Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

C.LT.W. Finance s.r.o. [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 30K/24/2015 [ukončené]
  • Spisová značka 30K/24/2015
  • Prvý a posledný záznam 19.6.2015 - 28.5.2019
  • Detekcia ukončenia: 26.4.2019dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
28.5.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
25.4.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
25.3.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
12.10.2017
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
25.7.2017
Zápisnica zo zasadnutia so zástupcom veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
29.6.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
6.6.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
3.5.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
31.3.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
29.9.2016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
12.4.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
23.3.2016
Rozhodnutie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
15.3.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
9.2.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
28.1.2016
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
13.1.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
12.1.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
11.12.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
10.12.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu JUDr. Ján Bodnár Košice Košický
7.12.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
11.11.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
1.10.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
24.9.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
21.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
21.8.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
10.8.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický
13.7.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Košice I Košice Košický