Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VOKAS spol. s r.o. v konkurze

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM

Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 3K/76/2009

  • Spisová značka 3K/76/2009
  • Prvý a posledný záznam 17.12.2009 - 1.2.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
1.2.2021
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Tomášov Bratislavský
21.1.2021
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Tomášov Bratislavský
18.12.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Tomášov Bratislavský
9.12.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Tomášov Bratislavský
17.5.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Tomášov Bratislavský
25.1.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Tomášov Bratislavský
24.9.2018
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Mgr. Jana Lenková Tomášov Bratislavský
6.9.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Tomášov Bratislavský
10.10.2013
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Tomášov Bratislavský
13.9.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Tomášov Bratislavský
25.4.2012
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Tomášov Bratislavský
16.3.2012
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Bratislava I Tomášov Bratislavský