Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ASEK TZB, spol. s r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Reštrukturalizačné konanie č. 8R/3/2019
  • Spisová značka 8R/3/2019
  • Prvý a posledný záznam 1.8.2019 - 6.11.2019

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.11.2019
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k. s. Hamuliakovo Bratislavský
9.10.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k. s. Hamuliakovo Bratislavský
9.10.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu INSOLVENCY GROUP, k. s. Hamuliakovo Bratislavský
1.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Hamuliakovo Bratislavský
28.8.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Hamuliakovo Bratislavský