Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2021

Denne aktualizovaná online štatistika firiem, ktoré zverejnili účtovnú závierku za rok 2021.
K dnešnému dňu (3.10.2022) zverejnilo svoje výkazy za rok 2021 249084 slovenských firiem.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

69,7 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1,0 % z analyzovaných firiem.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem201920202021
do 100 tis. € 143 219 (67,4 %) 160 337 (69,9 %) 173 689 (69,7 %)
100 až 500 tis. € 42 158 (19,8 %) 42 343 (18,5 %) 46 157 (18,5 %)
500 tis. až 2 mil. € 17 864 (8,4 %) 17 539 (7,6 %) 19 257 (7,7 %)
2 až 10 mil. € 6 934 (3,3 %) 6 773 (3,0 %) 7 482 (3,0 %)
nad 10 mil. € 2 369 (1,1 %) 2 277 (1,0 %) 2 499 (1,0 %)
Spolu 212 544 229 269 249 084

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Zisky firiem počas pandemického roka 2020 klesli o 16,0 %, no počas druhého pandemického roku 2021 vzrástli o 61,4 %, čím prekonali zisky predpandemického roku 2019.
Tržby firiem mali v druhom roku pandémie 2021 opäť rastúci trend a vzrástli o 14,6 % oproti prvému pandemickému roku 2020.
Zaujímavý je aj medziročný rast EBITDA o 23,6 %, ktorý taktiež prevyšuje hodnoty z predpandemického roku 2019.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa zisku  »

Rok Tržby rast/pokles Zisk rast/pokles EBITDA rast/pokles
2019 216 649 592 572 € 3,6 % 8 390 148 586 € 2,7 % 19 183 581 905 € 6,4 %
2020 204 265 225 656 € -5,7 % 7 047 564 428 € -16,0 % 18 336 354 050 € -4,4 %
2021 234 068 370 139 € 14,6 % 11 373 133 986 € 61,4 % 22 663 526 838 € 23,6 %

Výrobná spotreba medziročne stúpla o 14,3 %

Náklady spojené s výrobou, akými sú spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok či náklady na služby, medziročne stúpli o 14,3 %.

RokVýrobná spotrebarast/pokles
2019 108 692 345 683 € 2,3 %
2020 99 212 833 155 € -8,7 %
2021 113 380 926 139 € 14,3 %

Firmy v zisku a v strate

V prvom pandemickom roku 2020 pribudlo 14,0 % firiem v strate, pričom v druhom pandemickom roku 2021 to bolo o 3,2 % viac.
V zisku je 55,5 % firiem a na nule je 8,9 % firiem z celkového počtu analyzovaných spoločností.

  V zisku rast/pokles Na nule rast/pokles V strate rast/pokles
2019 122 570 (57,7 %) 6,6 % 14 444 (6,8 %) 21,9 % 75 530 (35,5 %) 10,6 %
2020 125 202 (54,6 %) 2,1 % 17 991 (7,8 %) 24,6 % 86 076 (37,5 %) 14,0 %
2021 138 144 (55,5 %) 10,3 % 22 152 (8,9 %) 23,1 % 88 788 (35,6 %) 3,2 %

Daň z príjmov medziročne stúpla o 30,5 %

Aktuálna výška zaplatenej splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, predstavuje 3 428 mil. €.
Splatná daň z príjmu, ktorú zaplatili firmy z analyzovanej vzorky v prvom pandemickom roku 2020, bola medziročne nižšia o 0,8 %.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa splatnej dane z príjmu  »

RokSplatná daňrast/pokles
2019 2 647 882 001 € 2,0 %
2020 2 627 231 128 € -0,8 %
2021 3 427 765 402 € 30,5 %

Osobné náklady firiem medziročne narástli o 7,7 %

Analyzovanej vzorke firiem narástli osobné náklady medziročne o 1 946 mil. €, čo predstavuje nárast o 7,7 % oproti prvému pandemickému roku 2020.
Mzdové náklady, ktoré sú súčasťou osobných nákladov, v prvom pandemickom roku 2020 klesli o 0,5 % a v druhom pandemickom roku 2021 stúpli o 7,3 %.

  Mzdové náklady rast/pokles Osobné náklady rast/pokles
2019 16 552 828 650 6,7 % 25 378 518 948 7,3 %
2020 16 476 712 712 -0,5 % 25 366 514 802 -0,0 %
2021 17 679 314 293 7,3 % 27 312 565 271 7,7 %

Bankové úvery firiem medziročne narástli o 2,2 %

Poskytnuté dlhodobé bankové úvery medziročne stúpli o 1,8 %.
Bežné bankové úvery, poskytované najdlhšie na dobu jedného roka, medziročne stúpli o 2,8 %.
Firmy mali v druhom pandemickom roku 2021 väčší záujem o dlhodobé financovanie, než tomu bolo počas prvého pandemického roku 2020, keď prevyšoval záujem skôr
o krátkodobé financovanie do jedného roka.

  Bankové úvery dlhodobé rast/pokles Bežné bankové úvery rast/pokles Bankové úvery spolu rast/pokles
2019 17 850 461 824 4,5 % 9 816 053 404 7,3 % 27 666 515 228 5,5 %
2020 17 525 758 967 -1,8 % 11 145 772 429 13,5 % 28 671 531 396 3,6 %
2021 17 840 278 281 1,8 % 11 457 799 264 2,8 % 29 298 077 545 2,2 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky