Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2019

O firmách, ktoré zverejnili závierku za rok 2019, sme pripravili denne aktualizovanú online štatistiku.
K dnešnému dátumu (20.10.2020) zverejnilo 182460 slovenských firiem výkazy za rok 2019.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

67 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1,2 % z analyzovaných firiem.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2019 zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem201420152016201720182019
do 100 tis. € 78 035 (66 %) 82 704 (65 %) 90 814 (66 %) 101 036 (66 %) 110 723 (66 %) 122 328 (67 %)
100 až 500 tis. € 23 657 (20 %) 25 520 (20 %) 27 903 (20 %) 30 363 (20 %) 33 162 (20 %) 36 023 (20 %)
500 tis. až 2 mil. € 10 468 (9 %) 11 635 (9 %) 12 302 (9 %) 13 434 (9 %) 14 612 (9 %) 15 732 (9 %)
2 až 10 mil. € 4 579 (4 %) 5 051 (4 %) 5 268 (4 %) 5 599 (4 %) 6 051 (4 %) 6 200 (3 %)
nad 10 mil. € 1 618 (1 %) 1 785 (1 %) 1 817 (1 %) 1 951 (1 %) 2 100 (1 %) 2 177 (1 %)
Spolu 118 357 126 695 138 104 152 383 166 648 182 460

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Zisk firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2019, klesol o 0,85 %.
Celková suma EBITDA firiem stúpla o 6,1 % a tržby narástli o 2,79 %.
Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy v roku 2019 zoradené podľa zisku  »

RokTržbyZiskEBITDA
2014 147 845 722 753 € 6 431 812 941 € 13 154 784 262 €
2015 162 590 427 990 € 7 989 359 838 € 15 219 344 350 €
2016 167 511 888 232 € 7 930 482 805 € 14 916 314 750 €
2017 179 214 557 421 € 8 544 121 743 € 15 656 149 204 €
2018 193 781 723 493 € 8 675 995 707 € 15 692 637 307 €
2019 199 189 318 032 € 8 601 885 040 € 16 646 049 738 €
Rast 2018 - 2019 2,79 % -0,85 % 6,08 %

Počet firiem s nulovým ziskom narástol

Počet firiem s nulovým ziskom na analyzovanej vzorke narástol z 10 177 na 12 607.
Firmy s nulovým ziskom prestavujú 6,9 % z celkového počtu analyzovaných firiem.
V zisku je 57,4 % spoločností a v strate je 35,7 %.

  Zisk Nulové hodnoty Strata
2014 69 585 (59 %) 3 213 (3 %) 45 559 (38 %)
2015 77 753 (61 %) 2 308 (2 %) 46 634 (37 %)
2016 85 311 (62 %) 3 036 (2 %) 49 757 (36 %)
2017 92 275 (61 %) 4 110 (3 %) 55 998 (37 %)
2018 98 288 (59 %) 10 177 (6 %) 58 183 (35 %)
2019 104 737 (57 %) 12 607 (7 %) 65 116 (36 %)

Tržby a zisky podľa krajov

Rozdelenie spoločností podľa krajov, ukazuje výrazný náskok Bratislavského kraja v počte registrovaných firiem oproti ostatným krajom. Najvyššie tržby a zisky firiem, ktoré zverejnili výkazy za rok 2019, sú z tohto dôvodu taktiež v Bratislavskom kraji.

KrajPočet firiemTržby za rok 2019Zisk za rok 2019
Bratislavský kraj 60 628 (33 %) 95 102 425 861 € (48 %) 5 293 201 104 € (62 %)
Trnavský kraj 16 519 (9 %) 18 145 694 704 € (9 %) 471 277 347 € (5 %)
Nitriansky kraj 19 764 (11 %) 15 178 472 866 € (8 %) 350 252 449 € (4 %)
Trenčiansky kraj 14 105 (8 %) 14 960 779 593 € (8 %) 587 491 858 € (7 %)
Banskobystrický kraj 16 071 (9 %) 10 178 462 998 € (5 %) 176 353 760 € (2 %)
Žilinský kraj 19 249 (11 %) 23 421 411 009 € (12 %) 1 213 107 306 € (14 %)
Prešovský kraj 16 797 (9 %) 9 632 051 233 € (5 %) 272 254 414 € (3 %)
Košický kraj 19 313 (11 %) 12 526 681 344 € (6 %) 238 927 818 € (3 %)

Kategórie výšky dane za rok 2019 a jej vývoj od roku 2014

Firmy platili daňové licencie od roku 2014 do roku 2017. V roku 2018, kedy boli zrušené, podiel analyzovaných firiem, ktoré majú zápornú až nulovú daň, vzrástol na 40,2 % oproti roku 2017, kedy takýchto firiem bolo 9,3 % z celkového počtu firiem.
Podiel firiem so zverejnenou závierkou za rok 2019, ktoré platia zápornú až nulovú daň, ešte vzrástol oproti minulému roku na 43,4 %.

Kategória201420152016201720182019
Záporná až nulová daň 15 269 (13 %) 10 897 (9 %) 12 351 (9 %) 14 139 (9 %) 66 992 (40 %) 79 131 (43 %)
1 € až 500 € 24 996 (21 %) 27 690 (22 %) 30 960 (22 %) 35 836 (24 %) 30 263 (18 %) 32 451 (18 %)
501 € až 1 000 € 36 560 (31 %) 39 324 (31 %) 43 236 (31 %) 47 391 (31 %) 14 640 (9 %) 13 125 (7 %)
1 001 € až 2 500 € 12 964 (11 %) 14 980 (12 %) 15 033 (11 %) 15 797 (10 %) 16 573 (10 %) 16 325 (9 %)
2 501 € až 5 000 € 11 374 (10 %) 12 799 (10 %) 14 203 (10 %) 15 361 (10 %) 11 317 (7 %) 13 326 (7 %)
5 001 € až 10 000 € 6 418 (5 %) 7 741 (6 %) 8 444 (6 %) 9 023 (6 %) 10 070 (6 %) 10 389 (6 %)
Väčšie ako 10 000 € 10 776 (9 %) 13 264 (10 %) 13 877 (10 %) 14 836 (10 %) 16 793 (10 %) 17 713 (10 %)

Daň z príjmov medziročne klesla o 12,2 %.

Kvôli zavedeniu daňových licencií zaplatená daň od roku 2014 výrazne stúpala. Po ich zrušení v roku 2018 klesla o 131 mil. €.
Aktuálna výška zaplatenej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2019, predstavuje 2 166 mil. €

RokDaň z príjmovMedziročná zmena
2014 2 198 694 730 € 21,0 %
2015 2 429 404 320 € 10,5 %
2016 2 444 289 900 € 0,6 %
2017 2 598 225 082 € 6,3 %
2018 2 467 163 675 € -5,0 %
2019 2 166 237 216 € -12,2 %

Osobné náklady firiem medziročne vzrástli o 6,69 %

Výška osobných nákladov firiem v porovnaní s inými položkami z účtovnej závierky mala z dlhodobého hľadiska zaujímavý rastúci trend.
Na analyzovanej vzorke firiem narástli v roku 2019 osobné náklady o 1 449 750 250 €, čo predstavovalo 6,69 % nárast oproti roku 2018.

RokOsobné náklady
2014 15 159 905 552 €
2015 16 410 148 293 €
2016 17 920 362 032 €
2017 19 701 178 943 €
2018 21 676 403 730 €
2019 23 126 153 980 €
Rast 2018 - 2019 6,69 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky