Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Liga proti rakovine Slovenskej republiky

Použitia podielu zaplatenej dane prijímateľa 'Liga proti rakovine Slovenskej republiky, Bratislava'
za rok 2018

Účel použitia Výška použitia (EUR) Spôsob použitia
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 15 005,77 € Psychosociálna starostlivosť o onkologických pacientov - Rodinná týždňovka a relaxačné pobyty pre onkologických pacientov z celej SR
c) poskytovanie sociálnej pomoci 65 265,18 € Finančná pomoc sociálne slabším jednotlivcom z radov onkologických pacientov - jednorazový finančný príspevok
c) poskytovanie sociálnej pomoci 17 985,9 € "Náhradný domov" v Bratislave a v Košiciach - komplexná prevádzka ubytovacích zariadení pre rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov
c) poskytovanie sociálnej pomoci 2 938 € projekt Vystrihaj sa Slovensko - bezplatné poskytnutie parochní zo živých, resp. umelých vlasov onkologickým pacientkám
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 23 841,87 € Bezplatná telefonická a mailová Onkoporadňa - poradňa pre pacientov, rodinných príslušníkov, verejnosť - personálne a mzdové náklady za poradenstvo odborníkov na Onkoporadni
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 29 611,95 € Projekt Centrum pomoci Bratislava - prevádzkové náklady centra pomoci, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov ,
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 29 855,73 € Projekt Centrum pomoci Košice - prevádzkové náklady centra pomoci, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasové kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 40 078,68 € Projekt Centrum pomoci Martin - prevádzkové náklady centra pomoci, kreatívné, pohybové, jazykové, voľnočasovné kurzy pre onkologických pacientov, služby fyzioterapeuta a iné služby pre návštevníkov
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 038,88 € Sieť psychológov - personálné a mzdové náklady za služby psychológov v regiónoch Slovenska, poskytujúcich bezplatné služby onkologickým pacientom a ich rodinným príslušníkom
e) podpora vzdelávania 57 928,48 € Prevencia, informácie pre pacientov - informačné materiály určené onkologickým pacientom - brožúrky k jednotlivým diagnózam, informačné letáky a kampane k prevencii určené zdravej populácii
a) ochrana a podpora zdravia, prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb 30 411,16 € Informačná kampaň k asignácii 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb - koncept kampane, výroba a nasadenie TV a RO spotov, internetová a printová komunikácia
Spolu 342 961,6 €
Výrok auditora

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Spoločnosti k 31.decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 29.marec 2021 Ing. Čechová Edita, CA Č.licencie 737 SKAU 841 05 Bratislava Nad lúčkami 55