Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

U. S. Steel Košice, s.r.o.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
3 161 000 € 3 183 000 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
3 477 000 € 3 182 000 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-316 000 € 1 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
2 615 889 000 € 2 031 551 000 € 2 079 925 000 € 2 193 991 000 € 2 202 972 000 € 2 352 491 000 € 2 436 273 000 € 2 467 811 000 € 1 733 510 000 € 2 823 330 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
2 609 087 000 € 2 014 088 000 € 2 079 925 000 € 2 193 991 000 € 2 202 972 000 € 2 352 491 000 € 2 436 273 000 € 2 467 811 000 € 1 733 510 000 € 2 823 330 000 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
6 802 000 € 17 463 000 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 827 991 000 € 1 352 786 000 € 1 508 335 000 € 1 622 065 000 € 1 706 996 000 € 1 856 530 000 € 1 935 535 000 € 1 903 263 000 € 1 318 107 000 € 2 010 675 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 620 577 000 € 1 155 886 000 € 1 311 644 000 € 1 419 350 000 € 1 505 517 000 € 1 672 891 000 € 1 753 029 000 € 1 717 186 000 € 1 169 926 000 € 1 780 653 000 €
10
B.2
Služby
207 575 000 € 196 768 000 € 196 691 000 € 202 715 000 € 201 479 000 € 183 639 000 € 182 506 000 € 186 077 000 € 148 181 000 € 230 022 000 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
787 582 000 € 678 766 000 € 571 590 000 € 571 926 000 € 495 976 000 € 495 961 000 € 500 738 000 € 564 548 000 € 415 403 000 € 812 655 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
298 837 000 € 294 105 000 € 277 264 000 € 282 399 000 € 264 484 000 € 257 227 000 € 253 205 000 € 246 304 000 € 243 554 000 € 264 614 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
212 167 000 € 210 080 000 € 195 095 000 € 198 662 000 € 184 100 000 € 180 461 000 € 177 270 000 € 173 100 000 € 173 856 000 € 186 236 000 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
74 483 000 € 72 110 000 € 68 918 000 € 68 602 000 € 65 943 000 € 62 592 000 € 62 151 000 € 59 813 000 € 58 334 000 € 65 555 000 €
16
C.4
Sociálne náklady
12 187 000 € 11 915 000 € 13 251 000 € 15 135 000 € 14 441 000 € 14 174 000 € 13 784 000 € 13 391 000 € 11 364 000 € 12 823 000 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-247 094 000 € -113 942 000 € 114 285 000 € 78 556 000 € 553 928 000 € 123 652 000 € 196 456 000 € 86 307 000 € 83 048 000 € 178 435 000 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
30 903 000 € 43 200 000 € 112 538 000 € 57 895 000 € 39 707 000 € 125 584 000 € 168 901 000 € 153 454 000 € 134 635 000 € 270 548 000 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
213 760 000 € 199 022 000 € 204 679 000 € 199 425 000 € 190 403 000 € 186 478 000 € 234 442 000 € 250 382 000 € 201 061 000 € 279 849 000 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
552 982 000 € 342 781 000 € 87 900 000 € 69 441 000 € -473 132 000 € 54 188 000 € -14 464 000 € 135 009 000 € 22 375 000 € 360 305 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
1 813 000 € 2 931 000 € 3 276 000 € 1 556 000 € 1 812 000 € 2 183 000 € 12 977 000 € 481 000 € 3 980 000 € 5 664 000 €
38
X.
Výnosové úroky
3 476 000 € 2 693 000 € 197 000 € 171 000 € 93 000 € 112 000 € 248 000 € 194 000 € 811 000 € 1 793 000 €
39
N
Nákladové úroky
1 116 000 € 1 168 000 € 10 197 000 € 14 370 000 € 13 699 000 € 18 346 000 € 22 277 000 € 14 738 000 € 6 864 000 € 7 985 000 €
40
XI.
Kurzové zisky
8 025 000 € 1 391 000 € 11 612 000 € 22 950 000 €
41
O
Kurzové straty
20 992 000 € 34 174 000 € 7 165 000 € 3 244 000 € 1 805 000 € 1 479 000 €
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
12 198 000 € 5 847 000 € -27 716 000 € -46 817 000 € -182 000 € -23 216 000 € -12 296 000 € -15 868 000 € -3 552 000 € 22 422 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
565 180 000 € 348 628 000 € 60 184 000 € 22 624 000 € -473 314 000 € 30 972 000 € -26 760 000 € 119 141 000 € 18 823 000 € 382 727 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
115 259 000 € 78 114 000 € 16 955 000 € 5 595 000 € -104 427 000 € 3 308 000 € -1 995 000 € 23 162 000 € 4 412 000 € 42 069 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
44 734 000 € 29 675 000 € 2 173 000 € 17 000 € 15 000 € 20 000 € 43 000 € 118 000 € -30 000 € 16 845 000 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
70 525 000 € 48 439 000 € 14 782 000 € 5 578 000 € -104 442 000 € 3 288 000 € -2 038 000 € 23 044 000 € 4 442 000 € 25 224 000 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
449 921 000 € 270 514 000 € 43 229 000 € 17 029 000 € -368 887 000 € 27 664 000 € -24 765 000 € 95 979 000 € 14 411 000 € 340 658 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
43 900 000 € 24 553 000 € 11 072 000 € 3 855 000 € 4 000 €
53
T
Mimoriadne náklady
3 836 000 € 1 281 000 € 24 405 000 € 1 846 000 € 5 851 000 € 7 196 000 € -6 899 000 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
40 064 000 € -1 281 000 € -24 405 000 € 22 707 000 € 5 221 000 € -3 341 000 € 6 903 000 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
40 064 000 € -1 281 000 € -24 405 000 € 22 707 000 € 5 221 000 € -3 341 000 € 6 903 000 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
565 180 000 € 348 628 000 € 60 184 000 € 62 688 000 € -474 595 000 € 6 567 000 € -4 053 000 € 124 362 000 € 15 482 000 € 389 630 000 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
449 921 000 € 270 514 000 € 43 229 000 € 57 093 000 € -370 168 000 € 3 259 000 € -2 058 000 € 101 200 000 € 11 070 000 € 347 561 000 €