Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Bratislava - Ružinov'
za rok 2019

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 3 897,33 € Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov - Rodinná týždňovka a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celej SR
c) poskytovanie sociálnej pomoci 21 367,15 € Finančná pomoc sociálne slabším osobám z radov onkologických pacientov - jednorazový finančný príspevok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 33 490,92 € "Náhradný domov" v Bratislave a v Košiciach - komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 3 327,54 € projekt "Vystrihaj sa Slovensko" - bezplatné poskytnutie parochní zo živých resp. umelých vlasov onkologickým pacientkám
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 38 029,09 € Bezplatná telefonická a mailová Onkoporadňa - poradňa pre pacientov, rodinných príslušníkov, verejnosť - personálné a mzdové náklady za poradenstvo odborníkov na Onkoporadni
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 11 363,35 € Projekt "Centrum pomoci Bratislava" - prevádzkové náklady Centra pomoci, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 19 854,15 € Projekt "Centrum pomoci košice" - prevádzkové náklady Centra pomoci, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 19 380,57 € Projekt " Centrum pomoci Martin" - prevádzkové náklady Centra pomoci, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 26 368,45 € Sieť psychológov - personálné a mzdové náklady za služby psychológov v regiónoch Slovenska, poskytujúcich bezplatné služby onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom
e) podpora vzdelávania 33 619,75 € Prevencia , informácie pre pacientov - informačné materiály určené onkologickým pacientom - brožúrky k jednotlivým diagnózam, informačné letáky a kampane k prevencii určené zdravej populácii
e) podpora vzdelávania 699,43 € Vzdelávanie odborných pracovníkov - vzdelávanie psychológov a terapeutov, vzdelávanie zdravotných sestier
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 20 950,92 € Informačná kampaň k asignácii 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb - koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácia
Spolu 232 348,65 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2021 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona o účtovníctve"). 07.apríl 2022 Ing. Čechová Edita, CA Č.licencie 737 SKAU 841 05 Bratislava Nad lúčkami 55