Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

NsP Nové Mesto nad Váhom n. o.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'NsP Nové Mesto nad Váhom n.o., Nové Mesto nad Váhom'
za rok 2009

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
labortórny materiál 3 111,77 € úhrada faktúry1523
špeciálny zdravotný materiál 597,69 € úhrada faktúry1098
obväzový materiál 252,11 € úhrada faktúry908
Spolu 3 961,57 €
Výrok auditora

Podľa názoru audítora, účtovná závierka NsP Nové Mesto nad Váhom n.o. k 31.12.2011 poskytuje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii spoločnosti k 31. decembru 2011 na výsledky hospodárenia a peňažné toky za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.