Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2019

O firmách, ktoré zverejnili závierku za rok 2019, sme pripravili denne aktualizovanú online štatistiku.
K dnešnému dátumu (4.8.2020) zverejnilo 163892 slovenských firiem výkazy za rok 2019.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

67 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1,2 % z analyzovaných firiem.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2019 zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem201420152016201720182019
do 100 tis. € 70 426 (66 %) 74 416 (65 %) 81 580 (66 %) 90 699 (66 %) 99 304 (66 %) 109 812 (67 %)
100 až 500 tis. € 21 581 (20 %) 23 259 (20 %) 25 392 (20 %) 27 510 (20 %) 30 022 (20 %) 32 493 (20 %)
500 tis. až 2 mil. € 9 597 (9 %) 10 627 (9 %) 11 164 (9 %) 12 190 (9 %) 13 214 (9 %) 14 115 (9 %)
2 až 10 mil. € 4 158 (4 %) 4 571 (4 %) 4 768 (4 %) 5 033 (4 %) 5 422 (4 %) 5 520 (3 %)
nad 10 mil. € 1 467 (1 %) 1 610 (1 %) 1 633 (1 %) 1 760 (1 %) 1 889 (1 %) 1 952 (1 %)
Spolu 107 229 114 483 124 537 137 192 149 851 163 892

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Zisk firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2019, klesol o 3,85 %.
Celková suma EBITDA firiem stúpla o 4,8 % a tržby narástli o 1,91 %.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2019 zoradené podľa zisku  »

RokTržbyZiskEBITDA
2014 133 719 362 869 € 6 179 376 337 € 12 274 523 355 €
2015 146 737 958 957 € 7 336 446 583 € 14 097 484 974 €
2016 150 642 734 644 € 7 470 744 722 € 13 807 723 753 €
2017 161 140 458 625 € 8 044 351 099 € 14 466 860 041 €
2018 173 956 670 235 € 8 190 569 892 € 14 317 935 526 €
2019 177 280 731 972 € 7 875 483 652 € 15 004 321 492 €
Rast 2018 - 2019 1,91 % -3,85 % 4,79 %

Počet firiem s nulovým ziskom narástol

Počet firiem s nulovým ziskom na analyzovanej vzorke narástol z 9 171 na 11 539.
Firmy s nulovým ziskom prestavujú 7 % z celkového počtu analyzovaných firiem.
V zisku je 57,2 % spoločností a v strate je 35,8 %.

  Zisk Nulové hodnoty Strata
2014 63 291 (59 %) 2 919 (3 %) 41 019 (38 %)
2015 70 492 (62 %) 2 108 (2 %) 41 883 (37 %)
2016 77 075 (62 %) 2 740 (2 %) 44 722 (36 %)
2017 83 105 (61 %) 3 714 (3 %) 50 373 (37 %)
2018 88 490 (59 %) 9 171 (6 %) 52 190 (35 %)
2019 93 710 (57 %) 11 539 (7 %) 58 643 (36 %)

Tržby a zisky podľa krajov

Rozdelenie spoločností podľa krajov, ukazuje výrazný náskok Bratislavského kraja v počte registrovaných firiem oproti ostatným krajom. Najvyššie tržby a zisky firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2019, sú z tohto dôvodu taktiež v Bratislavskom kraji.

KrajPočet firiemTržby za rok 2019Zisk za rok 2019
Bratislavský kraj 53 976 (33 %) 83 355 148 225 € (47 %) 4 823 359 846 € (61 %)
Trnavský kraj 14 996 (9 %) 17 174 389 060 € (10 %) 448 002 223 € (6 %)
Nitriansky kraj 17 799 (11 %) 14 109 323 272 € (8 %) 325 209 096 € (4 %)
Trenčiansky kraj 12 748 (8 %) 13 207 267 203 € (7 %) 569 247 772 € (7 %)
Banskobystrický kraj 14 565 (9 %) 9 485 965 307 € (5 %) 156 234 047 € (2 %)
Žilinský kraj 17 374 (11 %) 20 170 386 631 € (11 %) 1 122 801 736 € (14 %)
Prešovský kraj 15 179 (9 %) 8 254 900 737 € (5 %) 219 914 594 € (3 %)
Košický kraj 17 241 (11 %) 11 479 630 246 € (6 %) 211 681 354 € (3 %)

Kategórie výšky dane za rok 2019 a jej vývoj od roku 2014

Firmy platili daňové licencie od roku 2014 do roku 2017. V roku 2018, kedy boli zrušené, podiel analyzovaných firiem, ktoré majú zápornú až nulovú daň, vzrástol na 40,1 % oproti roku 2017, kedy takýchto firiem bolo 9,2 % z celkového počtu firiem.
Podiel firiem so zverejnenou závierkou za rok 2019, ktoré platia zápornú až nulovú daň, ešte vzrástol oproti minulému roku na 43,5 %.

Kategória201420152016201720182019
Záporná až nulová daň 13 745 (13 %) 9 762 (9 %) 11 033 (9 %) 12 628 (9 %) 60 107 (40 %) 71 218 (43 %)
1 € až 500 € 22 266 (21 %) 24 546 (21 %) 27 460 (22 %) 31 796 (23 %) 26 963 (18 %) 28 977 (18 %)
501 € až 1 000 € 33 066 (31 %) 35 553 (31 %) 39 095 (31 %) 42 735 (31 %) 13 087 (9 %) 11 767 (7 %)
1 001 € až 2 500 € 11 846 (11 %) 13 577 (12 %) 13 565 (11 %) 14 191 (10 %) 14 813 (10 %) 14 555 (9 %)
2 501 € až 5 000 € 10 415 (10 %) 11 706 (10 %) 12 894 (10 %) 13 982 (10 %) 10 300 (7 %) 12 007 (7 %)
5 001 € až 10 000 € 5 929 (6 %) 7 153 (6 %) 7 742 (6 %) 8 246 (6 %) 9 180 (6 %) 9 438 (6 %)
Väčšie ako 10 000 € 9 962 (9 %) 12 186 (11 %) 12 748 (10 %) 13 614 (10 %) 15 401 (10 %) 15 930 (10 %)

Daň z príjmov medziročne klesla o 13,68 %.

Kvôli zavedeniu daňových licencií zaplatená daň od roku 2014 výrazne stúpala. Po ich zrušení v roku 2018 klesla o 140 mil. €.
Aktuálna výška zaplatenej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2019, predstavuje 1 973 mil. €

RokDaň z príjmovMedziročná zmena
2014 2 106 256 109 € 22,9 %
2015 2 238 251 667 € 6,3 %
2016 2 276 573 374 € 1,7 %
2017 2 424 720 589 € 6,5 %
2018 2 285 140 534 € -5,8 %
2019 1 972 581 434 € -13,7 %

Osobné náklady firiem medziročne vzrástli o 6,19 %

Výška osobných nákladov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovnej závierky mala z dlhodobého hľadiska zaujímavý rastúci trend.
Na analyzovanej vzorke firiem narástli v roku 2019 osobné náklady o 1 200 893 767 €, čo predstavovalo 6,19 % nárast oproti roku 2018.

RokOsobné náklady
2014 13 672 578 728 €
2015 14 773 608 443 €
2016 16 095 522 502 €
2017 17 674 780 600 €
2018 19 395 956 695 €
2019 20 596 850 462 €
Rast 2018 - 2019 6,19 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky