Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.7.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
1.7.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
7.7.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
2.8.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
12.8.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
22.8.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
12.10.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
12.10.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
13.10.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
27.10.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
27.10.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
27.10.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
27.10.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
11.11.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkruze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
11.11.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkruze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
23.11.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
23.11.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
6.12.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
6.12.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
9.12.2022
LAPREMA Trnava s.r.o. v konkurze
IČO: 36365742
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský