Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
12.5.2021
A-P Stav, s. r. o.
IČO: 36239801
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k. s. Šamorín Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
25K/7/2015 25K/7/2015 S 1746
18.6.2015
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Daniel Poturnay Trnava Trnavský
19.7.2011
MULTICHEM, spol s r.o.
IČO: 34130233
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Senica Trnavský