Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2021

Denne aktualizovaná online štatistika firiem, ktoré zverejnili účtovnú závierku za rok 2021.
K dnešnému dňu (31.12.2022) zverejnilo svoje výkazy za rok 2021 251517 slovenských firiem.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

69,7 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1,0 % z analyzovaných firiem.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem201920202021
do 100 tis. € 144 545 (67,4 %) 161 839 (70,0 %) 175 423 (69,7 %)
100 až 500 tis. € 42 482 (19,8 %) 42 675 (18,4 %) 46 560 (18,5 %)
500 tis. až 2 mil. € 18 000 (8,4 %) 17 685 (7,6 %) 19 432 (7,7 %)
2 až 10 mil. € 6 994 (3,3 %) 6 831 (3,0 %) 7 565 (3,0 %)
nad 10 mil. € 2 409 (1,1 %) 2 316 (1,0 %) 2 537 (1,0 %)
Spolu 214 430 231 346 251 517

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Zisky firiem počas pandemického roka 2020 klesli o 15,5 %, no počas druhého pandemického roku 2021 vzrástli o 61,6 %, čím prekonali zisky predpandemického roku 2019.
Tržby firiem mali v druhom roku pandémie 2021 opäť rastúci trend a vzrástli o 14,8 % oproti prvému pandemickému roku 2020.
Zaujímavý je aj medziročný rast EBITDA o 23,8 %, ktorý taktiež prevyšuje hodnoty z predpandemického roku 2019.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa zisku  »

Rok Tržby rast/pokles Zisk rast/pokles EBITDA rast/pokles
2019 219 513 902 208 € 3,5 % 8 415 414 268 € 2,7 % 19 347 735 701 € 6,3 %
2020 207 083 144 478 € -5,7 % 7 107 254 062 € -15,5 % 18 516 869 818 € -4,3 %
2021 237 711 535 843 € 14,8 % 11 485 843 629 € 61,6 % 22 916 153 365 € 23,8 %

Výrobná spotreba medziročne stúpla o 14,7 %

Náklady spojené s výrobou, akými sú spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok či náklady na služby, medziročne stúpli o 14,7 %.

RokVýrobná spotrebarast/pokles
2019 110 219 767 538 € 2,2 %
2020 100 706 033 475 € -8,6 %
2021 115 496 082 147 € 14,7 %

Firmy v zisku a v strate

V prvom pandemickom roku 2020 pribudlo 14,0 % firiem v strate, pričom v druhom pandemickom roku 2021 to bolo o 3,3 % viac.
V zisku je 55,4 % firiem a na nule je 8,9 % firiem z celkového počtu analyzovaných spoločností.

  V zisku rast/pokles Na nule rast/pokles V strate rast/pokles
2019 123 564 (57,6 %) 6,6 % 14 673 (6,8 %) 22,3 % 76 193 (35,5 %) 10,5 %
2020 126 221 (54,6 %) 2,2 % 18 257 (7,9 %) 24,4 % 86 868 (37,5 %) 14,0 %
2021 139 374 (55,4 %) 10,4 % 22 442 (8,9 %) 22,9 % 89 701 (35,7 %) 3,3 %

Daň z príjmov medziročne stúpla o 30,6 %

Aktuálna výška zaplatenej splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, predstavuje 3 465 mil. €.
Splatná daň z príjmu, ktorú zaplatili firmy z analyzovanej vzorky v prvom pandemickom roku 2020, bola medziročne nižšia o 0,7 %.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2021, zoradené podľa splatnej dane z príjmu  »

RokSplatná daňrast/pokles
2019 2 672 883 231 € 2,0 %
2020 2 653 855 601 € -0,7 %
2021 3 465 236 877 € 30,6 %

Osobné náklady firiem medziročne narástli o 7,8 %

Analyzovanej vzorke firiem narástli osobné náklady medziročne o 2 024 mil. €, čo predstavuje nárast o 7,8 % oproti prvému pandemickému roku 2020.
Mzdové náklady, ktoré sú súčasťou osobných nákladov, v prvom pandemickom roku 2020 klesli o 0,5 % a v druhom pandemickom roku 2021 stúpli o 7,5 %.

  Mzdové náklady rast/pokles Osobné náklady rast/pokles
2019 16 826 517 530 6,8 % 25 817 903 784 7,3 %
2020 16 737 992 810 -0,5 % 25 792 133 610 -0,1 %
2021 17 986 357 580 7,5 % 27 815 672 626 7,8 %

Bankové úvery firiem medziročne narástli o 2,3 %

Poskytnuté dlhodobé bankové úvery medziročne stúpli o 1,9 %.
Bežné bankové úvery, poskytované najdlhšie na dobu jedného roka, medziročne stúpli o 3,0 %.
Firmy mali v druhom pandemickom roku 2021 väčší záujem o dlhodobé financovanie, než tomu bolo počas prvého pandemického roku 2020, keď prevyšoval záujem skôr
o krátkodobé financovanie do jedného roka.

  Bankové úvery dlhodobé rast/pokles Bežné bankové úvery rast/pokles Bankové úvery spolu rast/pokles
2019 17 886 932 201 4,4 % 9 987 127 634 7,3 % 27 874 059 835 5,4 %
2020 17 580 560 372 -1,7 % 11 318 415 551 13,3 % 28 898 975 923 3,7 %
2021 17 910 169 764 1,9 % 11 660 507 180 3,0 % 29 570 676 944 2,3 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky