Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
4OdK/81/2017
22.6.2017
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Mašková Banskobystrický
1K/10/2013 1K/10/2013, S1429
22.2.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Málinec Banskobystrický
1K/10/2013 1K/10/2013, S1429
22.2.2019
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Prvá arbitrážna k.s. Málinec Banskobystrický
3OdK/582/2017 3OdK/582/2017 S1716
2.3.2018
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Nová Baňa Banskobystrický
1Odk/111/2020 1Odk/111/2020 S1831
24.6.2020
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Marianna Líšková Revúca Banskobystrický
1Odk/111/2020 1Odk/111/2020 S1831
24.6.2020
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Marianna Líšková Revúca Banskobystrický
1Odk/111/2020 1Odk/111/2020 S1831
24.6.2020
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Marianna Líšková Revúca Banskobystrický
1Odk/111/2020 1Odk/111/2020 S1831
28.8.2020
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Marianna Líšková Revúca Banskobystrický
1OdK/111/2020 10dk/111/2020 S1831
11.11.2020
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Marianna Líšková Revúca Banskobystrický
2OdK/960/2019 2OdK/960/2019 S1153
29.11.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Ladislav Kokavec Rimavská Seč Banskobystrický
5OdK/241/2019 5OdK/241/2019 S1812
22.3.2019
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k. s. Rudno nad Hronom Banskobystrický
5OdK/241/2019 5OdK/241/2019 S1812
22.3.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k. s. Rudno nad Hronom Banskobystrický
5OdK/241/2019 5OdK/241/2019 S1812
22.3.2019
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu KASATKIN Recovery, k. s. Rudno nad Hronom Banskobystrický
2K/13/2013 2K/13/2013 S1615
11.4.2013
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Alexander Kasatkin Selce Banskobystrický
2K/13/2013 2K/13/2013 S1615
21.2.2014
Fyzická osoba Zverejnenie návrhu konečného výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Alexander Kasatkin Selce Banskobystrický
2OdK/916/2018
5.10.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sklené Teplice Banskobystrický
2OdK/916/2018
6.12.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sklené Teplice Banskobystrický
4OdK/187/2018
15.3.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Stará Kremnička Banskobystrický
3OdK/24/2018 3OdK/24/2018S1716
28.3.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Tornaľa - Králik Banskobystrický
5OdK/873/2019 5OdK/873/2019 S1305
13.11.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová Uhorské Banskobystrický