Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Bratislava'
za rok 2017

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 13 586 € Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov - Rodinná týždňovka a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celej SR
c) poskytovanie sociálnej pomoci 57 107,61 € Finančná pomoc sociálne slabším jednotlivcom z radov onkologických pacientov - jednorazový finančný príspevok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 29 700,95 € "Náhradný domov" v Bratislave a v Košiciach - komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 103,27 € Projekt Vystrihaj sa Slovensko - bezplatné poskytnutie parochní zo živých resp. umelých vlasov onkologickým pacientkám
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 23 941,43 € Bezplatná telefonická a mailová Onkoporadňa - poradňa pre pacientov, rodinných príslušníkov, verejnosť - personálné a mzdové náklady za poradenstvo odborníkov na Onkoporadni
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 21 411,8 € Projekt "Centrum pomoci Bratislava" - prevádzkové náklady CP - kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové krzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 19 713,86 € Projekt "Centrum pomoci Košice" - prevádzkové náklady CP, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 33 006,91 € Projekt "Centrum pomoci Martin" - prevádzkové náklady CP, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 49 150,55 € Sieť psychológov - personálné a mzdové náklady za služby psychológov v regiónoch Slovenska, poskytujúcich bezplatné služby onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom
e) podpora vzdelávania 41 479,78 € Prevencia, informácie pre pacientov - informačné materiály určené onkologickým pacientom - brožúrky k jednotlivým diagnózam, informačné letáky a kampane k prevencii určené zdravej populácii
e) podpora vzdelávania 1 521,89 € Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov - sestier pracujúcich s onkologickým pacientom
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 18 392,03 € Informačná kampaň k asignácii 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb - koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácia
Spolu 311 116,08 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve) 14. apríl 2020 Ing. Čechová Edita, CA Č. licencie 737 SKAU 841 05 Bratislava Nad lúčkami 55