Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Reštrukturalizačné konanie č. 1R/3/2016 [ukončené]

  • Spisová značka 1R/3/2016
  • Prvý a posledný záznam 9.8.2016 - 6.12.2019
  • Detekcia ukončenia: 25.5.2017dátumom ukončenia reštrukturalizácie (ORSR)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
6.12.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
4.11.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
24.10.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
8.8.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
19.7.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
21.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
19.3.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
6.2.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
31.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
8.12.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
6.6.2017
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
26.5.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
24.5.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
19.4.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
19.4.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
19.4.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
23.3.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
22.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
22.2.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
14.11.2016
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
9.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
2.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
2.11.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
3.10.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
27.9.2016
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
5.9.2016
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
5.9.2016
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu I & R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s. Humenné Prešovský
30.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský
19.8.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Humenné Prešovský