Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
5OdK/617/2019 5OdK/617/2019 S1475
28.6.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ivan Dlhopolec - Banskobystrický
4K27/2016 2K 27/2016 S 1432
16.8.2016
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Mgr Katarína Milanská 114/28 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
3OdK/429/2017 3OdK/429/2017 S1153
29.11.2017
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec 1612 Banskobystrický
4OdK/292/2020 4Odk/292/2020 S699
16.7.2020
Fyzická osoba Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ivana Gajdošíková 30 Banskobystrický
2OdK/333/2018
10.5.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Ábelová Banskobystrický
4OdK/1026/2018
5.11.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Ábelová Banskobystrický
4OdK/77/2020
21.2.2020
Fyzická osoba Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Ábelová Banskobystrický
5OdK/655/2019
12.7.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Ábelová Banskobystrický
5OdK/655/2019 5OdK/655/2019 S1731
2.8.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Ábelová Banskobystrický
5OdK/655/2019 5OdK/655/2019 S1731
2.8.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Ábelová Banskobystrický
5OdK/655/2019 5OdK/655/2019 S1731
2.8.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Ábelová Banskobystrický
2OdK333/2018 2OdK/333/2018 S 669
16.5.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Pavel Balog Ábelová Banskobystrický
2OdK333/2018 2OdK/333/2018 S 669
16.5.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Pavel Balog Ábelová Banskobystrický
2OdK333/2018 2OdK/333/2018 S 669
16.5.2018
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Pavel Balog Ábelová Banskobystrický
2OdK333/2018 2OdK/333/2018 S 669
10.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Pavel Balog Ábelová Banskobystrický
2OdK333/2018 2OdK/333/2018 S 669
18.7.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Pavel Balog Ábelová Banskobystrický
2OdK/333/2018 2OdK/333/2018 S 669
3.8.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Pavel Balog Ábelová Banskobystrický
2OdK/333/2018 2OdK/333/2018 S 669
8.8.2018
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu JUDr. Pavel Balog Ábelová Banskobystrický