Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Potraviny Kačka, a.s. „v konkurze“

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM

Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vašich obchodných partnerov.

FinStat Premium
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 2K/12/2019

  • Spisová značka 2K/12/2019
  • Prvý a posledný záznam 2.9.2019 - 8.10.2021

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
8.10.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
5.10.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
24.9.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
20.9.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
16.9.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
10.9.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
8.9.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
6.9.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
30.8.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
20.8.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
18.8.2021
Oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti oddelenej podstate a zámere zostaviť rozvrh výťažku z oddelenej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
16.8.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
6.8.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
30.7.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
23.7.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
16.7.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
14.7.2021
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
2.7.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
28.6.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
18.6.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
15.6.2021
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
14.6.2021
Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
11.6.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
11.6.2021
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
8.6.2021
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
8.6.2021
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
1.4.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
31.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
29.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
29.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
16.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
11.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
10.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
2.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
2.3.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
15.1.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
12.1.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
8.1.2021
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
28.12.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
9.12.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
3.12.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
1.12.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
1.12.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
26.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
24.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
24.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
23.11.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
10.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
10.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
10.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
6.11.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
2.11.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
29.10.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
14.10.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
9.10.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
9.10.2020
Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
21.8.2020
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu LawService Recovery, k.s. Lučenec Banskobystrický
17.8.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
12.8.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
6.8.2020
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
22.7.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
20.7.2020
Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
17.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
17.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
17.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
17.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
17.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
17.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
15.7.2020
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
15.7.2020
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
15.7.2020
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
8.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
8.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
8.7.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
29.6.2020
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
29.6.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
8.6.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.6.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
22.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
22.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
18.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
6.5.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.4.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.4.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
24.4.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
24.4.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
8.4.2020
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
8.4.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
1.4.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
18.3.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
12.3.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
12.3.2020
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
11.3.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
4.3.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
28.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
24.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
24.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
24.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
24.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
24.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
24.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
20.2.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
19.2.2020
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
17.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
5.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
3.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
3.2.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
3.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
3.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
3.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
3.2.2020
Oznámenie o doručení prihlášky po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
15.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
15.1.2020
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
15.1.2020
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
27.12.2019
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
20.12.2019
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
20.12.2019
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
2.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
2.12.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
30.10.2019
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
30.10.2019
Oznámenie čísla bankového účtu pre potreby popierania pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
30.10.2019
Výzva zahraničným veriteľom na prihlásenie pohľadávok Oznámenie správcu Ing. Katarína Tkáčová Lučenec Banskobystrický
23.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
16.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický
7.10.2019
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Banská Bystrica Lučenec Banskobystrický