Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Friendly Finance Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
16.11.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 386 005 € 2 863 343 € 4 576 546 € 1 070 639 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 779 € 8 875 € 12 971 € 17 067 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
4 779 € 8 875 € 12 971 € 17 067 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 779€ 8 875€ 12 971€ 17 067€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
2 380 922 € 2 851 497 € 4 563 575 € 1 053 572 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
45 748 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
45 748€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 820 964 € 2 230 689 € 4 396 537 € 792 525 € 2 786 703 € 1 936 689 € 983 229 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 816 415€ 2 165 482€ 705€ 0€ 245€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 549€ 65 207€ 0€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
4 395 832€ 792 525€ 2 786 458€ 1 936 689€ 983 229€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
559 958 € 620 808 € 167 038 € 215 299 € 244 369 € 102 303 € 72 855 €
056
B.IV.1
Peniaze
246€ 538€ 376€ 150€ 150€ 150€
057
B.IV.2
Účty v bankách
559 712€ 620 270€ 167 038€ 214 923€ 244 219€ 102 153€ 72 705€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
304 € 2 971 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
304€ 2 971€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 386 005 € 2 863 343 € 4 576 546 € 1 070 639 € 3 031 072 € 2 038 992 € 1 056 084 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
857 583 € 970 170 € 1 279 869 € 425 619 € -640 502 € -528 783 € -83 057 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 500 000 € 5 000 € 5 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 500 000€ 5 000€ 5 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
700 000 € 613 351 € 650 000 € 650 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
700 000€ 700 000€ 650 000€ 650 000€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-86 649€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-143 181 € 79 869 € -724 378 € -1 140 501 € -533 784 € -88 057 € -2 331 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
804 247€ 804 247€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-947 428€ -724 378€ -724 378€ -1 140 501€ -533 784€ -88 057€ -2 331€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-199 236 € -223 050 € 854 247 € 416 120 € -606 718 € -445 726 € -85 726 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 505 905 € 1 818 494 € 3 275 928 € 249 239 € 3 071 102 € 2 258 113 € 901 332 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
243 038 € 305 197 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
9 529€ 8 143€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
233 509€ 297 054€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
670 € 392 692 € 2 890 116 € 129 542 € 2 792 526 € 2 048 131 € 854 786 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
392 022€ 2 884 490€ 119 166€ 2 792 526€ 2 048 131€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
854 786€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
670€ 670€ 598€ 321€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
5 028€ 10 055€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 262 197 € 1 120 605 € 385 812 € 119 697 € 278 576 € 209 982 € 46 546 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
631 487€ 826 052€ 52 687€ 71 592€ 63 895€ 30 749€ 13 088€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 652€ 30 965€ 176 353€ 33 458€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
400 038€ 47 043€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
17 929€ 23 517€ 14 273€ 11 987€ 5 514€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 501€ 14 569€ 9 652€ 7 904€ 4 098€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 491€ 304 173€ 19 535€ 174 104€ 2 880€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
195 751€ 209 424€ 5 027€ 5 027€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
22 517 € 74 679 € 20 749 € 395 781 € 600 472 € 309 662 € 237 809 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
41 028€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
22 517€ 33 651€ 20 749€ 395 781€ 600 472€ 309 662€ 237 809€