Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reštrukturalizačné konanie č. 43R/5/2023

  • Spisová značka 43R/5/2023
  • Prvý a posledný záznam 3.7.2023 - 12.12.2023

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
12.12.2023
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Demčák LL.M. Ľubotice Prešovský
8.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Ľubotice Prešovský
8.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Ľubotice Prešovský
8.11.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Ľubotice Prešovský
10.10.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Ľubotice Prešovský
22.9.2023
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Demčák LL.M. Ľubotice Prešovský
30.8.2023
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Demčák LL.M. Ľubotice Prešovský
30.8.2023
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Stanislav Demčák LL.M. Ľubotice Prešovský
23.8.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Ľubotice Prešovský
17.7.2023
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Mestský súd Košice Ľubotice Prešovský