Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie - Podania z Obchodného vestníka

Zobraziť všetky filtre

Výsledok vyhľadávania

Zobraziť rozšírené
Číslo
Zverejnené
Firma Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
21.2.2014
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
28.2.2014
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
30.1.2015
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
25K/36/2013 25K/36/2013 S1328
2.2.2015
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Michal na Ostrove Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
6.2.2012
Fyzická osoba Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
29.2.2012
Fyzická osoba Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
8.3.2012
Fyzická osoba Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
10.10.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
17.12.2012
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
17.12.2012
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
17.1.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
27.2.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
4.4.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
25.4.2013
Fyzická osoba Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
36K/10/2011 36K/10/2011 S1328
18.6.2013
Fyzická osoba Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Šamorín Trnavský
15.6.2012
KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
IČO: 36240869
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
3.8.2012
KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
IČO: 36240869
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
7.8.2012
KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
IČO: 36240869
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
14.8.2012
KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
IČO: 36240869
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský
25.9.2012
KD - Tech, spol. s r.o. v konkurze
IČO: 36240869
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ladislav Zselinszky Galanta Trnavský