Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PAV s. r. o. [zrušená]

2017 2016
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
245 606 € 345 385 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
245 606€ 345 385€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
231 314 € 318 543 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
223 482€ 246 395€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 011€ 189€
11
C.
Služby
1 261€ 71 959€
12
D.
Osobné náklady
13
E.
Dane a poplatky
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 560€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
14 292 € 26 842 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
17 852 € 26 842 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 380 € 4 541 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
2 380€ 4 541€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
6 651 € 8 477 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
2 292€
32
N.
Kurzové straty
2 563€ 7 769€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 796€ 708€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-4 271 € -3 936 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
10 021 € 22 906 €
36
P.
Daň z príjmov
2 104€ 5 160€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
7 917 € 17 746 €