Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Bozo Trade s.r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
21 177 720 € 2 475 € 4 000 € 3 500 € 3 600 € 2 000 € 3 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
21 177 720€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 475€ 4 000€ 3 500€ 3 600€ 2 000€ 3 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
20 916 969 € 2 261 € 2 488 € 2 920 € 2 569 € 2 462 € 2 044 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 835 189€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
158€ 30€
11
C.
Služby
80 581€ 2 213€ 2 488€ 2 920€ 2 569€ 2 462€ 2 044€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
521€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
520€ 18€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
260 751 € 214 € 1 512 € 580 € 1 031 € -462 € 956 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
261 792 € 232 € 1 512 € 580 € 1 031 € -462 € 956 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
554 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
554€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 040 € 116 € 110 € 103 € 71 € 68 € 65 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
32
N.
Kurzové straty
1 510€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 530€ 116€ 110€ 103€ 71€ 68€ 65€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 486 € -116 € -110 € -103 € -71 € -68 € -65 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
255 265 € 98 € 1 402 € 477 € 960 € -530 € 891 €
36
P.
Daň z príjmov
53 715€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
201 550 € 98 € 442 € -483 € -1 490 € 891 €