Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SHS Building s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
49 € 448 124 € 359 462 € 4 901 581 € 2 237 028 € 1 576 182 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
35 572€ 91 288€ 1 748 174€ 748 691€ 712 183€
05
III.
Tržby z predaja služieb
174 823€ 268 174€ 3 153 407€ 1 461 879€ 842 532€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
22 083€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
49€ 237 729€ 4 375€ 21 467€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
46 € 466 036 € 352 632 € 4 877 033 € 2 216 501 € 1 559 257 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
25 488€ 75 066€ 1 473 132€ 410 221€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
193 936€ 50 226€ 163 419€ 703 281€ 30 181€
14
D.
Služby
46€ 199 852€ 204 840€ 3 101 160€ 1 388 605€ 1 029 619€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
51 073 € 55 499 € 59 761 €
16
E.1.
Mzdové náklady
37 711€ 40 052€ 41 906€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
13 059€ 13 538€ 14 494€
19
E.4.
Sociálne náklady
303€ 1 909€ 3 361€
20
F.
Dane a poplatky
36€ 168€ 242€ 918€ 1 851€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
32 157€ 27 911€ 20 174€ 14 006€ 22 955€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32 157€ 27 911€ 20 174€ 14 006€ 22 955€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
13 000€ 19 182€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
14 523€ -5 585€ 32 173€ -1 743€ 1 743€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
44€ 6€ 22 660€ 36 753€ 2 926€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
3 € -17 912 € 6 830 € 24 548 € 20 527 € 16 925 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-46 € -208 881 € 29 330 € 163 870 € 118 684 € 84 694 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 € 1 765 € 13 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 € 5 € 13 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6€ 5€ 13€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 760€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
4 € 752 € 2 421 € 8 464 € 10 291 € 15 512 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
170 € 1 246 € 4 657 € 4 497 € 9 301 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
170€ 1 246€ 4 657€ 4 497€ 9 301€
52
O.
Kurzové straty
5€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4€ 582€ 1 175€ 3 807€ 5 789€ 6 211€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-4 € -752 € -2 421 € -8 458 € -8 526 € -15 499 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-1 € -18 664 € 4 409 € 16 090 € 12 001 € 1 426 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
960 € 971 € 3 540 € 3 364 € 1 901 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
960€ 971€ 3 540€ 3 364€ 1 901€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-1 € -19 624 € 3 438 € 12 550 € 8 637 € -475 €