Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 092 151 000 € 1 774 221 000 € 1 382 876 000 € 1 646 720 000 € 1 470 504 000 € 1 815 828 000 € 1 980 659 000 € 2 112 194 000 € 1 862 449 000 € 2 134 112 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
945 951 000 € 619 077 000 € 477 140 000 € 474 744 000 € 429 318 000 € 990 151 000 € 1 040 533 000 € 1 175 565 000 € 1 128 689 000 € 1 178 148 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
8 414 000 € 8 267 000 € 75 888 000 € 87 090 000 € 39 281 000 € 114 768 000 € 130 651 000 € 213 525 000 € 151 386 000 € 189 962 000 €
005
A.I.2
Software
6 967 000 € 6 882 000 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
210 000 € 276 000 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
1 237 000 € 1 109 000 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
701 897 000 € 525 411 000 € 381 743 000 € 369 411 000 € 372 687 000 € 858 631 000 € 889 944 000 € 945 006 000 € 952 365 000 € 962 176 000 €
013
A.II.2
Stavby
298 977 000 € 210 762 000 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
396 614 000 € 311 820 000 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 306 000 € 2 829 000 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
235 640 000 € 85 399 000 € 19 509 000 € 18 243 000 € 17 350 000 € 16 752 000 € 19 938 000 € 17 034 000 € 24 938 000 € 26 010 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
143 586 000 € 13 443 000 € 13 507 000 € 13 250 000 € 13 143 000 € 13 160 000 € 13 573 000 € 13 772 000 € 14 799 000 € 14 628 000 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
6 002 000 € 4 993 000 € 4 207 000 € 3 592 000 € 6 365 000 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
92 054 000 € 71 956 000 € 3 262 000 € 10 139 000 € 11 382 000 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 145 036 000 € 1 153 980 000 € 904 599 000 € 1 170 793 000 € 1 008 647 000 € 823 974 000 € 938 543 000 € 934 175 000 € 730 728 000 € 953 681 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
353 863 000 € 330 444 000 € 312 913 000 € 375 990 000 € 362 681 000 € 336 519 000 € 441 669 000 € 392 055 000 € 281 411 000 € 418 013 000 €
032
B.I.1
Materiál
167 626 000 € 154 265 000 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
86 658 000 € 83 527 000 €
034
B.I.3
Výrobky
97 160 000 € 92 652 000 €
036
B.I.5
Tovar
2 419 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
41 894 000 € 104 803 000 € 79 423 000 € 85 566 000 € 102 307 000 € 20 324 000 € 23 177 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
41 846 000 € 68 660 000 € 861 000 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
48 000 € 8 595 000 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0 € 27 548 000 € 79 423 000 € 85 566 000 € 102 307 000 € 19 463 000 € 23 177 000 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
440 336 000 € 595 605 000 € 263 266 000 € 381 187 000 € 349 877 000 € 317 601 000 € 443 195 000 € 533 307 000 € 320 611 000 € 413 709 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
439 130 000 € 345 277 000 € 259 808 000 € 355 627 000 € 349 877 000 € 317 436 000 € 417 385 000 € 529 658 000 € 319 412 000 € 392 873 000 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
1 206 000 € 250 328 000 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
1 600 000 € 1 801 000 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
23 000 € 160 000 € 6 421 000 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
3 458 000 € 25 560 000 € 165 000 € 24 210 000 € 1 825 000 € 1 039 000 € 14 415 000 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
308 943 000 € 123 128 000 € 248 997 000 € 328 050 000 € 193 782 000 € 169 854 000 € 53 679 000 € 8 813 000 € 108 382 000 € 98 782 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
57 000 € 49 000 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
304 139 000 € 115 790 000 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
4 747 000 € 7 289 000 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
1 164 000 € 1 164 000 € 1 137 000 € 1 183 000 € 32 539 000 € 1 703 000 € 1 583 000 € 2 454 000 € 3 032 000 € 2 283 000 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 164 000 € 1 164 000 € 1 137 000 € 1 183 000 € 32 539 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 092 151 000 € 1 774 221 000 € 1 382 876 000 € 1 646 720 000 € 1 470 504 000 € 1 815 828 000 € 1 980 659 000 € 2 112 194 000 € 1 862 449 000 € 2 134 112 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 344 262 000 € 1 173 044 000 € 940 199 000 € 913 311 000 € 856 218 000 € 1 226 386 000 € 906 826 000 € 1 006 323 000 € 942 016 000 € 1 170 946 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 587 842 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 839 357 000 € 587 842 000 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
4 469 000 € 13 715 000 € 25 784 000 € 37 225 000 € -6 675 000 € -5 956 000 € 18 449 000 € 5 040 000 € 6 262 000 € 9 603 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 469 000 € 13 715 000 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
40 635 000 € 27 110 000 € 24 949 000 € 24 098 000 € 50 403 000 € 49 020 000 € 64 303 000 € 59 504 000 € 58 784 000 € 58 784 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
40 635 000 € 27 110 000 € 24 949 000 € 24 098 000 € 50 403 000 € 49 020 000 € 64 303 000 € 59 504 000 € 58 784 000 € 58 784 000 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
459 801 000 € 292 862 000 € 50 109 000 € 12 631 000 € -26 867 000 € 343 965 000 € -15 283 000 € 102 422 000 € 37 613 000 € 514 717 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
459 801 000 € 292 862 000 € 50 109 000 € 12 631 000 € 343 965 000 € 102 422 000 € 37 613 000 € 514 717 000 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 867 000 € -15 283 000 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
651 660 000 € 530 197 000 € 442 676 000 € 727 217 000 € 614 283 000 € 589 438 000 € 1 073 731 000 € 1 105 864 000 € 920 426 000 € 963 158 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
92 822 000 € 103 374 000 € 112 907 000 € 105 837 000 € 74 461 000 € 91 622 000 € 94 913 000 € 154 763 000 € 134 494 000 € 188 713 000 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
38 216 000 € 43 388 000 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
54 606 000 € 59 986 000 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
40 829 000 € 4 026 000 € 2 672 000 € 2 006 000 € 1 978 000 € 2 150 000 € 5 432 000 € 3 893 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 441 000 € 4 026 000 € 2 672 000 € 2 006 000 € 1 978 000 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
39 388 000 € 2 150 000 € 5 432 000 € 3 893 000 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
518 009 000 € 422 797 000 € 327 097 000 € 396 879 000 € 341 969 000 € 290 928 000 € 627 014 000 € 638 246 000 € 585 906 000 € 572 020 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
480 116 000 € 384 708 000 € 315 499 000 € 383 752 000 € 324 196 000 € 273 115 000 € 619 009 000 € 612 522 000 € 583 824 000 € 567 141 000 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 478 000 € 10 187 000 € 9 439 000 € 13 124 000 € 9 447 000 € 9 060 000 € 7 980 000 € 15 499 000 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
18 633 000 € 27 744 000 € 2 159 000 € 3 000 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
8 782 000 € 158 000 € 8 326 000 € 8 753 000 € 25 000 € 10 225 000 € 2 082 000 € 4 879 000 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
222 495 000 € 195 875 000 € 204 738 000 € 346 372 000 € 308 962 000 € 200 026 000 € 202 425 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
222 495 000 € 195 875 000 € 204 738 000 € 346 372 000 € 308 962 000 € 200 026 000 € 202 425 000 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
96 229 000 € 70 980 000 € 1 000 € 6 192 000 € 3 000 € 4 000 € 102 000 € 7 000 € 7 000 € 8 000 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 000 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
96 225 000 € 70 976 000 € 6 190 000 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
4 000 € 4 000 € 1 000 € 2 000 €