Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
23OdK/247/2023 23OdK/247/2023 S1272
28.11.2023
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Galanta Trnavský
23OdK/247/2023 23OdK/247/2023 S1272
28.11.2023
Fyzická osoba Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Galanta Trnavský
23OdK/232/2023 23OdK/232/2023 S1272
28.11.2023
Fyzická osoba Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Renáta Petrová Sládkovičovo Trnavský
27.11.2023
MASENTA s.r.o.
IČO: 36239810
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
27.11.2023
S.O.S. Bau, s.r.o.
IČO: 45965242
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Gabčíkovo Trnavský
27.11.2023
S.O.S. Bau, s.r.o.
IČO: 45965242
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Gabčíkovo Trnavský
27.11.2023
BOA - S
IČO: 36248959
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
27.11.2023
BOA - S
IČO: 36248959
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnava Trnavský
27.11.2023
AS Providing
IČO: 44122454
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Veľké Orvište Trnavský
31OdK/186/2023 31OdK/186/2023 S2050
27.11.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Katarína Gajdošová Čierny Brod Trnavský
23OdK/350/2022 23OdK/350/2022 S1148
27.11.2023
Fyzická osoba Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Štefan Dostál Piešťany Trnavský
60OdK/148/2023 60OdK/148/2023 S1700
27.11.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Ing. Dagmar Macháčková Okoč Trnavský
36OdK/225/2023 36OdK/225/2023 S1505
27.11.2023
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Dolný Bar Trnavský
36OdK/178/2023 36OdK/178/2023 S1505
27.11.2023
Fyzická osoba Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu Oznámenie správcu Mgr. Jana Petrášová Laiferová Trhová Hradská Trnavský
23OdK/247/2022 23OdK/247/2022 S2038
27.11.2023
Fyzická osoba Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Mgr. Monika Palkovičová Kúty Trnavský
1K/18/2021
24.11.2023
Fyzická osoba Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Žilina Macov Trnavský
20OdK/124/2023
24.11.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Trnovec Trnavský
20OdK/123/2023
24.11.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Jahodná Trnavský
23OdK/255/2023
24.11.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Majcichov Trnavský
23OdK/254/2023
24.11.2023
Fyzická osoba Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trnava Kátov Trnavský