Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Kia Motors Slovakia

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 902€ 1 270€
05
512
Cestovné
28€ 347€
06
513
Náklady na reprezentáciu
141€ 10€
07
518
Ostatné služby
9 501€ 8 014€
08
521
Mzdové náklady
16 418€ 18 420€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 821€ 6 483€
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 045€ 1 403€
15
538
Ostatné dane a poplatky
5€ 55€
22
547
Osobitné náklady
896 372€ 4 749€
24
549
Iné ostatné náklady
54€ 22€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
3€ 0€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
687 908€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 621 197€ 40 773€
Výnosy
53
644
Úroky
4 054€ 1 355€
55
646
Prijaté dary
380 039€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0€ 41 266€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 611 867€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 995 961€ 42 621€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
374 764€ 1 847€
76
591
Daň z príjmov
769€ 257€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
373 995€ 1 590€