Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2014

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 357 612,86 € Projekt "Spolu dokážeme viac" - Poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 15 rokov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 7 318,1 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" - vybavenie, prevádzkovanie centra v Seredi a vzdelávanie zamestnancov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 441,72 € Organizovanie podujatí za účelom získavania finančných prostriedkov na dosahovanie cieľov združenia - honoráre, zvukárske, propagačné, fotografické a iné služby
Spolu 370 372,68 €