Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Štatistika finančných výsledkov slovenských firiem za rok 2022

Denne aktualizovaná online štatistika firiem, ktoré zverejnili účtovnú závierku za rok 2022.
K dnešnému dňu (11.12.2023) zverejnilo svoje výkazy 265434 slovenských firiem.

Aké veľké firmy sme analyzovali?

68,5 % firiem, ktoré zverejnili výkazy, malo tržby do 100 tis. €.
Tržby vyššie ako 10 mil. € malo iba 1,1 % z analyzovaných firiem.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa tržieb  »

Kategórie tržieb - počet firiem2019202020212022
do 100 tis. € 140 180 (67,2 %) 156 758 (69,7 %) 168 051 (69,3 %) 181 804 (68,5 %)
100 tis. až 500 tis. € 41 610 (19,9 %) 41 861 (18,6 %) 45 647 (18,8 %) 50 756 (19,1 %)
500 tis. až 2 mil. € 17 638 (8,5 %) 17 305 (7,7 %) 19 037 (7,8 %) 21 401 (8,1 %)
2 mil. až 10 mil. € 6 839 (3,3 %) 6 692 (3,0 %) 7 401 (3,1 %) 8 586 (3,2 %)
nad 10 mil. € 2 344 (1,1 %) 2 252 (1,0 %) 2 485 (1,0 %) 2 887 (1,1 %)
Spolu 208 611 224 868 242 621 265 434

Vývoj tržieb, zisku a EBITDA

Kým v druhom pandemickom roku 2021 rástli zisky medziročne o 60,8 %, tak v roku 2022 sa medziročný rast spomalil na 9,2 %.
Tržby v roku 2022 zrýchlili tempo rastu a vzrástli o 19,6 %, zatiaľ čo rok predtým rástli o 15,1 %.
EBITDA, ktorá predstavuje zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi, sa v roku 2022 zvýšila o 9,0 % .

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa zisku  »

Rok Tržby rast/pokles Zisk rast/pokles EBITDA rast/pokles
2019 215 799 021 354 € 3,5 % 8 471 165 147 € 6,4 % 19 149 117 018 € 6,7 %
2020 203 712 557 282 € -5,6 % 7 083 831 167 € -16,4 % 18 304 125 803 € -4,4 %
2021 234 554 398 610 € 15,1 % 11 388 819 060 € 60,8 % 22 534 145 666 € 23,1 %
2022 280 518 002 418 € 19,6 % 12 437 320 145 € 9,2 % 24 572 468 372 € 9,0 %

Výrobná spotreba medziročne stúpla o 25,1 %

Výrobná spotreba, ktorá predstavuje náklady na výrobu, materiál, energie či náklady na služby, medziročne stúpla o 25,1 %. Z toho samotné náklady na spotrebu materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vzrástli o 29,4 %.

Rok Výrobná spotreba rast/pokles Spotreba materiálu, energie
a ostatných neskladovateľný dodávok
rast/pokles
2019 108 737 754 921 € 2,2 % 68 365 991 271 € 1,2 %
2020 99 443 651 371 € -8,5 % 62 085 695 036 € -9,2 %
2021 114 348 406 038 € 15,0 % 72 631 223 803 € 17,0 %
2022 143 061 544 366 € 25,1 % 93 972 665 695 € 29,4 %

Vývoj počtu firiem v zisku a strate

V roku 2022 pribudlo 5,4 % firiem v strate, pričom v druhom pandemickom roku 2021 vzrástol ich počet medziročne o 2,6 %.
Napriek tomu počet firiem v zisku stúpol o 10,6 %, čo je o 0,3 p.b. viac ako rok predtým. V zisku je 57,0 % firiem a na nule je 8,8 % firiem z celkového počtu analyzovaných spoločností.

Rok V zisku rast/pokles Na nule rast/pokles V strate rast/pokles
2019 121 405 (58,2 %) 6,6 % 13 430 (6,4 %) 21,3 % 73 776 (35,4 %) 10,6 %
2020 124 007 (55,1 %) 2,1 % 16 763 (7,5 %) 24,8 % 84 098 (37,4 %) 14,0 %
2021 136 738 (56,4 %) 10,3 % 19 639 (8,1 %) 17,2 % 86 244 (35,5 %) 2,6 %
2022 151 277 (57,0 %) 10,6 % 23 236 (8,8 %) 18,3 % 90 921 (34,3 %) 5,4 %

Daň z príjmov medziročne stúpla o 29,4 %

Aktuálna výška zaplatenej splatnej dane z príjmu spoločností, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, predstavuje 4 409 mil. €.
Splatná daň z príjmu, ktorú zaplatili firmy z analyzovanej vzorky, bola v roku 2022 o 29,4 % vyššia. Pre porovnanie v roku 2021 bola splatná daň z príjmu medziročne o 30,6 % vyššia.

Pozrite si firmy, ktoré zverejnili výkazy za rok 2022, zoradené podľa splatnej dane z príjmu  »

RokSplatná daňrast/pokles
2019 2 633 495 535 € 2,5 %
2020 2 610 074 365 € -0,9 %
2021 3 407 661 154 € 30,6 %
2022 4 409 028 234 € 29,4 %

Osobné náklady firiem medziročne narástli o 9,8 %

Analyzovanej vzorke firiem stúpli osobné náklady medziročne o 2 678 mil. €, čo predstavuje nárast o 9,8 % oproti druhému pandemickému roku 2021.
Mzdové náklady, ktoré sú súčasťou osobných nákladov, v roku 2022 rástli o 9,3 %.
Celkovo bol medziročný rast osobných nákladov väčší než tomu bolo v roku 2021.

Rok Osobné náklady rast/pokles Mzdové náklady rast/pokles
2019 25 349 408 426 7,3 % 16 516 856 337 6,3 %
2020 25 356 964 599 0,0 % 16 456 898 160 -0,4 %
2021 27 459 723 863 8,3 % 17 762 281 599 7,9 %
2022 30 137 589 805 9,8 % 19 411 516 585 9,3 %

Bankové úvery firiem medziročne narástli o 10,5 %

Poskytnuté dlhodobé bankové úvery medziročne klesli o 1,0 % .
Bežné bankové úvery, poskytované najdlhšie na dobu jedného roka, medziročne stúpli o 28,1 %.
Trend naznačuje, že firmy mali v roku 2022 zvýšený záujem o bankové úvery, čo môže predstavovať nové investičné zámery po dvoch pandemických rokoch.

Rok Bankové úvery spolu rast/pokles Bankové úvery dlhodobé rast/pokles Bežné bankové úvery rast/pokles
2019 27 304 736 246 5,3 % 17 621 977 846 5,2 % 9 682 758 400 5,5 %
2020 28 351 321 006 3,8 % 17 327 746 640 -1,7 % 11 023 574 366 13,8 %
2021 28 671 907 914 1,1 % 17 324 546 234 -0,0 % 11 347 361 680 2,9 %
2022 31 685 956 512 10,5 % 17 145 108 401 -1,0 % 14 540 848 111 28,1 %

Ak potrebujete podrobnejšiu analýzu, napíšte nám na obchod@finstat.sk.


Pozrite si aj naše staršie online štatistiky