Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
368 778 € 363 665 € 400 456 € 273 229 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
4 150€ 3 066€ 47 963€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
364 501€ 355 867€ 349 176€ 271 178€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
2 452€ 1 692€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
127€ 2 280€ 1 625€ 2 051€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
270 027 € 266 423 € 307 325 € 208 873 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 495€ 3 066€ 43 857€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
53 513€ 34 605€ 45 817€ 30 295€
11
C.
Služby
136 862€ 145 079€ 148 586€ 130 162€
12
D.
Osobné náklady
58 964€ 62 203€ 58 401€ 41 333€
13
E.
Dane a poplatky
1 744€ 1 447€ 1 016€ 915€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
11 317€ 10 750€ 10 083€ 5 770€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
8 455€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 132€ 818€ -435€ 398€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
98 751 € 97 242 € 93 131 € 64 356 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
172 781 € 176 183 € 158 879 € 110 721 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
559 € 1 023 € 10 470 € 290 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
4€ 1€
25
XI.
Kurzové zisky
559€ 1 023€ 10 466€ 289€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 318 € 7 140 € 5 890 € 1 383 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
3 333€ 3 728€ 3 435€ 7€
32
N.
Kurzové straty
1 806€ 3 046€ 2 103€ 1 022€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 179€ 366€ 352€ 354€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 759 € -6 117 € 4 580 € -1 093 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
92 992 € 91 125 € 97 711 € 63 263 €
36
P.
Daň z príjmov
21 219€ 24 517€ 22 721€ 31 464€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
71 773 € 66 608 € 74 990 € 31 799 €