Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Bratislava'
za rok 2020

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 11 438,15 € Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov - Rodinná týždňovka a Relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celej SR
c) poskytovanie sociálnej pomoci 66 445,29 € Finančná pomoc sociálne slabším jednotlivcom z radov onkologických pacientov - jednorazový finančný príspevok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 30 207,53 € "Náhradný domov" v Bratislave a v Košiciach - komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 6 045,57 € projekt "Vystrihaj sa Slovensko" - bezplatné poskytovanie parochní zo živých resp. umelých vlasov onkologickým pacientkám
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 44 900,95 € bezplatná telefonická a mailová Onkoporadňa - poradňa pre pacientov, rodinných príslušníkov, verejnosť - personálné a mzdové náklady za poradenstvo širokého spektra odborníkov v oblasti odborníci-onkológovia, právne, sociálne a výživové poradenstvo, psychologické poradenstvo
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 26 659,24 € Centrum pomoci Bratislava - komplexné prevádzkové náklady centra pomoci, kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 26 115,17 € Centrum pomoci Košice - komplexné prevádzkové náklady centra pomoci - kreatívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 31 426,89 € Centrum pomoci Martin - komplexné prevádzkové náklady centra pomoci, kreazívne, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 47 869,9 € Sieť psychológov - personálne a mzdové náklady za služby psychológov v regiónoch Slovenska poskytujúcich bezpletné služby onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom
e) podpora vzdelávania 53 066,98 € Prevencia, informovanosť pacientov - informačné materiály určené onkologickým pacientom - brožúrky k jednotlivým diagnózam, informačné letáky a kampane k prevencii určené zdravej populácii
e) podpora vzdelávania 4 793,97 € Vzdelávanie odborných pracovníkov - vzdelávanie psychológov a terapeutov, vzdelávanie zdravotných sestier
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 25 771,42 € Informačná kampaň k asignácii 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb - koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácia
Spolu 374 741,06 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31. decembru 2022 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákona o účtovníctve"). 03.apríl 2023 Ing. Čechová Edita, CA č. licencie 737 SKAU 841 05 Bratislava Nad lúčkami 55