Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Analýza finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2021

Denne aktualizovaná online štatistika firiem, ktoré zverejnili účtovnú závierku za rok 2021.
K dnešnému dňu (24.5.2022) zverejnilo svoje výkazy za rok 2021 142488 slovenských firiem.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

70,0 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 0,8 % z analyzovaných firiem.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem201920202021
do 100 tis. € 81 423 (67,2 %) 91 415 (69,9 %) 99 724 (70,0 %)
100 až 500 tis. € 24 367 (20,1 %) 24 481 (18,7 %) 26 622 (18,7 %)
500 tis. až 2 mil. € 10 344 (8,5 %) 10 158 (7,8 %) 10 983 (7,7 %)
2 až 10 mil. € 3 785 (3,1 %) 3 651 (2,8 %) 3 959 (2,8 %)
nad 10 mil. € 1 181 (1,0 %) 1 119 (0,9 %) 1 200 (0,8 %)
Spolu 121 100 130 824 142 488

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Zisky firiem počas pandemického roka 2020 klesli o 6,0 %, no počas druhého pandemického roku 2021 vzrástli o 53,1 %, čím prekonali zisky predpandemického roku 2019.
Tržby firiem mali v druhom roku pandémie 2021 opäť rastúci trend a vzrástli o 13,7 % oproti prvému pandemickému roku 2020.
Zaujímavý je aj medziročný rast EBITDA o 25,9 %, ktorý taktiež prevyšuje hodnoty z predpandemického roku 2019.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa zisku  »

Rok Tržby rast/pokles Zisk rast/pokles EBITDA rast/pokles
2019 94 650 580 155 € 3,5 % 4 069 314 903 € 6,4 % 9 831 765 103 € 9,2 %
2020 89 082 417 436 € -5,9 % 3 825 141 051 € -6,0 % 9 430 311 474 € -4,1 %
2021 101 262 619 614 € 13,7 % 5 856 585 574 € 53,1 % 11 869 218 185 € 25,9 %

Výrobná spotreba medziročne stúpla o 16,4 %

Náklady spojené s výrobou, akými sú spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok či náklady na služby, medziročne stúpli o 16,4 %.

RokVýrobná spotrebarast/pokles
2019 42 838 809 300 € 2,2 %
2020 38 303 078 788 € -10,6 %
2021 44 578 601 988 € 16,4 %

Firmy v zisku a v strate

V prvom pandemickom roku 2020 pribudlo 14,4 % firiem v strate, pričom v druhom pandemickom roku 2021 to bolo o 3,7 % viac.
V zisku je 55,3 % firiem a na nule je 9,3 % firiem z celkového počtu analyzovaných spoločností.

  V zisku rast/pokles Na nule rast/pokles V strate rast/pokles
2019 70 041 (57,8 %) 5,6 % 8 616 (7,1 %) 24,7 % 42 443 (35,0 %) 10,8 %
2020 71 532 (54,7 %) 2,1 % 10 733 (8,2 %) 24,6 % 48 559 (37,1 %) 14,4 %
2021 78 827 (55,3 %) 10,2 % 13 310 (9,3 %) 24,0 % 50 351 (35,3 %) 3,7 %

Daň z príjmov medziročne stúpla o 22,6 %

Aktuálna výška zaplatenej splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, predstavuje 1 779 mil. €.
Splatná daň z príjmu, ktorú zaplatili firmy z analyzovanej vzorky v prvom pandemickom roku 2020, bola medziročne nižšia o 1,3 %.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa splatnej dane z príjmu  »

RokSplatná daňrast/pokles
2019 1 470 134 384 € 9,3 %
2020 1 451 738 399 € -1,3 %
2021 1 779 388 705 € 22,6 %

Osobné náklady firiem medziročne narástli o 6,6 %

Analyzovanej vzorke firiem narástli osobné náklady medziročne o 848 mil. €, čo predstavuje nárast o 6,6 % oproti prvému pandemickému roku 2020.
Mzdové náklady, ktoré sú súčasťou osobných nákladov, v prvom pandemickom roku 2020 klesli o 0,6 % a v druhom pandemickom roku 2021 stúpli o 6,3 %.

  Mzdové náklady rast/pokles Osobné náklady rast/pokles
2019 8 408 598 318 6,2 % 12 916 239 252 7,0 %
2020 8 357 866 082 -0,6 % 12 907 288 578 -0,1 %
2021 8 884 265 782 6,3 % 13 755 468 873 6,6 %

Bankové úvery firiem medziročne poklesli o 1,6 %

Poskytnuté dlhodobé bankové úvery medziročne klesli o 1,4 %.
Bežné bankové úvery, poskytované najdlhšie na dobu jedného roka, medziročne klesli o 1,8 %.
Firmy mali v druhom pandemickom roku 2021 väčší záujem o dlhodobé financovanie, než tomu bolo počas prvého pandemického roku 2020, keď prevyšoval záujem skôr
o krátkodobé financovanie do jedného roka.

  Bankové úvery dlhodobé rast/pokles Bežné bankové úvery rast/pokles Bankové úvery spolu rast/pokles
2019 7 436 592 627 13,0 % 4 653 826 798 -1,2 % 12 090 419 425 7,1 %
2020 7 362 232 954 -1,0 % 4 936 229 582 6,1 % 12 298 462 536 1,7 %
2021 7 257 365 923 -1,4 % 4 848 052 105 -1,8 % 12 105 418 028 -1,6 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky