Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.2.2013
CHV Container SK s.r.o.
IČO: 35970596
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
13.2.2013
CHV Container SK s.r.o.
IČO: 35970596
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
18.4.2013
CHV Container SK s.r.o.
IČO: 35970596
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
12.11.2013
CHV Container SK s.r.o.
IČO: 35970596
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
18.12.2013
CHV Container SK s.r.o.
IČO: 35970596
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
24.6.2014
CHV Container SK s.r.o.
IČO: 35970596
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
27.6.2014
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
12.8.2014
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
22.8.2014
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
27.8.2014
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
4.11.2014
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
23.1.2015
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
23.1.2015
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
16.3.2015
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
24.4.2015
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
13.5.2015
CHV Container SK, s.r.o.
IČO: 35970596
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Štefan Dostál Blatná na Ostrove Trnavský
25.6.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
25.6.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
14.8.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
14.11.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský