Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2022

Denne aktualizovaná online štatistika firiem, ktoré zverejnili účtovnú závierku za rok 2022.
K dnešnému dňu (31.12.2023) zverejnilo svoje výkazy 266075 slovenských firiem.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,5 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1,1 % z analyzovaných firiem.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem2019202020212022
do 100 tis. € 140 484 (67,2 %) 157 112 (69,7 %) 168 447 (69,3 %) 182 246 (68,5 %)
100 tis. až 500 tis. € 41 683 (19,9 %) 41 920 (18,6 %) 45 718 (18,8 %) 50 868 (19,1 %)
500 tis. až 2 mil. € 17 677 (8,5 %) 17 346 (7,7 %) 19 081 (7,8 %) 21 455 (8,1 %)
2 mil. až 10 mil. € 6 863 (3,3 %) 6 713 (3,0 %) 7 425 (3,1 %) 8 605 (3,2 %)
nad 10 mil. € 2 350 (1,1 %) 2 261 (1,0 %) 2 495 (1,0 %) 2 901 (1,1 %)
Spolu 209 057 225 352 243 166 266 075

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Kým v druhom pandemickom roku 2021 rástli zisky medziročne o 60,6 %, tak v roku 2022 sa medziročný rast spomalil na 7,8 %.
Tržby v roku 2022 zrýchlili tempo rastu a vzrástli o 19,6 %, zatiaľ čo rok predtým rástli o 15,1 %.
EBITDA, ktorá predstavuje zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi, sa v roku 2022 zvýšila o 9,1 % .

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa zisku  »

Rok Tržby rast/pokles Zisk rast/pokles EBITDA rast/pokles
2019 216 158 791 919 € 3,5 % 8 488 273 295 € 6,4 % 19 180 243 372 € 6,7 %
2020 204 094 315 409 € -5,6 % 7 106 593 935 € -16,3 % 18 342 618 351 € -4,4 %
2021 235 010 006 959 € 15,1 % 11 411 019 029 € 60,6 % 22 571 517 244 € 23,1 %
2022 281 115 277 344 € 19,6 % 12 306 188 415 € 7,8 % 24 618 220 785 € 9,1 %

Výrobná spotreba medziročne stúpla o 25,1 %

Výrobná spotreba, ktorá predstavuje náklady na výrobu, materiál, energie či náklady na služby, medziročne stúpla o 25,1 %. Z toho samotné náklady na spotrebu materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vzrástli o 29,4 %.

Rok Výrobná spotreba rast/pokles Spotreba materiálu, energie
a ostatných neskladovateľný dodávok
rast/pokles
2019 108 884 091 753 € 2,2 % 68 420 614 873 € 1,2 %
2020 99 590 134 025 € -8,5 % 62 137 008 886 € -9,2 %
2021 114 514 864 425 € 15,0 % 72 686 843 939 € 17,0 %
2022 143 270 071 540 € 25,1 % 94 048 347 169 € 29,4 %

Vývoj počtu firiem v zisku a strate

V roku 2022 pribudlo 5,5 % firiem v strate, pričom v druhom pandemickom roku 2021 vzrástol ich počet medziročne o 2,5 %.
Napriek tomu počet firiem v zisku stúpol o 10,7 %, čo je o 0,4 p.b. viac ako rok predtým. V zisku je 57,0 % firiem a na nule je 8,8 % firiem z celkového počtu analyzovaných spoločností.

Rok V zisku rast/pokles Na nule rast/pokles V strate rast/pokles
2019 121 668 (58,2 %) 6,6 % 13 484 (6,4 %) 21,3 % 73 905 (35,4 %) 10,5 %
2020 124 237 (55,1 %) 2,1 % 16 830 (7,5 %) 24,8 % 84 285 (37,4 %) 14,0 %
2021 137 019 (56,3 %) 10,3 % 19 716 (8,1 %) 17,1 % 86 431 (35,5 %) 2,5 %
2022 151 612 (57,0 %) 10,7 % 23 320 (8,8 %) 18,3 % 91 143 (34,3 %) 5,5 %

Daň z príjmov medziročne stúpla o 28,5 %

Aktuálna výška zaplatenej splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, predstavuje 4 385 mil. €.
Splatná daň z príjmu, ktorú zaplatili firmy z analyzovanej vzorky, bola v roku 2022 o 28,5 % vyššia. Pre porovnanie v roku 2021 bola splatná daň z príjmu medziročne o 30,4 % vyššia.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa splatnej dane z príjmu  »

RokSplatná daňrast/pokles
2019 2 639 227 000 € 2,5 %
2020 2 617 854 376 € -0,8 %
2021 3 414 014 070 € 30,4 %
2022 4 385 344 742 € 28,5 %

Osobné náklady firiem medziročne narástli o 9,8 %

Analyzovanej vzorke firiem stúpli osobné náklady medziročne o 2 688 mil. €, čo predstavuje nárast o 9,8 % oproti druhému pandemickému roku 2021.
Mzdové náklady, ktoré sú súčasťou osobných nákladov, v roku 2022 rástli o 9,3 %.
Celkovo bol medziročný rast osobných nákladov väčší než tomu bolo v roku 2021.

Rok Osobné náklady rast/pokles Mzdové náklady rast/pokles
2019 25 408 522 874 7,2 % 16 556 982 372 6,3 %
2020 25 418 243 201 0,0 % 16 498 302 140 -0,4 %
2021 27 525 133 314 8,3 % 17 805 959 181 7,9 %
2022 30 213 178 242 9,8 % 19 461 747 881 9,3 %

Bankové úvery firiem medziročne narástli o 10,5 %

Poskytnuté dlhodobé bankové úvery medziročne klesli o 1,1 % .
Bežné bankové úvery, poskytované najdlhšie na dobu jedného roka, medziročne stúpli o 28,2 %.
Trend naznačuje, že firmy mali v roku 2022 zvýšený záujem o bankové úvery, čo môže predstavovať nové investičné zámery po dvoch pandemických rokoch.

Rok Bankové úvery spolu rast/pokles Bankové úvery dlhodobé rast/pokles Bežné bankové úvery rast/pokles
2019 27 320 479 978 5,3 % 17 627 527 641 5,2 % 9 692 952 337 5,4 %
2020 28 372 603 565 3,9 % 17 333 490 242 -1,7 % 11 039 113 323 13,9 %
2021 28 695 036 745 1,1 % 17 330 428 899 -0,0 % 11 364 607 846 2,9 %
2022 31 712 012 265 10,5 % 17 140 822 757 -1,1 % 14 571 189 508 28,2 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky