Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 450 750 € Projekt "Spolu dokážeme viac" a ďalšie poskytnuté dary - poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 20 rokov. Podpora projektov súvisiacich s týmto účelom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 103 667,75 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" - špeciálne pomôcky a vybavenie centra v Seredi, kúpa nehnuteľnosti (zvyšok kúpnej ceny), náklady súvisiace s nehnuteľnosťou (architektúra, statika, protipožiarna ochrana).
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 676 € Organizovanie podujatí a projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na dosahovanie cieľov združenia - fotografické služby. Propagácia za účelom získavania finančných prostriedkov.
Spolu 557 093,75 €