motorové vozidlá, prostriedky na dopravu, nádrže na pohonné hmoty, obalové materiály, kladkostroje, pracovné a oporné valce, elektrické motory, elektrotechnické prístroje a zariadenia, lepidlá, grafitové topné tyče, materiály pre výrobu a kompletizáciu vyhrievacích telies, predmety postupnej spotreby jednoúčelových kusových investícií, náhradné diely, drobné kovové súčiastky, priemyselné chemikálie /okrem jedov a žieravín/, náradie a ochranné pomôcky, záznamové média, periférie k čítacím strojom na optické a opticko-magnetické disky, spotrebná elektronika, prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prijímače, nábytok, svietidlá, motocykle, elektrotechnický tovar, saponáty, sklo, porcelán, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, kotly 20.6.2000
organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov 20.6.2000
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov, bezpečnosti práce, vedecko-technických informácií 20.6.2000
prenájom hnuteľného majetku 20.6.2000
prenájom nehnuteľností 20.6.2000
prenájom dopravných prostriedkov 20.6.2000
prenájom garáží a parkovacích miest 20.6.2000
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov 20.6.2000
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel 20.6.2000
prenájom strojov, prístrojov, technických a elektronických zariadení 20.6.2000
prenájom telekomunikačných zariadení a zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky 20.6.2000
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov 20.6.2000
prevádzkovanie vodných nádrží Bukovec, Čaňa, Sokoľany a vodojemu pitnej vody 20.6.2000
rozvod týchto foriem energií: stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca a cirkulačná voda, pitná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda 20.6.2000
servis športového náradia 20.6.2000
skladovanie a preklad nákladov 20.6.2000
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače 20.6.2000
sprostredkovanie dopravy 20.6.2000
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností 20.6.2000
sprostredkovateľská činnosť 20.6.2000
tvarovanie za studena 20.6.2000
vydavateľská činnosť 20.6.2000
reklamná a propagačná činnosť 20.6.2000
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied 20.6.2000
výskum trhu a verejnej mienky 20.6.2000
konzultačné a poradenské služby pri výbere, vývoji a implementácii informačných systémov 20.6.2000
leasing spojený s financovaním 20.6.2000
predaj na trhoch a výstavách 20.6.2000
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe 20.6.2000
mikrosnímkovanie a rozmnožovanie výkresovej dokumentácie 20.6.2000
horizontálne a vertikálne dopravné značenie 20.6.2000
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov 20.6.2000
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu 20.6.2000
čistenie budov a upratovacie práce 20.6.2000
umývanie motorových vozidiel 20.6.2000
píliarska výroba 20.6.2000
maliarske, natieračské a sklenárske práce 20.6.2000
dodávky a poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát 20.6.2000
faktoring a forfaiting 20.6.2000
inžinierska činnosť 20.6.2000
veľkoobchod a maloobchod: poľnohospodárske stroje, transportné a manipulačné zariadenia, tlakové a vstrekovacie lisy, výrobky chemického /okrem jedov a žieravín/, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, publikácie, periodická a neperiodická tlač, kancelárske stroje a zariadenia, kancelárska a výpočtová technika, výrobky elektrotechnického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobky polygrafickej výroby, celulóza, papier 20.6.2000
výroba a predaj: magnetické obvody a rúry 1.8.2000
veľkoobchod a maloobchod: výkovky, výlisky, priemyselné nože, drobné kovové súčiastky jednoúčelové, kumulované a elektro pre výrobnú a náhradnú spotrebu, vápenec, dolomitický prášok, tuky, brúsne kotúče, karbid vápnika, čpavok, viazacie prostriedky, príslušenstvo k radiátorom, koncové telekomunikačné zariadenia / telefóny, faxy, ústredne, sekretárske zariadenia, modemy / a ich príslušenstvo, rozhlasové zariadenia, zariadenia jednotného času, rádiostanice a mobilné telefóny a ich príslušenstvo, dispečerské zariadenia, priemyslová televízia, elektrické vrátniky, cukrovinky, pochutiny, drogériový tovar, výrobky z tabaku a fajčiarsky tovar 1.8.2000
odvod odpadových vôd 1.8.2000
výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody 1.8.2000
inštalovanie a oprava elektrickej požiarnej signalizácie 1.8.2000
prevádzkovanie mobilných zdvíhacích zariadení /autožeriavov/ 1.8.2000
odlievanie kovov /zlievárenstvo/ 1.8.2000
zušľachťovanie kovov 1.8.2000
výroba kovových konštrukcií a ich častí 1.8.2000
výroba kovových prefabrikátov pre stavby 1.8.2000
výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu 1.8.2000
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia 1.8.2000
kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov: prášková metalurgia 1.8.2000
povrchová úprava kovov 1.8.2000
frézovanie a sústruženie kovov 1.8.2000
výroba nožiarskeho tovaru, nástrojov a železiarskeho tovaru 1.8.2000
stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom 1.8.2000
výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo 1.8.2000
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia 1.8.2000
výroba motorových vozidiel a ich motorov, karosérií, dielov a prístrojov motorových vozidiel, prívesov a návesov 1.8.2000
projektovanie elektrických zariadení 1.8.2000
vykonávanie chemických analýz a skúšok 1.8.2000
vykonávanie špeciálnych testov a analýz 1.8.2000
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 1.8.2000
geodetické a kartografické práce 1.8.2000
činnosť colného deklaranta 1.8.2000
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu 1.8.2000
navrhovanie technológie opráv, zariadení a zvyšovania životnosti strojných dielcov technologických zariadení 1.8.2000
poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom 1.8.2000
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát 1.8.2000
automatizované spracovanie dát 1.8.2000
služby súvisiace s činnosťou databánk 1.8.2000
vedenie účtovníctva 1.8.2000
činnosť organizačných a ekonomických poradcov 1.8.2000
činnosť účtovných poradcov 1.8.2000
podnikateľské poradenstvo 1.8.2000
marketing a management 1.8.2000
poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti personálnej, normotvornej, mzdovej, motivačnej a ekológie odpadov 1.8.2000
kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/ 1.8.2000
prekladateľské a tlmočnícke služby 1.8.2000
činnosť knižnice 1.8.2000
činnosť spravodajských tlačových kancelárií 1.8.2000
technik požiarnej ochrany 1.8.2000
špecialista požiarnej ochrany 1.8.2000
revízie hasiacich prístrojov 1.8.2000
ozvučovanie priestorov 1.8.2000
poskytovanie služieb v oblasti rozvoja dokumentových a faktových systémov, rozvoja informačných technológií a systémov, vedecko-technických informácií 1.8.2000
služby verejných nosičov a poslov 1.8.2000
zasielateľstvo 1.8.2000
činnosť autorizovaných geodetov a kartografov 28.9.2000
defektoskopia - kontrola Rtg., ultrazvukom, kapilárne a magnetické metódy /neúradné meranie/ 16.2.2015
vymáhanie pohľadávok 15.11.2000
prevádzkovanie rádioizotopového pracoviska na vykonávanie opravárenskej činnosti meracích zariadení s uzavretými zrdojmi ionizujúceho žiarenia, skladovanie uzavretých zdrojov ionizujúceho žiarenia 1.2.2001
prevádzkovanie železničnej dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe 1.2.2001
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení 17.5.2001
kalibrácia meradiel 17.5.2001
vypracovanie technických štúdií, analýz, zámerov 17.5.2001
poradenská, expertízna a koordinačná činnosť v odbore zvárania a povrchového inžinierstva 17.5.2001
vypracovanie konštrukčnej dokumentácie 17.5.2001
revízie elektrickej požiarnej signalizácie 10.1.2002
zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby 13.5.2003
správa registratúry 23.5.2003
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 23.5.2003
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 23.5.2003
prevádzkovanie závodného hasičského útvaru 23.5.2003
výkon činnosti stavebného dozoru 23.5.2003
výkon činnosti stavbyvedúceho 23.5.2003
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 20.10.2003
pohostinská činnosť 20.10.2003
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva 20.10.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností 20.10.2003
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností 20.10.2003
organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí 20.10.2003
prenájom a požičiavanie športových potrieb 20.10.2003
školiaca činnosť v oblasti zvárania 16.3.2004
servis dýchacej techniky - dýchacích masiek 16.3.2004
plynárenstvo 15.9.2006
elektroenergetika 15.9.2006
bezpečnostnotechnická služba 7.2.2008
vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu:
- základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
9.8.2011
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie 7.2.2008
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
02.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na opravy tlakových nádob
02.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na obsluhu tlakových nádob
03.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom
03.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom
03.4 - Výchova a vzdelávanie viazačov bremien
05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
9.8.2011
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
- 04.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových
- 04.3 - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
9.8.2011
výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií 19.7.2008
výroba komunikačných zariadení spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskej techniky 19.7.2008
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 19.7.2008
výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení 19.7.2008
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt 19.7.2008
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu:
Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I, II a III okrem váh uvedených v položkách 2.1.5 až 2.1.7
Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajového a cestného vozidla staticky
a) cestné vozidlo
b) koľajové vozidlo
Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 pre hmotnosť vozidla a triedy presnosti A, B, C a D pre zaťaženie jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav
Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2
Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace
Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0,5; 1 a 2
7.9.2020
vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu E1,E2,E6,E6a,E7,E11,E13 27.5.2015
vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a inšpekcie mostom podobných dráhových konštrukcií:
A.Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné v rozsahu Z 1.9
B. Vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné v rozsahu Z 1.5, Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.15
C. Inšpekcie - prehliadky oceľových konštrukcií určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12 v rozsahu nedeštruktívnej kontroly oceľovej konštrukcie uvedených zdvíhacích zariadení
27.5.2015
zváranie dráhových voziel - zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí 27.5.2015
zváranie koľajníc na dráhach technológiou RAILTECH INTERNATIONAL metódou PLA 25, PLA 68 (Aluminotermické zváranie) 27.5.2015
výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy 1.6.2015
rozvod tepla 11.10.2017
medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu 12.1.2018
vykonávanie činností autorizovaného stavebného inžiniera 20.4.2018
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 19.9.2018
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 19.9.2018
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 19.9.2018
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 19.9.2018
montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov 19.9.2018
uskutočňovanie stavieb a ich zmien 19.9.2018
výroba chladiarenských zariadení 19.9.2018
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu 19.9.2018
oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky 19.9.2018
činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení 19.9.2018
výroba a hutnícke spracovanie kovov 19.9.2018
opravy pracovných strojov 3.10.2018
zámočníctvo 3.10.2018
klampiarstvo 3.10.2018
izolatérstvo 3.10.2018
inštalácia a opravy chladiarenských zariadení 3.10.2018
inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov 3.10.2018
kontrola úniku fluoróvaných skleníkových plynov zo zariadení 3.10.2018
zhodnotenie fluoróvaných skleníkových plynov 3.10.2018
zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s opadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov 3.10.2018
uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh 3.10.2018
diagnostika a opravy cestných motorých vozidiel 3.10.2018
prevádzkovanie čistiarne a práčovne 19.12.2019
dizajnérske činnosti 19.12.2019
odevná výroba 19.12.2019
kuriérske služby 19.12.2019
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť 19.12.2019
výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba 19.12.2019
skladovanie a pomocné činnosti v doprave 7.9.2020
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva 7.9.2020
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 6. 2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.
2. Zmena spoločenskej zmluvy Notárskou zápisnicou č. N 169/2000, Nz 168/2000 zo dňa 17.7.2000.
3. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17. 7. 2000.
Spoločnosť na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice a rozhodnutia spoločníka zo dňa 17. 7. 2000 v zmysle notárskych zápisníc Nz 423/2000, Nz 424/2000 preberá ku dňu 1. 8. 2000 všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ OCEĽ a.s. Košice, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca do základného imania spoločnosti.
4. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 7.8.2000 vo forme notárskej zápisnice N 188/2000, Nz 188/2000.
5. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.8.2000 a dňa 31.8.2000.
6. Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou č. Nz 503/2000 (opravná doložka Nz 503 - 1/2000 zo dňa 28.9.2000) zo dňa 20.9.2000.
7. Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou č. Nz 539/2000 zo dňa 11. 10. 2000.
8. Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 539/2000 zo dňa 11.10.2000.
9. Spoločnosť na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSŽ U.S.STEEL, s.r.o. zo dňa 12. 10. 2000 a rozhodnutia spoločníka zo dňa 12. 10. 2000 v zmysle notárskej zápisnice Nz 545/2000 preberá ku dňu 1. 12. 2000 všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ U.S.STEEL, s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ, Košice do základného imania.
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12. 10. 2000.
10. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 24.11.2000 a 13.12.2000.
Zahraničný kapitál: 83% Holandsko.
11. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.2000.
12. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.3.2001 vo forme jej úplného znenia.
13. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.2001.
14. Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve zo dňa 26.9.2001.
15. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice číslo N 267/2002 Nz 268/2002 zo dňa 3.7.2002 a N 434/2002 Nz 434/2002 zo dňa 23.9.2002.
16. Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 5.8.2002.
17. Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 10.9.2002.
18. Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 5.12.2002.
19. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.3.2003.
20. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 21.3.2003.
21. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 24.7.2003 a 12.8.2003.
22. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.8.2003 o menovaní nového konateľa.
23. Rozhodutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2003.
24. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 7.5.2003.
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 18.12.2003.
25. Vklad časti podniku U.S. Steel Košice, s.r.o. - str. AC44 Chránená prevádzka do základného imania U.S. Steel Services s.r.o. k 1.9.2007 na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 27.8.2007 a rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia U.S. Steel Services s.r.o. zo dňa 27.8.2007.
26. Vklad časti podniku U. S. Steel Košice, s.r.o. - Divízny závod Ferroenergy do základného imania Ferroenergy s.r.o. k 1.12.2017 na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 11.10.2017 a rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Ferroenergy s.r.o. zo dňa 11.10.2017.
História zmien a podania
 • 2020
 • 9.9. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R341192
  • Osvedčenie
  • Zakladateľská listina spoločnosti
  • Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
 • 7.9. 2020
  Zmena zápisu číslo R340690
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • oprava a montáž určených meradiel v rozsahu: Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti I, II a III okrem váh uvedených v položkách 2.1.5 až 2.1.7 Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajového a cestného vozidla staticky a) cestné vozidlo b) koľajové vozidlo Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu a na meranie nápravového zaťaženia triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 pre hmotnosť vozidla a triedy presnosti A, B, C a D pre zaťaženie jednotlivej nápravy a pre zaťaženie skupiny náprav Váhy s automatickou činnosťou na váženie koľajových vozidiel triedy presnosti 0,2; 0,5; 1 a 2 Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) triedy presnosti 0,5; 1 a 2
   • skladovanie a pomocné činnosti v doprave
   • opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
   Zrušené predmety
   • opravy a montáže určených meradiel v rozsahu: Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III a IIII okrem váh uvedených v položkách 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 (položka 2.1.1.) Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky a) cestné b) koľajové (položka 2.1.2) Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu (položka 2.1.8) Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace (položka 2.1.11) Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) (položka 2.1.13)
 • 3.6. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R325636
  • Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky za rok 2019
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 [RUZ]
  • Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
 • 20.2. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R307530
  • Zakladateľská listina spoločnosti
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
 • 24.1. 2020
  Zmena zápisu číslo R304203
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 22.1. 2020
  Zbierka listín - nový zápis číslo R303983
  • Zakladateľská listina
  • Oevedčenie
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 2019
 • 19.12. 2019
  Zmena zápisu číslo R301144
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • prevádzkovanie čistiarne a práčovne
   • dizajnérske činnosti
   • odevná výroba
   • kuriérske služby
   • oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
   • výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
 • 29.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R298878
  • Plnomocenstvo
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny
 • 29.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R298879
  • Zakladateľská listina + rozhodnutie jediného spoločníka
  • Základateľská listina + rozhodnutie jediného spoločníka
 • 28.11. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R298705
  • Účtovná závierka, konsolidovaná účtovná závierka, výročná správa k ÚZ, výročná správa kukonsolidovanej ÚZ k 31.12.2001
  • Konsolidovaná účt. závierka, aud. správa, výr. správa 2002
  • Účtovná závierka, audítorská správa, výročná správa 2002
  • Riadna individuálna ÚZ za rok 2004, so správou audítora k ÚZ, výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2004, so správou k VS, konsolidovaná ÚZ za rok 2004, so správou audítora k ÚZ, konsolidovaná výročná správa o činnosti spoločnosti za rok 2004, so správou audítora k VS + Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Výročná správa 2003
  • Výročná správa k individuálnej účtovnej závierke za rok 2005
 • 6.11. 2019
 • 14.10. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R294047
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Plná moc
 • 20.9. 2019
  Zmena zápisu číslo R291792

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 25.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R280285
  • Podpisový vzor
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 10.7. 2019
  Zmena zápisu číslo R275184

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 2.7. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R273053
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 27.6. 2019
  Zmena zápisu číslo R271946

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 29.5. 2019
 • 28.5. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R267253
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1 [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha [RUZ]
  • Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 [RUZ]
 • 5.4. 2019
  Zbierka listín - nový zápis číslo R255890
  • Podpisový vzor - Karl George Kocsis
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 3.4. 2019
  Zmena zápisu číslo R254221

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 13.2. 2019
  Zmena zápisu číslo R244781

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2018
 • 6.12. 2018
 • 26.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R238068
  • Podpisový vzor
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 12.10. 2018
  Zmena zápisu číslo R237194

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 5.10. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R236727
  • Osvedčenie
  • Zakladateľská listina spoločnosti
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
  • Osvedčenie
  • Zakladateľská listina spoločnosti
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
 • 3.10. 2018
  Zmena zápisu číslo R236397

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • opravy pracovných strojov
  • zámočníctvo
  • klampiarstvo
  • izolatérstvo
  • inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
  • inštalácia, servis, údržba, oprava alebo vyraďovanie zariadení s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
  • kontrola úniku fluoróvaných skleníkových plynov zo zariadení
  • zhodnotenie fluoróvaných skleníkových plynov
  • zneškodňovanie fluórovaných skleníkových plynov vrátane podnikania v oblasti nakladania s opadmi s obsahom fluórovaných skleníkových plynov
  • uvádzanie fluórovaných skleníkových plynov na trh
  • diagnostika a opravy cestných motorých vozidiel
  Zrušené predmety
  • údržba a opravy motorových vozidiel

 • 19.9. 2018
  Zmena zápisu číslo R235306

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích
  • montáž a rekonštrukcie potrubných rozvodov
  • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  • výroba chladiarenských zariadení
  • výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  • oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
  • činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  • výroba a hutnícke spracovanie kovov
  Zrušené predmety
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení v rozsahu: - E1 technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov - triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny Aa1, a2,a3,a4,b1,b2,Ba1, b1, b2, c1,d1,d2,e1, e2, e3, e4
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny Aa, b, c1, d, e, f, g1, g3, h, Ba, b, c, d, e, f, g1, g3, h1, h2
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - technické zariadenia zdvíhacie skupiny Aa, b, c, e, h, Ba, b,c, d, e, f, g, h, i

 • 28.6. 2018
 • 27.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R224311
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 20.6. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R222705
  • Výročná správa za rok 2017.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 15.5. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R218386
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Potvrdenie o ukončení podnikania
  • Autorizačné osvedčenie - Ing.V. Majorošová
  • Autorizačné osvedčenie - Ing. R. Magyar
  • Autorizačné osvedčenie - Ing. S. Šoganič
  • Autorizačné osvedčenie - Ing. P. Kopernický
  • Autorizačné osvedčenie - Ing. M. Zolota
  • Zakladateľská listina
 • 20.4. 2018
  Zmena zápisu číslo R213307

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie činností autorizovaného stavebného inžiniera
  Zrušené predmety
  • odborné činnosti vo výstavbe
  • projektovanie stavieb

 • 11.4. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R210618
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
  • Podpisový vzor konateľa spoločnosti - Marianne Slivková
  • Licencia č. KEMN011471000000
  • Zakladateľská listina
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
 • 15.3. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R204316
  • Podpisový vzor - Ing. S. Gaálová
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 14.3. 2018
  Zbierka listín - nový zápis číslo R204145
  • Vyhlásenie o splatení vkladu
  • Zakladateľská listina
  • Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
  • Dodatok č.2 k Zmluve o vklade časti podniku
  • Zápisnica z MVZ Ferroenergy s.r.o. dňa 11.10.2017
  • Zápisnica z MVZ Ferroenergy s.r.o. dňa 31.10.2017
  • Zápisnica z MVZ Ferroenergy s.r.o. dňa 30.11.2017
 • 23.2. 2018
  Zmena zápisu číslo R200754

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu

 • 23.1. 2018
  Zmena zápisu číslo R198283

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2017
 • 7.12. 2017
  Zmena zápisu číslo R195372
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • rozvod tepla
   Zrušené predmety
   • výroba tepla, rozvod tepla
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Vklad časti podniku U. S. Steel Košice, s.r.o. - Divízny závod Ferroenergy do základného imania Ferroenergy s.r.o. k 1.12.2017 na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 11.10.2017 a rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Ferroenergy s.r.o. zo dňa 11.10.2017.
 • 14.9. 2017
  Zmena zápisu číslo R189513

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 4.5. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R168649
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
  • Výročná správa za rok 2016.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 2.5. 2017
 • 20.4. 2017
  Zbierka listín - nový zápis číslo R163899
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
  • Podpisový vzor konateľa spoločnosti - Samir Kalra
 • 18.1. 2017
 • 2016
 • 8.12. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R146266
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Zakladateľská listina
 • 15.11. 2016
  Zmena zápisu číslo R145054

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 25.10. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R143649
  • Plnomocenstvo - JUDr.Dr. Michaela Stessl
  • Zakladateľská listina
 • 11.10. 2016
  Zmena zápisu číslo R142595

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 26.8. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R140615
  • Vzdanie sa funkcie - M.T.Lewis
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 10.8. 2016
  Zmena zápisu číslo R137469

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 28.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R135593
  • Koncesná listina č. Žo-2004/00606/8/TOT
  • Preklad výpisu z OR Obchodnej a priemyselnej komory pre Amsterdam
  • Všeobecné plnomocenstvo zo dňa 10.6.2002
  • Menovanie do funkcie konateľ: M. A. Fedorenko
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.6.2006
  • Rozhodnutie jediného spoločníka z 22.6.2005
  • Rozhodnutie jed. spoločníka
  • Rozhodnutie jed. spoločníka
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 23.5.2008
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.5.2008
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 11.6.2008
  • Vzdanie sa funkcie - Karl Frank Csensich
  • Vzdanie sa funkcie - Joseph Richard Scherrbaum
  • Vzdanie sa funkcie konateľa: Ing. Anton Lukáč, John William Pavia
 • 27.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R135349
  • Úplné znenie ZL zo dňa 25.3.2003
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny
  • Zápisnica z MVZ
  • Zápisnica z MVZ
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Účtovná závierka 2001, Správa audítora
  • Výročná správa ku konsolid. účt. závierke 2001, správa audítora
  • Výročná správa 2001, správa audítora
 • 27.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R135356
  • Notárska zápisnica č. N 226/03, Nz 34340/03
  • Notárska zápisnica N 434/2002, Nz 434/2002
  • Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť VZ
  • Všeobecná plná moc zo dňa 14.7.2003
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 4.4.2003 a zo dňa 8.8.2003
  • Notárska zápisnica N 465/2003, Nz 63016/2003
  • Notárska zápisnica N 503/2003, Nz 69521/2003
  • Podpisový vzor konateľa: Michael Andrew Fedorenko
  • Podpisový vzor konateľa: Scott Christopher Pape
  • Zakladateľská listina zo dňa 18.12.2003
  • Notárska zápisnica N 831/2003, Nz 124141/2003 zo dňa 18.12.2003
  • Úplné znenie zakladateľskej listiny
  • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.2.2004
  • Podpisový vzor konateľa: Kenneth Ralph Pepperney
  • Notárska zápisnica N 548/2002, Nz 549/2002
  • Úplné znenie ZL zo dňa 5.12.2002
  • Zápisnica z MVZ
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľov: Karl Frank Csensich, Joseph R. Scherrbaum
  • Vzdanie sa funkcie konateľ: John Harold Goodish ku dňu 1.3.2003, Karlos Earl Abel ku dňu 31.5.2003
  • Vzdanie sa funkcie - Michael Andrew Fedorenko
 • 25.7. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R134455
  • Rozhodnutie jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia
 • 25.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R125066
  • Výročná správa za rok 2015.pdf [RUZ]
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 17.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123534
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf [RUZ]
 • 10.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R123038
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf [RUZ]
 • 6.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R122717
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf [RUZ]
 • 3.5. 2016
  Zbierka listín - nový zápis číslo R122246
  • Vyhlásenie k Výročnej správe 2015
 • 12.4. 2016
  Zmena zápisu číslo R116697

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2015
 • 13.11. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R998554
  • Podpisový vzor - David Earle Hathaway
  • Podpisový vzor - Richard Carl Shank
  • Vzdanie sa funkcie - Charles James Bond
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 4.11. 2015
 • 21.9. 2015
 • 3.9. 2015
  Zmena zápisu číslo R968751

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 10.8. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R959919
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
  • Plnomocenstvo
  • Vzdanie sa funkcie - George F. Babcoke
  • Vzdanie sa funkcie - Michael Andrew Fedorenko
  • Podpisový vzor konateľa - Scott Douglas Buckiso
  • Rozhodnutie číslo spisu: OU-KE-OCDPK-2015/022295-02
  • Zakladateľská listina spoločnosti
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
 • 21.7. 2015
  Zmena zápisu číslo R952283

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy

 • 12.6. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R936033
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
  • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení: OU-KE-OZP1-2015/019456-2
  • Oprávnenie evidenčné číslo: Z - 07/2013
  • Oprávnenie evidenčné číslo: Zv - 17/2013
  • Oprávnenie evidenčné číslo: Zv - 2/2014
  • Oprávnenie číslo: 08458/2014-ŠOTD-001/Šc
  • Zakladateľská listina
  • Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti
 • 9.6. 2015
  Zmena zápisu číslo R934028

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.5. 2015
  Zmena zápisu číslo R927949

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • dopravná zdravotná služba
  • opravy a montáže určených meradiel v rozsahu: Váhy s neautomatickou činnosťou triedy presnosti II, III a IIII okrem váh uvedených v položkách 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4 (položka 2.1.1.) Váhy s neautomatickou činnosťou na zisťovanie hmotnosti na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky a) cestné b) koľajové (položka 2.1.2) Váhy s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu (položka 2.1.8) Váhy s automatickou činnosťou dávkovacie plniace (položka 2.1.11) Váhy s automatickou činnosťou kontinuálne sčítavacie (pásové váhy) (položka 2.1.13)
  • vykonávanie určených činností: montáž, opravy, údržba, rekonštrukcie a skúšky určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu E1,E2,E6,E6a,E7,E11,E13
  • vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a inšpekcie mostom podobných dráhových konštrukcií: A.Vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné v rozsahu Z 1.9 B. Vykonávanie montáží, opráv, revízií a skúšok pre určené technické zariadenia zdvíhacie a dopravné v rozsahu Z 1.5, Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12, Z 1.15 C. Inšpekcie - prehliadky oceľových konštrukcií určených technických zariadení zdvíhacích: Z 1.5, Z 1.7, Z 1.9, Z 1.10, Z 1.12 v rozsahu nedeštruktívnej kontroly oceľovej konštrukcie uvedených zdvíhacích zariadení
  • zváranie dráhových voziel - zváranie železničných koľajových vozidiel a ich častí
  • zváranie koľajníc na dráhach technológiou RAILTECH INTERNATIONAL metódou PLA 25, PLA 68 (Aluminotermické zváranie)
  Zrušené predmety
  • oprava a montáž váh s neautomatickou činnosťou, vrátane mostových váh pre cestné a koľajové vozidlá váh na zisťovanie hmotnosti pôsobiacej na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky váh s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu, koľajových, dávkovacích plniacich a kontinuálnych sčítavacích
  • vnútroštátna nákladná cestná doprava
  • vykonávanie prehliadok, údržby, opráv a skúšok na určenom technickom zariadení železničných dráh v rozsahu: Elektrické inštalácie, ktorých menovité napätie neprevyšuje 1000 V AC a 1500 V DC na: - hnacie koľajové vozidlá nezávislej trakcie - koľajové žeriavy, lanovleky - traťové stroje - troskové vozne
  • vykonávanie, montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, skúšok a obsluhy na určených technických zariadeniach elektrických železničných dráh na rozmrazovniach: - Elektrické inštalácie, ktorých menovité napätie neprevyšuje 1000 V AC a 1500 V DC
  • Vykonávanie opráv, údržby, obsluhy, prehliadok, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných v rozsahu: - žeriavy mostové - žeriavy portálové a poloportálové - žeriavy železničné - hydraulické ruky na traťových strojoch - zdviháky dráhových vozidiel a ich súpravy
  • vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: - E - 2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a do 1500 V DC vrátane na železničných dráhach: - elektrické zariadenia charakteru: inštalácie budov, priemyselné, opravárenské haly a dielne, rozvádzače, káblové vedenia uložené v zemi, vonkajšie vedenia, vonkajšie osvetlenie - E - 7 Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

