Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 29K/7/2013 [ukončené]

  • Spisová značka 29K/7/2013
  • Prvý a posledný záznam 28.3.2013 - 30.6.2020
  • Detekcia ukončenia: 30.6.2020dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.6.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
19.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčiansky
16.5.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
16.4.2018
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
21.11.2017
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
24.7.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
14.7.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
23.1.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
23.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
23.11.2016
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
27.9.2016
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
6.4.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
11.3.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
12.6.2015
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
8.6.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
5.6.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
26.5.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
30.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
8.4.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
10.2.2015
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
23.1.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
16.1.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
25.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
21.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
21.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
21.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
5.3.2014
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
25.11.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Trenčín Trenčianský
20.11.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
19.11.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Trenčín Trenčianský
12.9.2013
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Trenčín Trenčianský
6.9.2013
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Trenčín Trenčianský
14.8.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k. s. Trenčín Trenčianský
30.7.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
25.7.2013
Iné zverejnenie Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
25.7.2013
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu HMG Recovery, k.s. Trenčín Trenčianský
22.7.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
23.5.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský
13.5.2013
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Trenčín Trenčín Trenčianský