Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Kia Motors Slovakia

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Celková zadlžženost
78,6 % 99,6 %
Ukazovatele zadlženosti
Celková zadlženosť
Dlhodobá zadlženosť
Krátkodobá zadlženosť
Ukazovatele likvidity
Likvidita 1. stupňa
Likvidita 2. stupňa
Likvidita 3. stupňa
Finančné účty/Aktíva
Náklady
Podiel spotrebovaných nákupov na celkových nákladoch
Podiel služieb na celkových nákladoch
Podiel osobných nákladov na celkových nákladoch
Podiel daní a poplatkov na celkových nákladoch
Podiel ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť na celkových nákladoch
Podiel odpisov, rezerv a opravných položiek na celkových nákladoch
Podiel poskytnutých príspevkov a darov na celkových nákladoch
Výnosy
Podiel finančných výnosov na celkových výnosoch
Podiel darov, prijatých príspevkov a dotácii na celkových výnosoch