Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Kia Motors Slovakia

2016 2015
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 902 € 1 270 €
05
512
Cestovné
28 € 347 €
06
513
Náklady na reprezentáciu
141 € 10 €
07
518
Ostatné služby
9 501 € 8 014 €
08
521
Mzdové náklady
16 418 € 18 420 €
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
5 821 € 6 483 €
11
527
Zákonné sociálne náklady
1 045 € 1 403 €
15
538
Ostatné dane a poplatky
5 € 55 €
22
547
Osobitné náklady
896 372 € 4 749 €
24
549
Iné ostatné náklady
54 € 22 €
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
3 € 0 €
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
687 908 € 0 €
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
1 621 197 € 40 773 €
Výnosy
53
644
Úroky
4 054 € 1 355 €
55
646
Prijaté dary
380 039 € 0 €
68
662
Prijaté príspevky od iných organizácií
0 € 41 266 €
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
1 611 867 € 0 €
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
1 995 961 € 42 621 €
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
374 764 € 1 847 €
76
591
Daň z príjmov
769 € 257 €
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení
(r. 75 -
(r. 76 + r. 77))
(+/-)
373 995 € 1 590 €