Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'POMOCNÍČEK o.z., Sereď'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 321 232,38 € Projekt "Spolu dokážeme viac" a ďalšie poskytnuté dary - poskytnuté príspevky na pokrytie nákladov spojených s liečbou, rehabilitáciou, kúpou kompenzačných pomôcok a so zlepšením životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 25 rokov, poskytnuté nefinančné - vecné dary v podobe pomôcok potrebných pre zlepšenie životných podmienok hendikepovaných detí vo veku do 25 rokov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 33 181,07 € Projekt "Denné Centrum POMOCNÍČEK" a "BIBKO Therapy Center" - vybavenie, zariadenie, pomôcky, režijné náklady súvisiace s prevádzkou, renovácia a nájom priestorov, vzdelávanie zamestnancov, pracovná imzercia, web, doména.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 684,45 € Organizovanie podujatí a projektov za účelom získavania finančných prostriedkov na dosahovanie cieľov združenia - propagačné, grafické, webové a iné služby, technické zabezpečenie, materiál, doména. Propagácia za účelom získavania finančných prostriedkov.
Spolu 361 097,9 €