Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FOOD POINT, s.r.o.

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
 1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
 2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
 3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
 4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
 • Obchodný vestník
 • Obchodný register
 • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 36K/19/2011 [ukončené]
 • Spisová značka 36K/19/2011
 • Prvý a posledný záznam 23.12.2011 - 13.12.2018
 • Detekcia ukončenia: 18.2.2012dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.12.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Michal Straka Vydrany Trnavský
19.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
27.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
1.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
28.4.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Michal Straka Vydrany Trnavský
28.1.2014
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
31.12.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
14.5.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
16.4.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
16.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
16.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
2.4.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Michal Straka Vydrany Trnavský
11.3.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
18.2.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Straka Vydrany Trnavský
24.1.2013
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Michal Straka Vydrany Trnavský
24.1.2013
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Michal Straka Vydrany Trnavský
3.12.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Michal Straka Vydrany Trnavský
7.11.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Michal Straka Vydrany Trnavský
24.10.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
11.10.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
26.9.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
20.9.2012
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
20.9.2012
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
14.9.2012
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Trnava Trnavský
14.9.2012
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
16.8.2012
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
16.8.2012
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
13.8.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
2.8.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
25.7.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
25.7.2012
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
17.2.2012
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
16.1.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie OKRESNÝ SÚD TRNAVA Vydrany Trnavský
Iné konanie č. 31CoKR/3/2013
 • Spisová značka 31CoKR/3/2013
 • Prvý a posledný záznam 10.4.2013 - 10.4.2013

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
10.4.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Trnave

Podania z Obchodného vestníka nezaradené ku konaniam

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
14.6.2012
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Miriam Šefčíková Vydrany Trnavský
6.6.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Krajský súd v Bratislave