Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Camfil s.r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
40 547 613€ 40 002 274€ 36 129 174€ 32 958 830€ 28 050 219€ 24 197 630€ 22 403 922€ 19 740 277€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
40 816 455 € 39 844 000 € 36 570 238 € 33 394 621 € 28 378 174 € 24 269 517 € 22 307 118 € 20 038 972 € 17 806 216 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
7 800 901€ 8 259 584€ 7 026 517€ 5 614 621€ 3 678 304€ 2 189 983€ 1 676 399€ 792 878€ 780 332€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
32 180 185€ 31 319 417€ 28 738 839€ 27 038 420€ 24 145 470€ 21 796 873€ 20 527 299€ 18 678 791€ 17 181 058€
05
III.
Tržby z predaja služieb
566 527€ 423 273€ 363 818€ 305 789€ 226 445€ 85 834€ 66 554€ 46 519€ 25 324€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-104 223€ -485 469€ 178 987€ 184 141€ 159 133€ 71 891€ -95 996€ 305 899€ -426 506€
07
V.
Aktivácia
70 460€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
206 146€ 186 521€ 135 710€ 124 156€ 69 871€ 43 621€ 51 314€ 55 414€ 47 372€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
96 459€ 140 674€ 126 367€ 127 494€ 98 951€ 81 315€ 81 548€ 159 471€ 198 636€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
36 538 790 € 33 326 951 € 31 298 051 € 27 664 649 € 23 386 084 € 18 915 423 € 17 793 558 € 17 592 470 € 15 777 249 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 269 163€ 6 180 658€ 5 345 167€ 4 238 716€ 2 761 060€ 1 642 106€ 1 301 947€ 746 470€ 613 332€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
16 240 988€ 14 420 855€ 14 192 618€ 13 416 241€ 12 114 390€ 11 262 634€ 10 975 329€ 12 055 985€ 10 546 753€
13
C.
Opravné položky k zásobám
52 022€ 40 407€ 25 713€ 8 681€ -2 927€ 14 046€
14
D.
Služby
6 652 657€ 6 414 940€ 6 220 684€ 5 278 876€ 4 893 460€ 2 913 436€ 2 463 801€ 1 860 786€ 1 839 276€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
5 371 820 € 4 700 017 € 4 150 339 € 3 579 450 € 2 902 064 € 2 439 589 € 2 079 669 € 1 914 737 € 1 792 712 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 852 518€ 3 317 463€ 2 918 113€ 2 532 622€ 2 057 327€ 1 724 870€ 1 466 994€ 1 352 712€ 1 266 418€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 305 518€ 1 179 242€ 1 038 785€ 900 497€ 731 618€ 615 894€ 519 274€ 480 683€ 451 577€
19
E.4.
Sociálne náklady
213 784€ 203 312€ 193 441€ 146 331€ 113 119€ 98 825€ 93 401€ 81 342€ 74 717€
20
F.
Dane a poplatky
71 114€ 71 005€ 49 594€ 44 155€ 31 039€ 32 811€ 29 227€ 30 191€ 28 991€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 495 296€ 1 266 478€ 1 089 389€ 940 309€ 592 367€ 538 563€ 839 121€ 920 198€ 887 973€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 495 296€ 1 266 478€ 1 089 389€ 940 309€ 592 367€ 538 563€ 839 121€ 920 198€ 887 973€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
188 625€ 165 765€ 148 421€ 85 692€ 62 229€ 46 852€ 66 458€ 28 932€ 34 626€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-3 173€ -3 064€ 2 124€ 39 061€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
200 278€ 69 890€ 74 002€ 33 468€ 32 402€ 25 386€ 38 006€ 35 171€ 33 586€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 277 665 € 6 517 049 € 5 272 187 € 5 729 972 € 4 992 090 € 5 354 094 € 4 513 560 € 2 446 502 € 2 028 967 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 299 020 € 12 459 945 € 10 523 979 € 10 200 457 € 8 443 369 € 8 312 359 € 7 433 179 € 5 160 846 € 4 560 847 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
20 952 € 22 875 € 18 489 € 22 138 € 24 209 € 18 960 € 10 762 € 12 680 € 8 251 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 0 € 1 € 1 € 4 € 808 € 7 204 € 6 601 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1€ 1€ 4€ 779€ 7 156€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 29€ 48€ 6 601€
42
XII.
Kurzové zisky
20 952€ 22 874€ 18 489€ 22 137€ 24 208€ 18 956€ 9 954€ 5 476€ 1 650€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
64 523 € 58 183 € 39 607 € 45 206 € 31 974 € 27 644 € 13 997 € 8 111 € 11 522 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
72 € 403 € 591 € 532 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
72€ 403€ 591€ 532€
52
O.
Kurzové straty
57 237€ 50 383€ 30 364€ 36 979€ 23 907€ 21 255€ 10 935€ 5 541€ 8 391€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 286€ 7 800€ 9 243€ 8 227€ 8 067€ 6 317€ 2 659€ 1 979€ 2 599€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-43 571 € -35 308 € -21 118 € -23 068 € -7 765 € -8 684 € -3 235 € 4 569 € -3 271 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 234 094 € 6 481 741 € 5 251 069 € 5 706 904 € 4 984 325 € 5 345 410 € 4 510 325 € 2 451 071 € 2 025 696 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
941 608 € 1 364 235 € 1 159 622 € 1 090 305 € 1 207 727 € 1 478 984 € 937 491 € 553 343 € 447 087 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
898 227€ 1 241 229€ 967 398€ 866 870€ 1 262 721€ 1 056 968€ 5€ 9€ 10€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
43 381€ 123 006€ 192 224€ 223 435€ -54 994€ 422 016€ 937 486€ 553 334€ 447 077€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 292 486 € 5 117 506 € 4 091 447 € 4 616 599 € 3 776 598 € 3 866 426 € 3 572 834 € 1 897 728 € 1 578 609 €