Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
18.12.2013
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
24.6.2014
KORD-GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
27.6.2014
KORD - GYT, s.r.o.
IČO: 36672483
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Dunajská Streda Trnavský
28.11.2011
BT TRADING, s.r.o.
IČO: 36272272
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Holíč Trnavský
25.8.2011
Považská záhradnícka spol. s r.o.
IČO: 34139613
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Štefan Dostál Skalica Trnavský
27.12.2011
Považská Považská záhradnícka spol. s r.o.
IČO: 34139613
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Štefan Dostál Skalica Trnavský
25K/12/2011 25K/12/2011 S1148
14.10.2011
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Štefan Dostál Majcichov Trnavský
25K/12/2011 25K/12/2011 S1148
14.10.2011
Fyzická osoba Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu Štefan Dostál Majcichov Trnavský
25K/12/2011 25K/12/2011 S1148
16.11.2011
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Majcichov Trnavský
25K/12/2011 25K/12/2011 S1148
15.7.2011
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Štefan Dostál Majcichov Trnavský
25K/12/2011 25K/12/2011 S1148
27.7.2011
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Štefan Dostál Majcichov Trnavský
4.5.2021
KTP Group, s.r.o.
IČO: 36616079
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
3.4.2023
KTP Group, s.r.o. v konkurze
IČO: 36616079
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
3.4.2023
KTP Group, s.r.o. v konkurze
IČO: 36616079
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
3.4.2023
KTP Group, s.r.o. v konkurze
IČO: 36616079
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
17.5.2023
KTP Group, s.r.o.
IČO: 36616079
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
30.5.2023
KTP Group, s.r.o. v konkurze
IČO: 36616079
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
30.5.2023
KTP Group, s.r.o. v konkurze
IČO: 36616079
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
14.6.2023
KTP Group, s.r.o. v konkurze
IČO: 36616079
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský
11.7.2023
KTP Group, s.r.o. v konkurze
IČO: 36616079
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Witt&Kleim Renewals k.s. Trnava Trnavský