Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2012

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 500 € zorganizovanie športového podujatia pre verejnosť
Poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € výstava umeleckých diel mentálne postihnutých mladých umelcov z občianskeho združenia Domovina a slabozrakých talentov z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 2 000 € zorganizovanie tenisových dní mládeže za účasti profesionálnych trénerov
Podpora vzdelávania 670 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí prostredníctvom edukačného softvéru
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Podpora vzdelávania 1 000 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie osvetlenia priechodu pre chodcov
Podpora vzdelávania 1 000 € podpora vzdelávania v oblasti dopravnej výchovy detí
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom rekonštrukcie chodníka
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom zjdnosmernenia ulíc na sídlisku
Ochrana a podpora zdravia 1 500 € celoštátna dopravno-osvetová akcia zameraná na monitorovanie správania sa vodičov pri prechádzaní nevidiacich a slabozrakých cez priechody pre chodcov
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky položením spomaľovacích prahov a osadením dopravného značenia
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie meračov rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky inštaláciou optickej psychologickej brzdy pred priechodom pre chodcov
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie doplnkového svetelného zariadenia
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky osadením verejného osvetlenia v centre obce
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky osadením dopravných zrdkadiel a retardérov
Poskytovanie sociálnej pomoci 500 € sociálna pomoc v núdzi
Poskytovanie sociálnej pomoci 500 € sociálna pomoc v núdzi
Poskytovanie sociálnej pomoci 500 € sociálna pomoc v núdzi
Poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € sociálna pomoc v núdzi
Poskytovanie sociálnej pomoci 2 500 € sociálna pomoc v núdzi
Poskytovanie sociálnej pomoci 500 € sociálna pomoc v núdzi
Poskytovanie sociálnej pomoci 500 € sociálna pomoc v núdzi
Poskytovanie sociálnej pomoci 300 € sociálna pomoc v núdzi
Poskytovanie sociálnej pomoci 500 € sociálna pomoc v núdzi
Podpora vzdelávania 380 € podpora vzdelávanie detí materskej školy prostredníctvom hry na stimuláciu logického myslenia
Ochrana ľudských práv 1 200 € organizovanie benefičného koncertu Bez modrín v Divadle Andreja Bagara
Poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € vybudovanie miestnosti na individuálnu arteterapiu, rehabilitáciu a relaxáciu v združení na pomoc rodinám s postihnutými deťmi a mladistvými
Poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € realizácia intenzívnej individuálnej práce s klientmi domova sociálnych služieb
Poskytovanie sociálnej pomoci 1 500 € podpora integrovaného pohybového divadla hendikepovaných umelcov
Podpora vzdelávania 300 € príprava a realizácia tvorivých dielní, divadelného krúžku a ručných prác
Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 1 200 € zaškolenie nových dobrovoľníkov pre onkologický ústav
Ochrana a podpora zdravia 5 000 € rekonštrukcia interných priestorov detskej fakultnej nemocnice
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € organizovanie medzinárodnej cyklokoalície
Ochrana a podpora zdravia 1 500 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky prostredníctvom inštalácie merača rýchlosti
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 1 000 € podpora športovania a vzdelávania detí na vybudovanom dopravnom ihrisku
Ochrana a podpora zdravia 1 000 € ochrana zdravia účastníkov cestnej premávky inštaláciou spomaľovacích prahov
Podpora vzdelávania 800 € vzdelávanie detí prostredníctvom pomôcok na výučbu dopravnej výchovy
Ochrana a podpora zdravia 818 € rekonštrukcia detskej kliniky anesteziológie a materiálne medicínske dovybavenie
Poskytovanie sociálnej pomoci 300 € osveta problematiky náhradnej starostlivosti
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 300 € podpora kurzov korčuľovania pre deti a celé rodiny
Ochrana a podpora zdravia 500 € organizácia tábora pre deti s kardiologickým ochorením
Ochrana a podpora zdravia 999 € vedenie ku konzumácii čerstvého ovocia v spolupráci s dobrovoľníkmi na Klinike pediatrickej onkológie a hematológie
Podpora a rozvoj telesnej kultúry 480 € zabezpečenie ubytovania na lyžiarskom výlete pre deti z detského domova
Organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti 420 € organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti pre zamestnancov spoločnosti Allianz
Ochrana a podpora zdravia, Podpora vzdelávania, Podpora a rozvoj telesnej kultúry, Poskytovanie sociálnej pomoci, 3 979,43 € náklady na správu nadácie
Ochrana a podpora zdravia 1 057,31 € organizovanie kardiotábora pre deti s kardiologickým ochorením
Ochrana a podpora zdravia 3 000 € podpora a prevencia zdravia
Spolu 74 703,74 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder