Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine SR, Bratislava'
za rok 2011

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
Psychosociálna starostlivosť o onkologického pacienta 90 627,56 € rekondično-relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celej SR
Finančná pomoc sociálne slabším skupinám onkologických pacientov 15 000,69 € poskytnutie finančných prostriedkov onkologickým pacientom a ich rodinám v hmotnej núdzi
Ubytovacie zariadenia -"domov" v Bratislave a v Košiciach 45 675,22 € komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
Celoslovenská linka pomoci pre onkologických pacientov, rodinných príslušníkov, verejnosť 19 867,54 € mzdové náklady na odborné poradenstvo
Projekt "Centrum pomoci" Bratislava 62 389,79 € prevádzkové náklady Centra, kreatívne a pohybové aktivity, služby fyzioterapeuta a pod.
Projekt "Centrum pomoci" Košice 60 694,09 € prevádzkové náklady, kreatívne a voľnočasové aktivity, odborné poradenstvo a pod.
Projekt "Centrum pomoci" Martin 73 312,66 € prevádzkové náklady, kreatívne a voľnočasové aktivity, odborné poradenstvo a pod.
Psychologická starostlivosť o onkologických pacientov v regiónoch 32 714,1 € mzdové náklady psychológov pôsobiacich v regiónoch Slovenska
Onkologická výchova, Týždeň proti rakovine - preventívna kampaň pre ženy 4 903,75 € výučba nepovinného predmetu na školách, informačná kampaň zameraná na prevenciu žien
Edukácia prostredníctvom preventívnych a informačných materiálov - letáky, brožúrky, inzercia, 81 371,93 € informačný materiál pre onkologických pacientov, odbornú verejnosť a zdravú populáciu
Informačná kampaň k 2% podielu fyzických a právnických osôb 25 013,14 € kreatívny koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácia
Bankové poplatky 525 € poplatky na bankovom účte zriadeného na príjem 2%
Spolu 512 095,47 €
Výrok auditora

gdpr_placeholder