Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
2OdK/916/2018
6.12.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Sklené Teplice Banskobystrický
4OdK/187/2018
15.3.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Stará Kremnička Banskobystrický
3OdK/24/2018 3OdK/24/2018S1716
28.3.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, k.s. Tornaľa - Králik Banskobystrický
5OdK/873/2019 5OdK/873/2019 S1305
13.11.2019
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu JUDr. Zdenka Tökölyová Majerová Uhorské Banskobystrický
5OdK/370/2018 5OdK/370/2018 S1614
22.8.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Valaská Banskobystrický
5OdK/370/2018 5OdK/370/2018 S1614
22.8.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Mgr. Slavomír Jančiar Valaská Banskobystrický
2OdK/106/2017 2OdK/106/2017 S609
21.3.2018
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Marta Todeková Veľký Blh Banskobystrický
2K39/2015 2K 39/2015
4.8.2015
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Katarína Milanská Veľký Krtíš Banskobystrický
5OdK/213/2019
15.3.2019
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Veľký Krtíš Banskobystrický
2K/39/2015 2K/39/2015 S 1432
2.7.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Katarína Milanská Veľký Krtíš Banskobystrický
5OdK/307/2018
2.8.2018
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Zvolen Banskobystrický
8.8.2013
AGROSLATINA, družstvo "v konkurze"
31581889
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu KONKURZNÝ SPRÁVCA, k.s. Zvolenská Slatina Banskobystrický
2OdK/3/2018 2OdK/3/2018/S1326
26.1.2018
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Čierny Balog Banskobystrický
2OdK/3/2018 2OdK/3/2018/S1326
26.1.2018
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Čierny Balog Banskobystrický
2OdK/3/2018 2OdK/3/2018/S1326
26.1.2018
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Čierny Balog Banskobystrický
4OdK/43/2017 4OdK/43/2017 S 1716
10.8.2017
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Čierny Balog - Dobroč Banskobystrický
4OdK/43/2017 4OdK/43/2017 S1716
22.9.2017
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Čierny Balog - Dobroč Banskobystrický
4OdK/43/2017 4OdK/43/2017 S1716
26.9.2017
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu K.R.E. konkurzy a reštrukturalizácie, v.o.s. Čierny Balog - Dobroč Banskobystrický
3OdK/82/2017 3OdK/82/2017/S1326
18.9.2017
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Čierny Balog - Komov Banskobystrický
3OdK/82/2017 3OdK/82/2017/S1326
18.9.2017
Fyzická osoba Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Jaroslav Ďaďo Čierny Balog - Komov Banskobystrický