 • 11.5. 2015
 • 28.4. 2015
  Zmena zápisu číslo R914506

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 26.3. 2015
  Zbierka listín - nový zápis číslo R899289
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Plnomocenstvo
  • Zakladateľská listina
  • Základateľská listina
 • 25.2. 2015
  Zmena zápisu číslo R883578

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • baliace a triediace činnosti
  • zváračské práce
  • zámočníctvo
  • kovoobrábanie

 • 16.2. 2015
  Zmena zápisu číslo R880140

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • defektoskopia - kontrola Rtg., ultrazvukom, kapilárne a magnetické metódy /neúradné meranie/
  Zrušené predmety
  • defektoskópia-kontrola Rtg. ultrazvukom, kapilárne a magicné metódy /neúradné meranie/

 • 2014
 • 19.12. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R856746
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Vzdanie sa funkcie konateľa - Mark Grancille Tabler
  • Podpisový vzor konateľa - Ing. Marcel Novosad
 • 8.12. 2014
  Zmena zápisu číslo R850080

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.11. 2014
  Zbierka listín - nový zápis číslo R845904
  • Výročná správa 2012, správa audítora, rozhodnutie, vyhlásenie
 • 18.7. 2014
 • 2013
 • 28.11. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R659593
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľa - RNDr. Miroslav Kiraľvarga
 • 17.10. 2013
  Zmena zápisu číslo R630255

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 7.10. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R622379
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľa - George F. Babcoke
 • 24.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R613590
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľa - Michael Andrew Fedorenko
 • 12.9. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R605393
  • Osvedčenie notára, splnomocnenie
 • 30.8. 2013
  Zmena zápisu číslo R597192

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 28.8. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R596831
  • Výročná správa 2011, rozhodnutie, vyhlásenie
 • 12.8. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R586896
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľa - Charles James Bond
 • 25.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R575811

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 10.7. 2013
  Zmena zápisu číslo R564957

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 27.5. 2013
  Zmena zápisu číslo R532216

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 12.2. 2013
  Zbierka listín - nový zápis číslo R446509
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Podpisový vzor konateľa - Christian Korn
 • 2012
 • 24.10. 2012
  Zbierka listín - nový zápis číslo R350780
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • 21.9. 2012
 • 16.7. 2012
  Zmena zápisu číslo R296618

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2011
 • 22.12. 2011
  Zmena zápisu číslo R186765

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vykonávanie prehliadok, údržby, opráv a skúšok na určenom technickom zariadení železničných dráh v rozsahu: Elektrické inštalácie, ktorých menovité napätie neprevyšuje 1000 V AC a 1500 V DC na: - hnacie koľajové vozidlá nezávislej trakcie - koľajové žeriavy, lanovleky - traťové stroje - troskové vozne
  • vykonávanie, montáží, prehliadok, údržby, opráv, rekonštrukcií, skúšok a obsluhy na určených technických zariadeniach elektrických železničných dráh na rozmrazovniach: - Elektrické inštalácie, ktorých menovité napätie neprevyšuje 1000 V AC a 1500 V DC
  • Vykonávanie opráv, údržby, obsluhy, prehliadok, revízií a skúšok určených technických zariadení zdvíhacích a dopravných v rozsahu: - žeriavy mostové - žeriavy portálové a poloportálové - žeriavy železničné - hydraulické ruky na traťových strojoch - zdviháky dráhových vozidiel a ich súpravy
  • vykonávanie montáží, opráv, rekonštrukcií a skúšok určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach v rozsahu: - E - 2 Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a do 1500 V DC vrátane na železničných dráhach: - elektrické zariadenia charakteru: inštalácie budov, priemyselné, opravárenské haly a dielne, rozvádzače, káblové vedenia uložené v zemi, vonkajšie vedenia, vonkajšie osvetlenie - E - 7 Elektrické dráhové zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia

 • 26.9. 2011
  Zbierka listín - nový zápis číslo R141631
  • Rozhodnutie jediného spoločníka
  • Výročná správa 2010, vyhlásenie
 • 9.8. 2011
  Zmena zápisu číslo R119885
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • oprava a montáž váh s neautomatickou činnosťou, vrátane mostových váh pre cestné a koľajové vozidlá váh na zisťovanie hmotnosti pôsobiacej na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky váh s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu, koľajových, dávkovacích plniacich a kontinuálnych sčítavacích
   • vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu: - základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
   • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 02.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na opravy tlakových nádob 02.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na obsluhu tlakových nádob 03.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom 03.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom 03.4 - Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
   • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - 04.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových - 04.3 - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
   • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení v rozsahu: - E1 technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov - triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny Aa1, a2,a3,a4,b1,b2,Ba1, b1, b2, c1,d1,d2,e1, e2, e3, e4
   • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny Aa, b, c1, d, e, f, g1, g3, h, Ba, b, c, d, e, f, g1, g3, h1, h2
   • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - technické zariadenia zdvíhacie skupiny Aa, b, c, e, h, Ba, b,c, d, e, f, g, h, i
   Zrušené predmety
   • vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu: - základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
   • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 02.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na opravy tlakových nádob 02.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na obsluhu tlakových nádob 03.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom 03.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom 03.4 - Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
   • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - 04.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových - 04.3 - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
   • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení v rozsahu: - E1 technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov - triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
   • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny Aa1, a2,a3,a4,b1,b2,Ba1, b1, b2, c1,d1,d2,e1, e2, e3, e4
   • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny Aa, b, c1, d, e, f, g1, g3, h, Ba, b, c, d, e, f, g1, g3, h1, h2
   • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - technické zariadenia zdvíhacie skupiny Aa, b, c, e, h, Ba, b,c, d, e, f, g, h, i
   • oprava a montáž váh s neautomatickou činnosťou, vrátane mostových váh pre cestné a koľajové vozidlá váh na zisťovanie hmotnosti pôsobiacej na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky váh s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu, koľajových, dávkovacích plniacich a kontinuálnych sčítavacích
 • 5.8. 2011
  Zmena zápisu
 • 20.5. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 11.3. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 25.1. 2011
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2010
 • 17.12. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.10. 2010
  Zmena zápisu
 • 11.8. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.7. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 7.5. 2010
  Zmena zápisu
 • 18.2. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 11.2. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 6.2. 2010
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2009
 • 8.4. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 6.3. 2009
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.1. 2009
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 2008
 • 19.7. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: - 04.2 - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení plynových - 04.3 - výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení plynových
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických elektrických zariadení v rozsahu: - E1 technické zariadenia bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov - triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  • výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batérií
  • výroba komunikačných zariadení spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskej techniky
  • vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  • výroba zdvíhacích a manipulačných zariadení
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: technické zariadenia tlakové skupiny Aa1, a2,a3,a4,b1,b2,Ba1, b1, b2, c1,d1,d2,e1, e2, e3, e4
  • poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupiny Aa, b, c1, d, e, f, g1, g3, h, Ba, b, c, d, e, f, g1, g3, h1, h2
  • oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - technické zariadenia zdvíhacie skupiny Aa, b, c, e, h, Ba, b,c, d, e, f, g, h, i
  Zrušené predmety
  • výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  • výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
  • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
  • revízie vyhradených elektrických zariadení
  • montáž ústredného vykurovania a vetrania
  • oprava silnoprúdových zariadení
  • výroba, montáž, rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
  • revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
  • výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
  • revízie a skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  • montáž, opravy vyhradených plynových zariadení
  • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
  • údržba a opravy verejného osvetlenia

 • 27.5. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 27.3. 2008
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 7.2. 2008
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • bezpečnostnotechnická služba
   • vykonávanie odbornej prípravy na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu: - základná príprava zamestnancov hasičských jednotiek
   • kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie
   • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu: 01.1 - Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 02.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na opravy tlakových nádob 02.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových s vymedzením na obsluhu tlakových nádob 03.2 - Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom 03.3 - Výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích s vymedzením na žeriavy a zdvíhadlá, výťahy, pohyblivé pracovné plošiny, regálové zakladače, zvislé posuvné brány s motorickým pohonom 03.4 - Výchova a vzdelávanie viazačov bremien 05.1 - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
   Zrušené predmety
   • kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach
   • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany, nástupná príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany, zdokonaľovacia príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany
   • výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
 • 2007
 • 10.11. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 3.10. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Vklad časti podniku U.S. Steel Košice, s.r.o. - str. AC44 Chránená prevádzka do základného imania U.S. Steel Services s.r.o. k 1.9.2007 na základe rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 27.8.2007 a rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia U.S. Steel Services s.r.o. zo dňa 27.8.2007.

 • 28.4. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 3.4. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 18.1. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 6.1. 2007
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2006
 • 8.12. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 15.9. 2006
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 8.6. 2006
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 2005
 • 1.12. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Zrušené predmety

  • elektroinštalatérstvo

 • 22.9. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 1.8. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 4.6. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 1.6. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 5.5. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 12.4. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 8.3. 2005
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Zrušené osoby

 • 2004
 • 23.12. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • vnútroštátna nákladná cestná doprava
  Zrušené predmety
  • cestná nákladná doprava

 • 4.11. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • zmena konania menom spoločnosti:
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
   pôvodne
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
 • 13.7. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme nové Iné právne skutočnosti:

  • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 7.5.2003. Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 18.12.2003.

 • 8.7. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 14.4. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.3. 2004
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 16.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • školiaca činnosť v oblasti zvárania
   • servis dýchacej techniky - dýchacích masiek
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov a.s. zo dňa 18.12.2003.
 • 15.3. 2004
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2003.
 • 2003
 • 13.11. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.8.2003 o menovaní nového konateľa.
 • 20.10. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   • pohostinská činnosť
   • predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína, destilátov a piva
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   • kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   • organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   • prenájom a požičiavanie športových potrieb
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 24.7.2003 a 12.8.2003.
 • 31.7. 2003
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 23.5. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • správa registratúry
   • podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   • prevádzkovanie závodného hasičského útvaru
   • výkon činnosti stavebného dozoru
   • výkon činnosti stavbyvedúceho
   • odborné činnosti vo výstavbe
   • projektovanie stavieb
   Zrušené predmety
   • nakladanie s odpadmi
   • zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
   • dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
   • činnosť stavebného dozoru pozemné stavby dopravné stavby-pozemné komunikácie a letiská vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby činnosť stavbyvedúceho-pozemné stavby
   • činnosť stavbyvedúceho technologické zariadenia stavieb-zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby činnosť stavebného dozoru-technologické zariadenia stavieb-zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby
   • činnosť stavebného dozoru technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie slaboprúdové, elektroinštalácie silové, systémy riadenia a merania
   • projektovanie stavieb pozemné stavby statické výpočty nosných konštrukcií stavieb činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby
   • projektovanie stavieb pozemné stavby inžinierske konštrukcie a mosty-inžinierske konštrukcie statika nosných konštrukcií stavieb
   • projektovanie stavieb pozemné stavby vodohospodárske stavby-skládky odpadov statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   • projektovanie stavieb technologické zariadenie stavieb-úprava nerastných surovín, zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby, stavebné hmoty
   • projektovanie stavieb dopravné stavby-pozemné komunikácie, koľajová doprava
   • projektovanie stavieb pozemné stavby vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby /vodovod, kanalizácia/ technické vybavenie stavieb-zdravotechnika /vodovod, kanalizácia/
   • projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika
   • projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla technologické zariadenie stavieb-zariadenia pre výrobu a distribúciu plynov, energetické zariadenia a siete
   • projektovanie stavieb technologické zariadenie stavieb-zariadenia hutníckej výroby, výroba stavebných hmôt a stavebnej keramiky
   • projektovanie stavieb pozemné stavby-jednoduché a drobné stavby technické vybavenie stavieb-požiarna ochrana
   • vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie-územnoplánovacie podklady
   • projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia a rozvody NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody technologické zariadenie stavieb-energetické zariadenia a siete-distribúcia elektrickej energie do 100 V
   • projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia a rozvody NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 21.3.2003.
 • 22.5. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 3.3.2003.
 • 13.5. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • zriaďovanie a prevádzkovanie pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejnej telefónnej služby prostredníctvom pevnej verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie telekomunikačnej dátovej služby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena stanov a.s. zo dňa 7.5.2003.
 • 6.2. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 836 043 716 € (splatené 836 043 716 €) z hodnoty 836 043 716 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Zrušené predmety
   • prevádzkovanie turistických nocľahární a chát po triedu ***
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Úplné znenie zakladateľskej listiny zo dňa 5.12.2002.
 • 13.1. 2003
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 10.9.2002.
 • 2002
 • 21.10. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zápisnica z MVZ s.r.o. zo dňa 5.8.2002.
 • 1.10. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 18.3. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • oprava a montáž váh s neautomatickou činnosťou, vrátane mostových váh pre cestné a koľajové vozidlá váh na zisťovanie hmotnosti pôsobiacej na nápravu alebo koleso koľajových a cestných vozidiel staticky váh s automatickou činnosťou na váženie cestných vozidiel za pohybu, koľajových, dávkovacích plniacich a kontinuálnych sčítavacích
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve zo dňa 26.9.2001.
 • 10.1. 2002
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • revízie elektrickej požiarnej signalizácie
   Zrušené predmety
   • vykonávanie dopravných stavieb
   • vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov
   • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.12.2001.
 • 2001
 • 17.5. 2001
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu U. S. Steel Košice, s.r.o. z U.S. Steel Košice, s.r.o.
  • zmena adresy Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice z Vstupný areál VSŽ, 044 54 Košice
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   • kalibrácia meradiel
   • vypracovanie technických štúdií, analýz, zámerov
   • poradenská, expertízna a koordinačná činnosť v odbore zvárania a povrchového inžinierstva
   • vypracovanie konštrukčnej dokumentácie
   • kontroly prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 23.3.2001 vo forme jej úplného znenia.
 • 17.4. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

  Zrušené osoby

 • 13.3. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete a poskytovanie verejných telekomunikačných služieb

 • 6.3. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 1.2. 2001
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu predmetov podnikania:
  Nové predmety

  • prevádzkovanie rádioizotopového pracoviska na vykonávanie opravárenskej činnosti meracích zariadení s uzavretými zrdojmi ionizujúceho žiarenia, skladovanie uzavretých zdrojov ionizujúceho žiarenia
  • prevádzkovanie železničnej dráhy a prevádzkovanie dopravy na dráhe

 • 2000
 • 20.12. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 836 043 716 € z hodnoty 832 309 401 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.2000.
 • 14.12. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.12. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 832 309 401 € z hodnoty 695 950 707 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSŽ U.S.STEEL, s.r.o. zo dňa 12. 10. 2000 a rozhodnutia spoločníka zo dňa 12. 10. 2000 v zmysle notárskej zápisnice Nz 545/2000 preberá ku dňu 1. 12. 2000 všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ U.S.STEEL, s.r.o., so sídlom Vstupný areál VSŽ, Košice do základného imania. Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 12. 10. 2000.
 • 15.11. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • vymáhanie pohľadávok
   • defektoskópia-kontrola Rtg. ultrazvukom, kapilárne a magicné metódy /neúradné meranie/
   • výroba a rozvod elektriny, výroba a rozvod tepla
   • výroba plynu
   • rozvod plynu
   • cestná nákladná doprava
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 539/2000 zo dňa 11.10.2000.
 • 19.10. 2000
  Zmena zápisu

  Zaregistrovali sme zmenu osôb:
  Nové osoby

 • 12.10. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 28.9. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena základného imania 686 273 252 € z hodnoty 564 163 314 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • činnosť autorizovaných geodetov a kartografov
   • zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena zakladateľskej listiny notárskou zápisnicou č. Nz 503/2000 (opravná doložka Nz 503 - 1/2000 zo dňa 28.9.2000) zo dňa 20.9.2000.
 • 11.9. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 9.8. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 1.8. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • zmena názvu STEEL Košice s.r.o. z STEEL Košice, s.r.o.
  • zmena základného imania 73 137 556 € z hodnoty 6 639 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
   Zrušené osoby
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba a predaj: magnetické obvody a rúry
   • veľkoobchod a maloobchod: výkovky, výlisky, priemyselné nože, drobné kovové súčiastky jednoúčelové, kumulované a elektro pre výrobnú a náhradnú spotrebu, vápenec, dolomitický prášok, tuky, brúsne kotúče, karbid vápnika, čpavok, viazacie prostriedky, príslušenstvo k radiátorom, koncové telekomunikačné zariadenia / telefóny, faxy, ústredne, sekretárske zariadenia, modemy / a ich príslušenstvo, rozhlasové zariadenia, zariadenia jednotného času, rádiostanice a mobilné telefóny a ich príslušenstvo, dispečerské zariadenia, priemyslová televízia, elektrické vrátniky, cukrovinky, pochutiny, drogériový tovar, výrobky z tabaku a fajčiarsky tovar
   • odvod odpadových vôd
   • výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
   • inštalovanie a oprava elektrickej požiarnej signalizácie
   • údržba a opravy motorových vozidiel
   • prevádzkovanie mobilných zdvíhacích zariadení /autožeriavov/
   • odlievanie kovov /zlievárenstvo/
   • zušľachťovanie kovov
   • výroba kovových konštrukcií a ich častí
   • zváračské práce
   • výroba kovových prefabrikátov pre stavby
   • zámočníctvo
   • výroba nádrží, zásobníkov a kontajnerov z kovu
   • kovoobrábanie
   • výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
   • kovanie, lisovanie, razenie a valcovanie kovov: prášková metalurgia
   • povrchová úprava kovov
   • frézovanie a sústruženie kovov
   • výroba nožiarskeho tovaru, nástrojov a železiarskeho tovaru
   • stavba strojov a prístrojov s mechanickým pohonom
   • výroba strojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
   • výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia
   • výroba motorových vozidiel a ich motorov, karosérií, dielov a prístrojov motorových vozidiel, prívesov a návesov
   • projektovanie elektrických zariadení
   • vykonávanie chemických analýz a skúšok
   • vykonávanie špeciálnych testov a analýz
   • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   • geodetické a kartografické práce
   • činnosť colného deklaranta
   • poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   • navrhovanie technológie opráv, zariadení a zvyšovania životnosti strojných dielcov technologických zariadení
   • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   • dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
   • automatizované spracovanie dát
   • služby súvisiace s činnosťou databánk
   • vedenie účtovníctva
   • činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   • činnosť účtovných poradcov
   • podnikateľské poradenstvo
   • marketing a management
   • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti personálnej, normotvornej, mzdovej, motivačnej a ekológie odpadov
   • kancelárske a sekretárske služby /vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb/
   • prekladateľské a tlmočnícke služby
   • činnosť knižnice
   • činnosť spravodajských tlačových kancelárií
   • technik požiarnej ochrany
   • špecialista požiarnej ochrany
   • revízie hasiacich prístrojov
   • ozvučovanie priestorov
   • poskytovanie služieb v oblasti rozvoja dokumentových a faktových systémov, rozvoja informačných technológií a systémov, vedecko-technických informácií
   • služby verejných nosičov a poslov
   • zasielateľstvo
   • nakladanie s odpadmi
   • vykonávanie dopravných stavieb
   • vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb vrátane vybavenosti sídliskových celkov
   • staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   • dlhodobá úschova registratúry nearchívnej povahy
   • činnosť stavebného dozoru pozemné stavby dopravné stavby-pozemné komunikácie a letiská vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby činnosť stavbyvedúceho-pozemné stavby
   • činnosť stavbyvedúceho technologické zariadenia stavieb-zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby činnosť stavebného dozoru-technologické zariadenia stavieb-zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby
   • činnosť stavebného dozoru technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie slaboprúdové, elektroinštalácie silové, systémy riadenia a merania
   • projektovanie stavieb pozemné stavby statické výpočty nosných konštrukcií stavieb činnosť stavebného dozoru-pozemné stavby
   • základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ďalšia odborná príprava technikov požiarnej ochrany, nástupná príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany, zdokonaľovacia príprava príslušníkov a pracovníkov jednotiek požiarnej ochrany
   • projektovanie stavieb pozemné stavby inžinierske konštrukcie a mosty-inžinierske konštrukcie statika nosných konštrukcií stavieb
   • projektovanie stavieb pozemné stavby vodohospodárske stavby-skládky odpadov statické výpočty nosných konštrukcií stavieb
   • výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce
   • projektovanie stavieb technologické zariadenie stavieb-úprava nerastných surovín, zariadenia hutníckej výroby, zariadenia strojárskej výroby, stavebné hmoty
   • výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
   • projektovanie stavieb dopravné stavby-pozemné komunikácie, koľajová doprava
   • projektovanie stavieb pozemné stavby vodohospodárske stavby - zdravotno-vodohospodárske stavby /vodovod, kanalizácia/ technické vybavenie stavieb-zdravotechnika /vodovod, kanalizácia/
   • projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika
   • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
   • projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla technologické zariadenie stavieb-zariadenia pre výrobu a distribúciu plynov, energetické zariadenia a siete
   • montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   • projektovanie stavieb technologické zariadenie stavieb-zariadenia hutníckej výroby, výroba stavebných hmôt a stavebnej keramiky
   • výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   • projektovanie stavieb pozemné stavby-jednoduché a drobné stavby technické vybavenie stavieb-požiarna ochrana
   • elektroinštalatérstvo
   • vypracovanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie-územnoplánovacie podklady
   • montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   • projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia a rozvody NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody technologické zariadenie stavieb-energetické zariadenia a siete-distribúcia elektrickej energie do 100 V
   • revízie vyhradených elektrických zariadení
   • projektovanie stavieb technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia a rozvody NN, VN a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania
   • montáž ústredného vykurovania a vetrania
   • oprava silnoprúdových zariadení
   • výroba, montáž, rekonštrukcia a periodické skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení
   • výroba, montáž, generálne opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
   • revízie a skúšky prevádzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
   • montáž, opravy vyhradených plynových zariadení
   • revízie a skúšky vyhradených plynových zariadení
   • údržba a opravy verejného osvetlenia
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 17. 7. 2000. Spoločnosť na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti VSŽ OCEĽ a.s. Košice a rozhodnutia spoločníka zo dňa 17. 7. 2000 v zmysle notárskych zápisníc Nz 423/2000, Nz 424/2000 preberá ku dňu 1. 8. 2000 všetky práva a povinnosti súvisiace s vkladom podniku VSŽ OCEĽ a.s. Košice, Vstupný areál VSŽ, Košice-Šaca do základného imania spoločnosti.
 • 17.7. 2000
  Zmena zápisu
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
 • 20.6. 2000
  Nový zápis
  Zaregistrovali sme nasledujúce zmeny
  • nové meno firmy STEEL Košice, s.r.o.
  • novú adresu firmy Vstupný areál VSŽ, 044 54 Košice
  • nové základne imanie 6 639 €
  • zmena osôb:
   Nové osoby
  • nové konanie menom spoločnosti:
   Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  • zmena predmetov podnikania:
   Nové predmety
   • výroba a predaj: koks, surové železo, oceľové plechy, plechy pre elektroniku, pásová oceľ, štrkopiesky a drvná hmota, výrobky z dechtu, priemyselné hnojivá, pitná a úžitková voda, chemické činidlá, drobné kovové obaly, kovové trubky, stroje a zariadenia pre všeobecné účely, stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca cirkulačná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda, technické plyny
   • veľkoobchod a maloobchod: železná ruda, energetické palivá, hutnícke, železiarenské, strojárenské a keramické výrobky, technológie a technologické celky, kovy a kovové rudy, stroje pre priemysel, obchod a lodnú dopravu, surové železo, oceľ, valcované plechy, kovové výrobky, kovové konštrukcie, rúry, vykurovacie inštalatérske telesá, ventilačné zariadenia, kovové odliatky, koks a koksochemické výrobky, žiaruvzdorný materiál, žiaruvzdorné hmoty a stavivá, stroje a zariadenia, rudy, uhlie, farebné kovy a ich zliatiny, legovacie prísady, suroviny pre výrobu magnezitodolomitových šamotových stavív a špeciálnu keramiku, špeciálna keramika, kazivec, piesky, cement, vápno, oceliarska vysokopecná hmota, liace prášky, tepelnoizolačné výrobky, iontomeničové hmoty, výrobky z plastov a dreva, plasty, guma, sklo, drahé kovy, meď, zinok, cín, farebné kovy, chemikálie a plyny /okrem jedov a žieravín/, smola, magnezit, laky, oleje, mazivá, hydraulické zariadenia a prvky, žeriavy a žeriavové dráhy, pohonné hmoty, prostriedky požiarnej ochrany, motorové vozidlá, prostriedky na dopravu, nádrže na pohonné hmoty, obalové materiály, kladkostroje, pracovné a oporné valce, elektrické motory, elektrotechnické prístroje a zariadenia, lepidlá, grafitové topné tyče, materiály pre výrobu a kompletizáciu vyhrievacích telies, predmety postupnej spotreby jednoúčelových kusových investícií, náhradné diely, drobné kovové súčiastky, priemyselné chemikálie /okrem jedov a žieravín/, náradie a ochranné pomôcky, záznamové média, periférie k čítacím strojom na optické a opticko-magnetické disky, spotrebná elektronika, prístroje pre domácnosť, rozhlasové a televízne prijímače, nábytok, svietidlá, motocykle, elektrotechnický tovar, saponáty, sklo, porcelán, drevo, stavebný materiál, železiarsky tovar, kotly
   • organizovanie kurzov, školení, výstav a veľtrhov
   • poradenská, konzultačná a školiaca činnosť v oblasti obchodu, služieb, dopravy, strojárenstva, hutníctva, opravárenských technológií, informačných a riadiacich systémov, bezpečnosti práce, vedecko-technických informácií
   • prenájom hnuteľného majetku
   • prenájom nehnuteľností
   • prenájom dopravných prostriedkov
   • prenájom garáží a parkovacích miest
   • prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov
   • prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení a lietadiel
   • prenájom strojov, prístrojov, technických a elektronických zariadení
   • prenájom telekomunikačných zariadení a zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky
   • prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
   • prevádzkovanie vodných nádrží Bukovec, Čaňa, Sokoľany a vodojemu pitnej vody
   • rozvod týchto foriem energií: stlačený vzduch, fúkaný vietor, priemyselná voda, chladiaca a cirkulačná voda, pitná voda, demineralizovaná voda, zmäkčená voda
   • servis športového náradia
   • skladovanie a preklad nákladov
   • rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače
   • sprostredkovanie dopravy
   • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   • sprostredkovateľská činnosť
   • tvarovanie za studena
   • vydavateľská činnosť
   • reklamná a propagačná činnosť
   • výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, humanitných a spoločenských vied
   • výskum trhu a verejnej mienky
   • konzultačné a poradenské služby pri výbere, vývoji a implementácii informačných systémov
   • leasing spojený s financovaním
   • predaj na trhoch a výstavách
   • mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
   • mikrosnímkovanie a rozmnožovanie výkresovej dokumentácie
   • horizontálne a vertikálne dopravné značenie
   • brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
   • baliace a triediace činnosti
   • činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   • čistenie budov a upratovacie práce
   • umývanie motorových vozidiel
   • píliarska výroba
   • maliarske, natieračské a sklenárske práce
   • dodávky a poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
   • faktoring a forfaiting
   • inžinierska činnosť
   • veľkoobchod a maloobchod: poľnohospodárske stroje, transportné a manipulačné zariadenia, tlakové a vstrekovacie lisy, výrobky chemického /okrem jedov a žieravín/, gumárenského a kožiarskeho priemyslu, publikácie, periodická a neperiodická tlač, kancelárske stroje a zariadenia, kancelárska a výpočtová technika, výrobky elektrotechnického priemyslu a oznamovacej techniky, výrobky polygrafickej výroby, celulóza, papier
   • prevádzkovanie turistických nocľahární a chát po triedu ***
  • nové Iné právne skutočnosti:
   • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7. 6. 2000 podľa zákona č. 513/91 Zb. v znení zák. č. 11/98 Z.z.