Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GEMEX Trade, s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2R/6/2011 [ukončené]
 • Spisová značka 2R/6/2011
 • Prvý a posledný záznam 12.10.2011 - 28.11.2019
 • Detekcia ukončenia: 22.10.2019dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
26.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
5.6.2019
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
15.3.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
20.7.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
9.6.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
18.11.2014
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
17.7.2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
7.7.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
22.1.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
22.1.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
21.1.2014
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
23.12.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
20.12.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
4.10.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
4.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
22.2.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
15.1.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
7.12.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
23.11.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
29.10.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
3.10.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
14.9.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
14.9.2012
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
14.9.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
30.7.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
19.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
25.5.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Vladimír Neuschl Bratislava Bratislavský
28.2.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Vladimír Neuschl Bratislava Bratislavský
12.1.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Vladimír Neuschl Bratislava Bratislavský
21.12.2011
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Vladimír Neuschl Bratislava Bratislavský
15.12.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
7.11.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava Bratislavský
Konkurzné konanie č. 6R/4/2011
 • Spisová značka 6R/4/2011
 • Prvý a posledný záznam 24.8.2011 - 20.7.2012

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
24.8.2011
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Bratislava 2 Bratislavský

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
20.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Bohumír Bláha Bratislava Bratislavský
26.3.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Vladimír Neuschl Bratislava Bratislavský
18.1.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Vladimír Neuschl Bratislava Bratislavský