Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2022

Denne aktualizovaná online štatistika firiem, ktoré zverejnili účtovnú závierku za rok 2022.
K dnešnému dňu (30.5.2023) zverejnilo svoje výkazy 153225 slovenských firiem.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

69,1 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 0,9 % z analyzovaných firiem.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem2019202020212022
do 100 tis. € 80 637 (67,1 %) 90 389 (69,8 %) 97 041 (69,5 %) 105 819 (69,1 %)
100 až 500 tis. € 24 367 (20,3 %) 24 327 (18,8 %) 26 570 (19,0 %) 29 406 (19,2 %)
500 tis. až 2 mil. € 10 225 (8,5 %) 10 040 (7,8 %) 10 930 (7,8 %) 12 103 (7,9 %)
2 až 10 mil. € 3 781 (3,1 %) 3 617 (2,8 %) 3 979 (2,8 %) 4 554 (3,0 %)
nad 10 mil. € 1 137 (0,9 %) 1 088 (0,8 %) 1 189 (0,9 %) 1 343 (0,9 %)
Spolu 120 147 129 461 139 709 153 225

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Kým v druhom pandemickom roku 2021 rástli zisky medziročne o 49,9 %, tak v roku 2022 sa medziročný rast spomalil na 0,8 %.
Tržby v roku 2022 zrýchlili tempo rastu a vzrástli o 16,3 %, zatiaľ čo rok predtým rástli o 14,6 %.
EBITDA, ktorá predstavuje zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi, sa v roku 2022 znížila o 3,8 % .

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa zisku  »

Rok Tržby rast/pokles Zisk rast/pokles EBITDA rast/pokles
2019 95 293 633 298 € 3,4 % 4 290 464 261 € 10,0 % 10 215 300 910 € 10,1 %
2020 90 396 648 051 € -5,1 % 4 066 217 162 € -5,2 % 9 861 719 828 € -3,5 %
2021 103 637 483 790 € 14,6 % 6 094 719 369 € 49,9 % 12 231 894 652 € 24,0 %
2022 120 547 798 115 € 16,3 % 6 141 149 259 € 0,8 % 11 769 096 235 € -3,8 %

Výrobná spotreba medziročne stúpla o 28,6 %

Výrobná spotreba, ktorá predstavuje náklady na výrobu, materiál, energie či náklady na služby, medziročne stúpla o 28,6 %. Z toho samotné náklady na spotrebu materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vzrástli o 38,4 %.

Rok Výrobná spotreba rast/pokles Spotreba materiálu, energie
a ostatných neskladovateľný dodávok
rast/pokles
2019 44 949 520 971 € 1,3 % 25 375 306 977 € -1,0 %
2020 41 132 110 255 € -8,5 % 23 386 898 716 € -7,8 %
2021 47 759 669 725 € 16,1 % 28 049 949 391 € 19,9 %
2022 61 401 634 930 € 28,6 % 38 810 051 118 € 38,4 %

Vývoj počtu firiem v zisku a strate

V roku 2022 pribudlo 6,5 % firiem v strate, pričom v druhom pandemickom roku 2021 vzrástol ich počet medziročne o 2,3 %.
Napriek tomu počet firiem v zisku stúpol o 10,6 %, čo je o 0,6 p.b. viac ako rok predtým. V zisku je 56,8 % firiem a na nule je 9,0 % firiem z celkového počtu analyzovaných spoločností.

Rok V zisku rast/pokles Na nule rast/pokles V strate rast/pokles
2019 70 251 (58,5 %) 5,5 % 7 747 (6,4 %) 23,6 % 42 149 (35,1 %) 11,0 %
2020 71 564 (55,3 %) 1,9 % 9 771 (7,5 %) 26,1 % 48 126 (37,2 %) 14,2 %
2021 78 689 (56,3 %) 10,0 % 11 800 (8,4 %) 20,8 % 49 220 (35,2 %) 2,3 %
2022 87 017 (56,8 %) 10,6 % 13 802 (9,0 %) 17,0 % 52 406 (34,2 %) 6,5 %

Daň z príjmov medziročne klesla o 7,9 %

Aktuálna výška zaplatenej splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, predstavuje 1 835 mil. €.
Splatná daň z príjmu, ktorú zaplatili firmy z analyzovanej vzorky, bola v roku 2022 o 7,9 % nižšia. Pre porovnanie v roku 2021 bola splatná daň z príjmu medziročne o 32,8 % vyššia.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa splatnej dane z príjmu  »

RokSplatná daňrast/pokles
2019 1 490 997 417 € 9,2 %
2020 1 499 761 749 € 0,6 %
2021 1 992 070 044 € 32,8 %
2022 1 835 418 566 € -7,9 %

Osobné náklady firiem medziročne narástli o 8,6 %

Analyzovanej vzorke firiem stúpli osobné náklady medziročne o 1 200 mil. €, čo predstavuje nárast o 8,6 % oproti druhému pandemickému roku 2021.
Mzdové náklady, ktoré sú súčasťou osobných nákladov, v roku 2022 rástli o 8,0 %.
Celkovo bol medziročný rast osobných nákladov väčší než tomu bolo v roku 2021.

Rok Osobné náklady rast/pokles Mzdové náklady rast/pokles
2019 13 078 449 223 6,8 % 8 494 856 208 5,9 %
2020 13 048 857 172 -0,2 % 8 434 302 544 -0,7 %
2021 14 025 412 857 7,5 % 9 042 935 992 7,2 %
2022 15 225 872 755 8,6 % 9 769 357 392 8,0 %

Bankové úvery firiem medziročne narástli o 11,0 %

Poskytnuté dlhodobé bankové úvery medziročne klesli o 10,1 % .
Bežné bankové úvery, poskytované najdlhšie na dobu jedného roka, medziročne stúpli o 43,7 %.
Trend naznačuje, že firmy mali v roku 2022 zvýšený záujem o bankové úvery, čo môže predstavovať nové investičné zámery po dvoch pandemických rokoch.

Rok Bankové úvery spolu rast/pokles Bankové úvery dlhodobé rast/pokles Bežné bankové úvery rast/pokles
2019 15 835 272 297 5,9 % 10 841 925 634 7,3 % 4 993 346 663 3,0 %
2020 15 967 266 558 0,8 % 9 696 183 026 -10,6 % 6 271 083 532 25,6 %
2021 15 826 345 929 -0,9 % 9 618 228 948 -0,8 % 6 208 116 981 -1,0 %
2022 17 570 234 943 11,0 % 8 648 396 944 -10,1 % 8 921 837 999 43,7 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky