Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Nadácia Allianz, Bratislava'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Mesto Tvrdošín/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Obec Necpaly/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Obec Su?any/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 300 € Obec Trstené pri Hornáde/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Ob?ianske združenie Iskierka/Fyzioterapia ako sú?as? života
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 5 000 € Nadácia Kvapka Nádeje/Vybudovanie Oddelenia bunkovej terapie v NÚDCH v Bratislave
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 600 € Obec Nitrica/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 080,47 € Obec ?e?ejovce/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Obec Opatovská Nová Ves/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Bartošova Lehôtka/Oprava, obnova a servis dvoch nefunk?ných mera?ov rýchlosti v obci
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € SENIORCENTRUM SV.ALŽBETY n.o/Zabezpe?enie dezinfek?ných, zdravotných a ochranných pomôcok
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 600 € Slovenská pátracia služba/Nákup AED pre skupinu first responderov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Spišský Hrhov/Nákup AED
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 000 € Obec Buglovce/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Horná Lehota/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Obec Párnica/Priechod pre chodcov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 500 € Obec Pusté ?emerné/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 600 € Obec Veli?ná/Osvetlenie priechodu pre chodcov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Oravský Podzámok/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Neverice/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Obec Soko?/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Obec Doma?ovce/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Bystri?ka/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Obec Dúbravka/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Obec Hiade?/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Obec Libichava/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € Tur?ianske Teplice/Tri mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 24 000 € Nadácia Kvapka nádeje/Vybudovanie Oddelenia bunkovej terapie v NÚDCH
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Obec Hronské K?a?any/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 6 000 € Dobrovo?ná civilná ochrana/Materiálno technická podpora dobrovo?níkov v teréne
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 800 € Obec Abrahám/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Obec Bo?/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 900 € Obec ?erín/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 600 € Obec Divinka/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Obec Hatné/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Obec Hrn?iarske Zalužany/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Obec Jacovce/Obstaranie dvoch prístrojov na zvýraznenie priechodu pre chodcov a jedného mera?a rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Obec Kazimír/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 500 € Obec Kl?ov/Osvetlenie priechodu pre chodcov (Dva stožiare k priechodu pre chodcov, osadenie asymetrickej optiky na priechody a dopravné zna?ky)
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 300 € Obec Lieskovec/Lieskovec - bezpe?ná obec (Obstaranie a inštalácia jedného mera?a rýchlosti a jedného dopravného zrkadla)
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 800 € Obec Mostová/Zaobstaranie dvoch zariadení, ktoré zvýraznia a ozna?ia priechod pre chodcov.
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Obec Novo?/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Obec Ondavské Matiašovce/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Obec Palín/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 500 € Obec Pohronská Polhora/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 700 € Obec Pruské/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Obec Sekule/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 4 000 € Obec S?ažany/Dva mera?e rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € Obec Slovinky/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 1 800 € Obec Tekovské Lužany/Mera? rýchlosti
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € OZ Amazonky/Psychologická, zdravotná a športová podpora pre ?lenky OZ
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 2 000 € OZ Onkomamky/Pomoc matkám, ktorým bolo diagnostikované onkologické ochorenie
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Ob?ianske zruženie NEZÁVISLOS?/Podpora na chod Centra pre lie?bu drogových závislostí v ?ase pandemickej situácie
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 000 € Obec Topo?ovka/Obstaranie mera?a rýchlostí a dvoch zariadení na zvýraznenie priechodu pre chodcov
e) podpora vzdelávania 2 200 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska/De? bielej palice
e) podpora vzdelávania 200 € Obec Lazy pod Makytou/Dopravné prostriedky na dopravné ihrisko
e) podpora vzdelávania 200 € ZŠ Moskovská1 Michalovce/Mama, oco, už to viem, do školy sa bezpe?ne dostanem!
e) podpora vzdelávania 2 000 € LAVAS, o.z./ELA A VŠELIPKO
e) podpora vzdelávania 300 € OZ Zelená de?om/Deti na cestách v bezpe?í
e) podpora vzdelávania 200 € OZ Nie sme sami/Bezpe?ne a hravo v doprave - zakúpenie bicyklov
e) podpora vzdelávania 200 € Materská škola Šípkové/Bezpe?ne na ceste pre malých športovcov
e) podpora vzdelávania 8 000 € Klaster LIPTOV/Za siedmimi horami
e) podpora vzdelávania 10 000 € Nadácia Pontis/U?itelia potrebujú podporu (EDUpointy a EDUfest)
e) podpora vzdelávania 500 € Základná škola Jerguša Ferka Košúty/ Bicykel náš kamarát
e) podpora vzdelávania 3 000 € Základná škola Františka Hrušovského , Kláštor pod Znievom/Dopravko - prenosné dopravné ihrisko
e) podpora vzdelávania 800 € MŠ Dolný Lapašov/Bezpe?ne na ceste - Nákup kolobežiek
e) podpora vzdelávania 8 000 € Asociácia pre mládež, vedu a techniku - AMAVET/Festival vedy a techniky AMAVET
e) podpora vzdelávania 3 200 € Nadácia Národohospodár/Príspevok na vydanie u?ebnice Riadenie rizík a pois?ovníctvo
e) podpora vzdelávania 1 000 € MŠ Bartošova Lehôtka/Zakúpenie didaktickej hry My Toy
e) podpora vzdelávania 2 400 € MŠ Poruba/Pohybom k zdraviu
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 10 000 € Horský film Poprad, n.f./XXIX. Medzinárodný festival horských filmov Poprad
d) zachovanie kultúrnych hodnôt 3 000 € Makovisko, o.z./Horehronie o?ami Jozefa Maka, ?loveka z milióna (dokumentárny film)
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Úsmev ako dar/Viano?ný benefi?ný koncert
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 600 € Centrum pre deti a rodiny Klobušice-Ilava/Príspevok na zakúpenie motorového vozidla
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € OZ Cesta úspechov/ Podpora OZ pri pomoci CDR a rodinám vo finan?nej núdzi
c) poskytovanie sociálnej pomoci 200 € Mária Kore?ová/finan?ná výpomoc na úhradu nákladov spojených s úpravou kúpe?ne a schodiska pre imobilného dôchodcu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Martina Me?iarová/ Pomoc pri lie?be syna Nicolasa so zdravotným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € ?ubomíra Kollová/Kúpe?ná lie?ba a rehabilitácie pre dcérku Veroniku so zdravotným postihnutím
c) poskytovanie sociálnej pomoci 1 000 € Erika Guskovi?ová/"Po?íta? pre Pa?ka". Pomoc na zakúpenie po?íta?ovej techniky a wifi pripojenia pre syna Pa?ka
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice/Modernizácia izieb v Satelite Ladce
c) poskytovanie sociálnej pomoci 12 000 € Úsmev ako dar/Viano?ný benefi?ný koncert
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice/Výmena kuchynských liniek
c) poskytovanie sociálnej pomoci 5 000 € Centrum pre deti a rodiny Ilava-Klobušice/Vybavenie kuchý? elektrospotrebi?mi
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 000 € Centrum sociálnych služieb "Johanka", n.o./Pohostenie pre našich známych
c) poskytovanie sociálnej pomoci 800 € Obec Strekov podpora pre sestry Fótiové/Podpora pre diev?atá Fótiové na rekonštrukciu domu
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 000 € Vladimír Holba/Lie?ba v Adeli medical centre v Pieš?anoch
c) poskytovanie sociálnej pomoci 10 000 € Depaul Slovensko/zariadenie Noc?ahárne sv. Vincenta de Paul
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 500 € SLAVKINE, o.z. /Online kurzy pre znevýhodnené slovenské ženy
c) poskytovanie sociálnej pomoci 4 800 € SLAVKINE, o.z./ROZPRÁVKOVÉ PLETENIE
g) ochrana a tvorba životného prostredia 8 000 € Planet Lover o.z./Ekolympiada
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 000 € Sestry Jan?ové/Komiks Eco a Tank: Zelená liga
g) ochrana a tvorba životného prostredia 6 000 € ZŠ s MŠ Ve?ká Lehota/Škola v náru?í lesa
g) ochrana a tvorba životného prostredia 2 400 € OZ TATRY/Liptovské stromoradie
b) podpora a rozvoj športu 10 000 € S?pecia?lne olympia?dy /Špeciálne podporné pomôcky pre športovcov
b) podpora a rozvoj športu 120 000 € Slovenský paralympijský výbor/CEZ TOKIO DO PEKINGU
Spolu 428 580,47 €