Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzné konanie č. 27K/3/2018 [ukončené]

  • Spisová značka 27K/3/2018
  • Prvý a posledný záznam 26.3.2018 - 13.10.2021
  • Detekcia ukončenia: 21.9.2021dátumom ukončenia konania (Register úpadcov)

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
13.10.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
20.9.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
10.7.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
4.6.2020
Zverejnenie návrhu konečného rozvrhu výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
16.3.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti všeobecnej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku zo všeobecnej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
11.2.2020
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
15.11.2019
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
25.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
24.10.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
21.10.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
27.9.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
12.7.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
19.6.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
14.6.2019
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
6.6.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
21.5.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
15.4.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
12.3.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
27.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
19.2.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
4.2.2019
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
4.2.2019
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
28.1.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
28.1.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
3.1.2019
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
28.12.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
13.12.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
6.12.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
22.11.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
20.11.2018
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
15.11.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
13.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
9.11.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
8.11.2018
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
8.11.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
8.11.2018
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
5.11.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
5.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
5.11.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
18.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
17.10.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
9.10.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
4.10.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
12.9.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
12.9.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
3.9.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
31.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
21.8.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
16.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
16.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
1.8.2018
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
1.8.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
30.7.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
26.7.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
19.7.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
18.7.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
29.6.2018
Iné zverejnenie Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
28.6.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
26.6.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
21.6.2018
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
20.6.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
19.6.2018
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
12.6.2018
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
27.4.2018
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu B.F.B. správcovská, v.o.s. Topoľčany Nitriansky
26.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky
18.4.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Nitra Topoľčany Nitriansky