Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 340 062 € Projekt "Spolu dokážeme viac" a ďalšie poskytnuté dary - poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 25 rokov. Podpora projektov súvisiacich s týmto účelom.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 64 703,3 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" a rekonštrukcia vlastnej nehnuteľnosti ktorá bude slúžiť ako druhá prevádzka s názvom „BIBKO Therapy Center“ – rekonštrukcia (práce a materiál), vybavenie, zariadenie, špeciálne pomôcky, poplatky súvisiace s kolaudáciou, správne poplatky, tvorba loga. Vzdelávanie zamestnancov, režijné náklady súvisiace s prevádzkou Denného Centra POMOCNÍČEK.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 965,33 € Organizovanie podujatí a projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na dosahovanie cieľov združenia - propagačné, grafické, webové a iné služby, materiál. Propagácia za účelom získavania finančných prostriedkov.
Spolu 406 730,63 €